ရယ္စရာ ပေဟဠိ အမွတ္ ဝ၁၂ အေျဖ

Wednesday, May 25, 2011


ေမးခြန္း - ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔က ကုလသမဂၢရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္တခုကုိ အျပည့္အ၀ လုိက္နာခ့ဲပါတယ္။ ဘယ္တုိက္တြန္းခ်က္ကုိ ဘယ္လုိ လုိက္နာခ့ဲပါလိမ့္?

သဲလြန္စ - အားလုံးပါ၀င္တ့ဲႏုိင္ငံေရးစနစ္

အေျဖ - အားလုံးပါ၀င္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔က လုိလုိလားလား ဖန္တီးေပးခ့ဲပါတယ္။
ဘယ္လုိ ဖန္တီးသလဲ ဆုိေတာ့ - ႀက့ံခုိင္ေရးပါတီကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအားလုံး ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရဖုိ႔ အကြက္ခ် စီစဥ္လုိက္တာပါပဲ။
ႀကိဳတင္မဲ တန္ခုိးနဲ႔ ႀက့ံခုိင္ေရးဆရာေတြ အားလုံး လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ အင္း - ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေပမယ့္ တျခားပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ၀င္ ရႈပ္တာေၾကာင့္ “အားလုံး ပါ၀င္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး” ဆုိတာကုိ ၉၀ ရာႏႈန္းေလာက္ပဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခ့ဲတာေပါ့။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved