သူကိုယ္တိုင္ ေျပာတာပဲ

Wednesday, March 23, 2011


1 comments :

  1. ''ကြၽန္ေတာ္တို႕က အဏာကို မမက္ေမာလို႕သာဝန္ၾ ကီးတစ္ဦးကို ဝန္ၾကီးဌာန ႏွစ္ခုသုန္းခု တြဲကိုင္ထားတာ၊ ဝန္ၾကီးေတြလည္း စစ္တပ္လစာပဲစားၾကတယ္။''---- ဆိုတဲ့ န၊ဝ၊တ ရဲ့ ပံုျပင္လက္ေဆာင္ ထုက္လႊင့္ခန္းကဏၰ မွာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာစကားမ်ားကို လြမ္းမိပါေသးတယ္ဗ်ာ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved