ခရမ္း မယက အေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲေပးစာ

Monday, March 7, 2011

သို ့

ဧရာဝတီ

ဧရာဝတီ ေပးစာ က႑မွေန၍ က်ေနာ္၏ ၂၈--၂၀၁၁ ရက္ေန႔စာ (ခရမ္းၿမိဳ႕ မယက ဥကၠ႒ အေၾကာင္း) အား
ေဖာ္ျပေပးသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္ရိွရပါသည္။ အထက္ပါ စာေၾကာင့္ ယခုအခါ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ျပည္ထဲေရးမွ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။


ယခင္ကဆိုလ်င္ ဘယ္သူ႔ဆီ တိုင္တိုင္ ဘာမွ မထူးျခားပါ။ ဘယ္သူ႔ အားကိုးရမယ္မွန္းလည္း မသိပါ။ ယခုအခါ ထပ္မံ၍ က်န္ရိွေနေသးေသာ ခရမ္း မယက ရံုးနွင့္ပက္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ တခ်ဳိ႕အား ထပ္မံ၍
ေဖာ္ျပေပးေစခ်င္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

က်ေနာ္တို ့ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ C.S-2 လိုင္စင္ရ အရက္ျဖဴဆိုင္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရိွပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဆိုင္တဆိုင္လ်င္ ႏွစ္စဥ္ လိုင္စင္ေၾကး က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ အစိုးရသို ့ေပးသြင္း ရပါသည္။

ယခုအခါ မယက ဥကၠ႒ မွ တဆိုင္လ်င္ က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေပးသြင္း ခိုင္းပါသည္။ မေပးလ်င္ လိုင္စင္ သက္တမ္း ထပ္တိုးမေပးဟုဆိုကာ မတရား အႏိုင္က်င့္ ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕ ေသးေသးေလးႏွင့္ အရက္ဆိုင္မ်ား မ်ားျပားေနရၿခင္းမွာ မယက ဥကၠ႒ အဆက္ဆက္တို႔၏ လက္သိပ္ထိုး လိုင္စင္ေၾကး လုပ္စားလိုမႈေၾကာင့္
့ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ခရမ္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ရြာ တရြာျဖစ္ေသာ ေရေက်ာ္ေက်းရြာရိွ ပင္လယ္ကမ္းၿပိဳ ုလယ္ေျမမ်ား ေနရာတြင္ အလြန္ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ ပင္လယ္ေသာင္မ်ား ျပန္ထြန္းလာေနပါသည္။

အဆိုပါ ေနရာတြင္ မူလလယ္ေျမ ဆံုးရံႈးသြားေသာ လယ္သမား ႀကီးမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်မေပးဘဲ သူ၏ မရီးေတာ္သူအား လယ္ဧက ၅၀ ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ လယ္ေျမ ေနရာမ်ားအား လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းစားေနပါသည္။

မူလ ဆုံးရႈံးသြားေသာ လယ္သမားႀကီးမ်ားမွာ အလြန္ပင္ နစ္နာ ၾကရပါသည္။ သို႔ပါ၍ အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သိရိွအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ ဧရာဝတီ ေပးစာက႑အား အကူအညီေတာင္းခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ကိုကိုႀကီး
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved