သိရွိလုိပါသည္

Monday, March 7, 2011

မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕ ၿမိဳ႕မတြင္းရပ္ကြက္ (၁၊၂၊၃၊၄) ဆိုျပီး ရပ္ကြက္ ေလးခုရွိသည့္အနက္ ၄င္းရပ္ကြက္ ေလးခုစလံုးမွ KV250 ဗို႔အားတစ္လံုးကိုသာလွ်င္ သံုးစြဲေနပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ထရန္စေဖာ္မာ အသစ္တပ္ဆင္ရန္အတြက္ ရ.ယ.က လူၾကီးမင္းမ်ားက မီတာတစ္လံုးလွ်င္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ႔ျပီး ယေန႔အထိ မီးမလာေသးပါ။ ထရန္စေဖာ္မာ အသစ္ 350KVဗို႔အား အသစ္တစ္လံုး၀ယ္ထားပါေသာ္လည္း ယေန႔အထိတပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ 250KV မွ ရပ္ကြက္ေလးခုသို႔အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနေသာ္လည္း အခ်ိန္မွန္မီးမလာ ပါေသာေၾကာင့္ ေကာက္ခံထားေသာေငြမ်ား ကုိ ဘယ္သုိ႔ဘယ္ပံု သံုးစြဲေနသည္ကုိ သိရွိလိုပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved