ျမန္မာျပည္ - အင္တာနက္ ရရွိမႈ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း

Tuesday, April 19, 2011

အင္တာနက္လြတ္လပ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ပိတ္ပင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဲဒါေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ Freedom House အဖြဲ႔က ႏိုင္ေတြကိုေလ့လာၿပီး အစီရင္ခံစာ ျပဳစုထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစီရင္ခံစာက ၁၂ မ်က္ႏွာရွိပါတယ္။ (သတင္း အေသးစိတ္ ဖတ္ရန္)

ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါ။

အင္တာနက္ လြတ္လပ္မႈ အေနအထား
၂၀၀၉ (အခ်က္အလက္ မသိရ)၂၀၁၁ (မလြတ္လပ္)
အင္တာနက္ဝင္ရာတြင္ အခက္အခဲ
၂၀၀၉ (အခ်က္အလက္ မသိရ)
၂၀၁၁ (၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)
အေၾကာင္းအရာ ကန္႔သတ္မႈ
၂၀၀၉ (အခ်က္အလက္ မသိရ)၂၀၁၁ (၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)
အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ
၂၀၀၉ (အခ်က္အလက္ မသိရ)
၂၀၁၁ (၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)
စုစုေပါင္း ၂၀၀၉ (အခ်က္အလက္ မသိရ)၂၀၁၁ (၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved