ဗိုလ္မႉး စိုင္းသိန္းဝင္း၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Tuesday, May 17, 2011

(Facebook မွ ဗိုလ္မႉးစိုင္းသိန္းဝင္း၏ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိေပးခ်က္ကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)

Online မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ ..

က်ေနာ့္ facebook account ႏွင့္ gmail account မ်ားကို password ခိုးယူျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူျခင္းခံေနရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ခိုးယူသြားေသာ သူတို႔က ရရွိသြားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးခ်၍ က်ေနာ့္ကို သတင္းေပးအျဖစ္ အၾကပ္ကိုင္ေစခိုင္းရန္ပင္ ႀကိဳးစားလာပါသည္။ အလိုက္အထိုက္ေျပာဆို၍ သိလာရေသာအခ်က္မွာ ထိုသူတို႔သည္ Blink Hacker Group အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ သူ၏ အလုပ္အကိုင္ကို သိလိုသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရန္သူႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းကို သိရလွ်င္သိရျခင္း Blink Hacker Group အား က်ေနာ္ဆက္သြယ္သတိေပးခဲ့ပါသည္။ BHG မွ ညီငယ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာ က်ေနာ့္အားတိုက္ခိုက္ေနသူသည္ ျပည္တြင္းမွ IT သမားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းအျပင္ ထိုသူသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႐ုရွားေရာက္ အရာရွိတစ္ဦးသဖြယ္ ေျပာဆိုသုံးႏႉန္းခဲ့ေသာ္လည္း mpt server မွ online တက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပည္ပအတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အတင္းအဖ်င္း email မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ့္ Email မွ ရရွိသြားေသာ ဗိုလ္ရဲထက္၏ ဖုန္းနံပတ္ကိုအသုံးခ်၍ Patriotic War Veterans of Burma (PWVB) အဖြဲ႕သို႔ ဗိုလ္ရဲထက္ အေယာင္ေဆာင္ ဝါဒျဖန္႔ေသြးခြဲစာေပးပို႔ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းမွပင္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။


က်ေနာ္သည္ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္အတြက္ နအဖႏွင့္ နအဖအလိုေတာ္ရိမ်ားကို မေျပသည့္ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္ျပည္ပသို႔ တိမ္းေရွာင္လာကာစတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအထိ နအဖသူလွ်ဳိတို႔ လိုက္လံေထာက္လွမ္းခဲ့ေၾကာင္း မိတ္ေဆြအဖြဲ႕အစည္း၏ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းခ်က္အရ သိရသည္။ ထိုနအဖသူလွ်ဳိတို႔၏ အစီရင္ခံစာပင္ က်ေနာ့္လက္ဝယ္ရွိေနေသးသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ နအဖသူလွ်ဳိတို႔လက္မွ က်ေနာ္ လူပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ တီဗီ၊ ေရဒီယိုႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ မၾကာမၾကာေဖာ္ျပျခင္းခံရသည့္ က်ေနာ့္အမည္သည္ နအဖအလိုေတာ္ရိတို႔အတြက္ မ်က္စိစပါးေမႊးစူးစရာ ပစ္မွတ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါသည္။ ယခုက်ေနာ့္ facebook account ႏွင့္ gmail ထံမွ ခုိးယူရရွိသြားေသာ (မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားစြာႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားမ်ား)အခ်က္အလက္မ်ားသည္ နအဖအလိုေတာ္ရိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တစိတ္တပိုင္းအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္မွာ သံသယ ရွိစရာမလိုေသာ္လည္း ထို႔အတြက္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ စိုးစဥ္းမွ် ပူပန္ျခင္းမျဖစ္ပါ။ လူပဲေသေသ၊ နာမည္ပဲေသေသ သမိုင္းမွာ က်ေနာ္ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္သူလွ်ဳိတစ္ဦး အျဖစ္မခံခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔သာ လိုရင္းျဖစ္သည္။

က်ေနာ္သည္ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အရာအားလုံးအား ရင္းႏွီးရဲေပမယ့္ ငဲ့ညွာေထာက္ထားရမည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္း ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ားမွာ အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥပေဒ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း တခ်ိန္တည္းလိုလို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ သာဓကမွာ က်ေနာ့္ gmail account ကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွာပင္ ျပည္တြင္းမွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရပါသည္။ ထို႔နည္းတူပင္ က်ေနာ့္ gmail account ထဲရွိ contact မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း လိုက္လံတိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ က်ေနာ့္အမွတ္ျဖင့္လက္ခံစကားေျပာလွ်င္ပင္ ထိုလူမွ valid code ရရွိသြားၿပီး မိတ္ေဆြတို႔၏ gmail ကို ခိုးယူရရွိသြားႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။ မိတ္ေဆြ သုံးဦးထက္မနည္း password ေျပာင္းလိုက္ရသည္ဟု သိရွိရၿပီး တခ်ဳိ႔မွာ ၄င္းတို႔၏ gmail account မ်ားပင္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ က်ေနာ့္ထံသို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဆက္သြယ္လာသူမ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် က်ေနာ့္ facebook account မွာလည္း ရန္သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဝးရာ ဘဏ္တိုက္တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ယခု ထိုဘဏ္တိုက္ႀကီး၏ လုံၿခံဳေရးကို က်ေနာ့္ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ရန္သူ႔သတင္းေပးအျဖစ္မခံခဲ့ေသာ္လည္း လုံၿခံဳမႈမရွိေသာ က်ေနာ့္၏ facebook account မွာ အလိုလိုေနရင္း ရန္သူ႔သတင္းေပးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ယခု အသုံးျပဳေနေသာ facebook account အား terminate လုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြအေပါင္းအား အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္…

စိုင္းသိန္းဝင္း (၁၇.၅.၂၀၁၁)

25 comments :

 1. Anonymous said... :

  စိတ္မပူနဲ ့
  စိတ္မ၀င္စားဘူး

 1. Anonymous said... :

  ကိုစိုင္းသိန္း၀င္းသို႔
  အစ္ကို႔ Email ကိစၥကို Google ကို အသိေပးသင့္တယ္လို႔အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ Potential Hacks ေတြကို သူတို႔ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။
  အစ္ကိုယံုၾကည္တဲ့ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ေနရာကို ေအာင္ျမင္စြာေရာက္႐ွိသြားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေတြဂုဏ္ယူမိတယ္။ ေက်ာင္းတုန္းက ကိုစိုင္းသိန္း၀င္း အခုလိုမ်ိဳးက႑မွာေအာင္ျမင္မွုေတြ ရ႐ွိလိမ့္မယ္လို႔ တခါမွမေတြးခဲ့ဘူးပါ။ First Intake ကေန ယခုလို စံနမူနာေဆာင္တဲ့အတြက္ ေအာက္ Intake ေတြအတြက္ Setback မ်ားၾကံဳႏိုင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအတြက္၊ တပ္မေတာ္အတြက္၊ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအတြက္၊ ကက-ထုတ္ အတြက္ အမွန္တကယ္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Mr Bean-ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္(ေဆာက္လုပ္ေရး ဒု-၀န္ၾကီး)တို႔၊ ကက-ထုတ္ ညႊန္မွူးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္၀င္းတို႔ လဲ အလြန္ဂုဏ္ယူေနမယ္ဆိုတာ ေျပာရဲပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအက်ိဳးကို အေ၀းတေနရာမွေန၍ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။
  ညီငယ္တဦး

 1. Anonymous said... :

  I'm pretty surprised why he opened facebook. Everybody knows that facebook is a very vulnerable place, and there have been so many cases showing that people can catch up through FB.And he should frequently change his password for his gmail a/c for his safety. I cnt believe that he did not know about all these simple steps to protect himself.

 1. Anonymous said... :

  may be... he just want to show his steps to someone.... :)

 1. Anonymous said... :

  ေလးစားပါတယ္

 1. Anonymous said... :

  ေမာင္စုိင္းသိန္း၀င္း ၿပည္ပမွာ ဘာေတြလုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနလည္းခင္ည။
  မိန္းမၾကီးလုိ စိတ္ေကာက္ေနတာေတာ႔ အၿမဲေတြ႔တယ္ဗ်ိဳ႔။ ;)


  ထန္းသီး

 1. Anonymous said... :

  ဒုတိယေျမာက္ကြန္.မန္.ေရးသူေျပာတာ သေဘာတူပါတယ္..။ Google ကို လွမ္းျပီး အသိေပးသင့္တယ္..။ အေကာင့္ကို ဟတ္ခံရတာက ကာယကံရွင္ရဲ့ password တို.၊ဘာတို.သူမ်ားကို ေျပာမိတဲ့ ေပါ့ေလ်ာ့မွုလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ဘက္က လံုျခံဳရဲ့သားနဲ. စစ္တပ္က နည္းပညာသံုးျပီး ဟတ္တာလား..။ သိပ္မရွင္းဘူး။ Gmail ကို တရုတ္မွာလည္း ဟတ္ခံရတယ္..။ ထင္ရတာ ျမန္မာစစ္တပ္က IT နဲ.ပတ္သတ္ျပီး တရုတ္နဲ.အရမ္းလံုးေနတာ ဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ပိုက္ဆံ ပံုေပးျပီး တရုတ္က ဟတ္ကာေတြနဲ. Gmail ေတြနဲ. တျခား ျပည္ပ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြကို ၀င္ဟတ္ႏိုင္တယ္..။

 1. Anonymous said... :

  Gmail ကို ဖုန္းနံပါတ္နဲ႕ PIN ပို႔ျပီးသံုးတဲ့စနစ္က လံုျခံဳမွု႐ွိႏိုင္ပါသည္။ Setting ထဲတြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ဘယ္ေကာင္မွ ဂုဏ္မယူဘူး... လူမိုက္လမ္းျပ...
  အၾကီးျဖစ္ျပီး အမွားသရုပ္ျပလုပ္သြားတယ္...အလကားေန တနတ
  ေက်ာင္းဆင္းေတြ သိကၹာက်ရတယ္... အမွတ္စဥ္(၁)မွာ အမွန္တကယ္
  ေလးစားဂုဏ္ယူထိုက္တဲ့ သူေတြမွ အမ်ားၾကီးပါ... တပ္မေတာ္မွာ
  သစၥာဆိုတာကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ျမဲပဲ... သစၥာေဖာက္ရင္ေတာ့ သိကၡာေပ်ာက္တာမဆန္းပါဘူး... ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္မလံုတိုင္း ဟိုလူက ဟက္ေနပါတယ္...ဒီလူက ခ်က္ကင္းလိုက္ေနပါတယ္ ဆိုျပီး ေလ်ာက္ေလ်ာက္မေျပာစမ္းပါနဲ႕ဗ်ာ...အဲဒီေလာက္ထိ အေရးတယူ ဂရုစိုက္ရေလာက္တဲ့ အေနအထားမွာလည္း မရွိပါဘူး... က်ီးျဖဴမ်က္ႏွာ က်ီးမဲ မၾကည့္ရဲတိုင္း ထင္ရာေလ်ာက္ေျပာတာ နားထဲ
  ကေလာ့ လြန္းလို႕ပါ...
  ဟိုေကာင္ ညီငယ္တစ္ဦးဆိုတဲ့ေကာင္လည္း မစၥတာဘင္းလို႕ေျပာရေအာင္
  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္က မင္းအေဖထက္ေတာင္ၾကီးရင္ၾကီးမယ္...အဝီစိကို
  ဂ်ိဳးကပ္ခ်င္လို႕လား...ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုေတာင္ ေဘးခ်ိတ္ျပီး အသက္
  အားျဖင့္ ဂုဏ္အားျဖင့္ ၾကီးသူကို ေစာ္ကားေနတဲ့သူက တိုင္းျပည္ကို
  ခ်စ္တယ္ေျပာတာ...တယ္လည္းမထင္ပါဘူးကြာ...

 1. Anonymous said... :

  Maj, you should not have facebook account and gmail.Why you use those, do you think you are safe.You are the most wanted person , you should know about those things, cause you are engineer . Plese learn from Burmese politician in and out of Burma. If you want to know how to protect yourself , ask Maj. Aung Linn Htut.

 1. Anonymous said... :

  ျပည္သူခ်စ္တဲ့ စစ္သားေကာင္းအျဖစ္ ကိုစိုင္းသိန္းဝင္း ရပ္တည္ခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ျပည္သူေတြ ဂုဏ္ယူေလးစားမီပါတယ္။ ကိုစိုင္းသိန္းဝင္းေရ အမိတပ္မေတာ္ၾကီးေကာင္းဖို ့ ျပည္သူေတြ ခ်စ္တဲ့တပ္မေတာ္ၾကီး ျဖစ္ဖို ့ ပိုျပီး စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္နိုင္ပါေစလို ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ညီအကိုေတြ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  Hi there,
  FB has changed and failed to let us know about it. Take a look at your URL address (the top box on your screen.) If you see "http" instead of "https" you DO NOT have a secure session & can be HACKED.It also will apply to gmail account,too! So go to Account - Account Settings - Account Security - click Change. Check box (secure browsing), click Save. FB has automatically set it on the non-secure setting!

  Make your Gmail even more secure....
  Changing the HTTPS setting!
  1. Sign in to Gmail.
  2. Click the gear icon in the upper-right corner, and select Mail settings.
  3. In the General tab,go to “settings”, then make sure the option to “Always use https” is selected. Push “Save” and you’re done. Next time you go to www.gmail.com, you will notice it automatically redirects you to https://www.gmail.com.

  Please tell all your friends to change security setting in their Gmail and facebook accounts.

  I know, it takes a little bit of time for securing online communication!

  Best Regards,

  Bagan1044

 1. အလုပ္အကိုင္မရွိလူေတြရဲ႔ေျပာစကားနားေထာင္မေနစမ္းပါနဲ႔ ဦးစုိင္း။ ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာေတြကို စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္နဲ႔သာ ဆက္လုပ္ပါ။

 1. Anonymous said... :

  BHG အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလား..

 1. Anonymous said... :

  The password should consists of alphabets small/big,letters,special characters.

 1. Anonymous said... :

  "က်ေနာ္သည္ ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္အတြက္ နအဖႏွင့္ နအဖအလိုေတာ္ရိမ်ားကို မေျပသည့္ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ခဲ့ပါသည္။ "
  ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ခဲ့တာလား။ တပ္ကေန ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျဖစ္လို႕ ျပည္တြင္းမွာဆက္ေနရင္ ေထာင္က်မွာေၾကာက္ျပီး ထြက္ေျပးခဲ့တာလား။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အသိဆံုးေနမွာပါ။

 1. အားလံုးသတိ

  “လူပဲေသေသ.. နာမည္ပဲေသေသ..” တဲ့.. အဲဒီႏွစ္ခုထဲက ဘာကိုေရြးခဲ့တယ္ဆိုတာ လူမေသပဲ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ ခိုးယူထြက္ေျပးၿပီး ခုအေနအထားထိေရာက္ေနတဲ့ အေနအထားကို ၾကည့္ၿပီး လူတိုင္းသိႏိုုင္ပါတယ္ေလ.. ဒီထက္သတၱိရွိမယ္.. ခံယူခ်က္ ရိုးေျဖာင့္မယ္ဆိုရင္ ရတဲ့ သတင္းကို ကိုယ္တိုင္ေျပးထြက္လာပို႔ပီး ေနေနစရာေတာင္ မလိုပဲ ျပည္တြင္းကေန ဖြင့္ခ်ပစ္လိုက္လို႔ ရတဲ့နည္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္.. အဲ.. လူေတာ့ ေသခ်င္ေသသြားႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ.. ဒါေပမဲ့ နာမည္ေတာ့ ခုလို မေသႏိုင္သလို.. “နာမည္ပဲေသေသ”ဆိုတဲ့ သိကၡာနဲ႔ယွဥ္ရင္ အထိမခံႏိုင္တဲ့ သာမာန္ လူသားတစ္ေယာက္ ေျပာစရာမလိုတဲ့ စကားကိုလဲ ေျပာေနစရာ မလိုဘူးေပါ့..

  ဒီေတာ့ဗ်ာ.. ျပည္တြင္းကေန ရဲရဲေတာက္ သတင္းေပးပို႔ေပးေနတာလဲ မဟုတ္ပဲ ဖင္မီးခိုးထြက္ေအာင္ ေျပးထြက္လာပီးမွ ေျပာလာတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ.. ခံယူခ်က္ေတြဆိုတာ ခင္ဗ်ားနာမည္နဲ႔အတူ ေသခဲ့ပါၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္.. ဘာမွမေထာက္ထားပဲ မိသားစုကို ပစ္ေျပးခဲ့သူျဖစ္တာမို႔လဲ “ငဲ့ညွာေထာက္ထားရမည့္ သူမ်ားလဲ ရွိေနျပန္သည္” ဆိုတာကိုလဲ ယံုုၾကည္ေပးဖို႔ ခက္ျပန္ပါတယ္.. လူေတာ့မေသေသးတဲ့အတြက္ လူပဲေသေသဆိုတဲ့ အသံေကာင္းေတာ့ မဟစ္ျပပါနဲ႔လားဗ်ာ..

  မသက္မသာပါပဲဗ်ဳိ႕..
  ေမာင္သတိ

 1. Anonymous said... :

  လူပဲေသေသ၊ နာမည္ပဲေသေသ ဆိုေတာ့ ကိုစိုင္းက တကယ့္ကို ထင္ရာစိုင္းေတာ့ တာပဲကိုး။ အကို႔လို မိုက္႐ူးရဲေတြလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ လိုေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္ေလ..
  ညီငယ္တစ္ဦး

 1. Anonymous said... :

  ေမာင္သတိသို.

  ခင္ဗ်ား..အဆင္ျခင္မဲ့ ကြန္.မန္.မေရးရင္ေကာင္းမယ္.။ ဘာျဖစ္လို.ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားကြန္.မန္.ဖတ္ရတာ ခင္ဗ်ားဉာဏ္မမီဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေနတယ္..။ လူမိုက္၊ လူရမ္းကားေတြနဲ.အသက္လုကစားရတဲ့ပြဲမွာ သူ.အေနနဲ. ဉာဏ္ကိုယွဥ္သံုးျပီး မွန္တယ္ထင္ရာ ဆံုးျဖတ္မွာပဲ..။ ခင္ဗ်ားလိုစိတ္ဓါတ္နဲ့ မိုက္ရူးရဲ ဆန္မွာ မဟုတ္ဘူး..။ သတၱိဆိုတာဟာ ဉာဏ္နဲ့ယွဥ္တာမ်ိဳးဘဲ.။

  ခင္ဗ်ားတို.ၾကည့္ရတာ ကိုယ္ခိုင္းထားတဲ့လူေတြကို အျပစ္မရွိတဲ့ သူတို.ရဲ့မိသားစုနဲ.ပါ ျခိမ္းေျခာက္ေနပံုရတယ္..။ အင္မတန္ေသးသိမ္ သူရဲေဘာဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္ပဲ..။ မိသားစုကို ငဲ့ကြက္ျပီး ခင္ဗ်ားတို.ကို ေၾကာက္ျပီး ခိုင္းတာလုပ္မယ္လို. တြက္ထားပံုရတယ္..။ ဟုိက ျပည္ပကို မိသားစုပစ္ေျပးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို. သူ.မိသားစုနဲ့ ျခိမ္းေျခာက္လို.မရေတာ့ မငဲ့ကြက္ဘူးေလး၊ ဘာေလး ေျပာတယ္..။ လူဗ်..။ ကိုယ့္မိသားစု ကိုသံေယာဇဥ္ ရွိတာေပါ့..။ ခင္ဗ်ားတို.ကို တခါတည္း သတိေပးလိုက္မယ္..။ ၀န္ထမ္းေတြကို သူတို.မိသားစုနဲ့ ျခိ္မ္းေျခာက္တာမ်ိဳး လံုး၀မလုပ္ပါနဲ..။ အၾကီးက်ယ္မွား လိမ့္မယ္..။ ဘာျဖစ္လို.ဆိုေတာ့ အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြက သူတို.သားစဥ္ေျမးဆက္အထိ ခင္ဗ်ားတို.ကို မုန္းဖို.၊ လက္တံု.ျပန္ဖို. ခင္ဗ်ားတို.မသိေအာင္ လက္စဥ္.ကမ္း မွာၾကားသြားၾကမွာမို.လို...။ မိသားစုတာ၀န္၊ မိသားစုသံေယာဇဥ္အရ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လူေတြက ခင္ဗ်ားတို.ဆီကို ျပန္လာေနျပီ...။ အခုမဟုတ္ေတာင္ ေနာင္တခ်ိန္ ခင္ဗ်ားတို. အနားယူမယ့္ အခ်ိန္ေပါ့..။

  အသက္ၾကီးျပီး အသံုးမက်တဲ့လူေတြ အမ်ားၾကီးပါ..။ ဂုဏ္ကို လူအမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အသံုးက်လဲ ဆိုတာနဲ.တုိင္းတယ္..။ အသက္ၾကီးျပီး ဘယ္ေလာက္ပဲ ရင္ဘတ္မွာတံဆိပ္ေတြ ခ်ိတ္ထား၊ အၾကမ္းဖက္မွုကို အားေပးတဲ့ အဖြဲ့အစည္းမွာ ရွိေနရင္ အၾကမ္းဖက္သမားအဖြဲ.၀င္ပဲ..။

  တပ္မေတာ္မွာ သစၥာဆိုတာ ကိုယ့္ကို လခေပးေကၽြးထားတဲ့ ျပည္သူလူထုကို စစ္ဖိနပ္နဲ. နင္းထားျပီး ကုိယ့္အာဏာတည္ျမဲေရးလား..။ ကိုယ္ဆိုတဲ့သစၥာနဲ့ ကိုုယ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ ျပန္သံုးသပ္ပါ..။ ကိုက္ညီမွုရွိ၊ မရွိ....။

 1. Anonymous said... :

  After reading the comments, I believe that our(my) country can't get democracy until next 20 years if we go on this way. So poor countrymen.

 1. Anonymous said... :

  ဦးစိုင္းသိန္း၀င္းအတြက္ အင္မတန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္ မလုပ္နိုင္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးကိုစြန္ ့ျပီး ျပည္သူအတြက္ ရတဲ့နည္းလမ္းနဲ ့ရပ္တည္ တိုက္ပဲြ၀င္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ယူေနမွာပါ။ လံုၿခံဳျပီး ဒီမိုကေရစီရိွတဲ့တိုင္းျပည္မွာ ေရာက္ရိွသြားရန္အတြက္ ကူညီေပးခဲ့သူ အားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္။ သမိုင္းမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ဂုဏ္ငယ္မွာ မဟုတ္ပါ။ သံဃာသတ္၊ အျပစ္မဲ့သူေတြကိုသတ္၊ ေထာင္ခ် တဲ့ ငမိုက္သားအဖဲြ ့အစည္းက လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အတြက္ အင္မတန္ ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။

  ေလးစားဂုဏ္ယူစြာျဖင့္
  ျပည္သူတစ္ဦး

 1. Anonymous said... :

  ကိုစိုင္းေရ....ဆက္လုပ္ပါ။ ယုံၾကည္ခ်က္မတူလို႕လက္တြဲျဖဳတ္ထားခဲ႕တဲ႕ညီေတာ္ေမာင္ စစ္ကၽြန္ဗိုလ္ေတြ စကား အေရးလုပ္မေနပါနဲ႕ ။ ဒီေကာင္ေတြကေတာ႕ အရိုးလက္က်န္ေလးမ်ား ကိုက္ရအုံးမလား ေမၽွာ္ေနရွာတဲ႕ ေခြးငတ္ေတြဘဝမွာ အဆိတ္တုံးမိမဲ႕ သားေကာင္ေတြဘဝမွာ ေပ်ာ္ေနတဲ႕ေကာင္စားေတြပါ ။

 1. Anonymous said... :

  I believe ONE meaning,That is"Not useless People(incliding me)can get useless Government'

 1. Anonymous said... :

  ကုိစုိင္း ေရ.. ကုိယ္လုပ္ စရာ ရွိတာကုိဘဲ ဆက္လုပ္ပါ.. ဒီ စစ္ေခြးေတြကုိ ဂရုစုိက္မေနနဲ႔.. အလကား လူရာ မ၀င္တဲ႔ စစ္ေခြးေတြ..

 1. Anonymous said... :

  ကတိ

  လူေတြက တေယာက္ကိုတေယာက္ ကတိေတြေပးၾကတယ္။

  မိဘေတြ သားသမီးေတြကို ကတိေတြေပးၾကတယ္။

  သားသမီးေတြက မိဘေတြကို ကတိေတြေပးၾကတယ္။

  ခ်စ္သူေတြတေယာက္ကိုတေယာက္ ကတိေတြေပးၾကတယ္။

  အလုပ္ရွင္ေတြ အလုပ္သမားေတြ အျပန္အလွန္ကတိျပဳၾကတယ္။

  အဖြဲ ့အစည္းေတြ အခ်င္းခ်င္း ၊ႏိုင္ငံေတြအခ်င္းခ်င္း ကတိေတြေပးၾကတယ္။

  ဘယ္လိုဘဲ ကတိေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပး စာခ်ဳပ္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္ခ်ဳပ္

  တဦးတေယာက္ခ်င္း၊ တဖြဲ ့ခ်င္း ၊တႏိုင္ငံခ်င္း ရဲ ့

  စိတ္ဓာတ္ေတြ စိတ္ထားေတြ က မျမင့္ျမတ္သေရြ ့

  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရင္ စာရြက္ကုန္မယ္။

  ႏႈတ္ကတိေပးထားရင္ ေလကုန္မယ္။ကိုယ္ေျပာတဲ ့စကားအရာမထင္ ျဖစ္မယ္။

  ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းတဲ ့သူတေယာက္မွာ တပါးသူကို ကတိေပးစရာမလိုဘူး။

  အရင့္အရင္က လူသားေတြ သစၥာတည္ၾကည္ ၊အက်င့္သီလ ျမင့္ျမတ္လို ့

  ေဘးဘရာကင္းေ၀း အႏၱရာယ္ေ၀းၾကတယ္။ တိုင္တည္သစၥာ စကား မွန္ကန္လွတယ္။

  ခုခ်ိန္မွာေတာ့ လူသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ အေမွာင္ဖံုးတဲ ့မ်က္၀န္းအစံုနဲ ့ၾကည့္ေနၾကတာ။သီလ ၊ သမာဓိေတြပ်က္ေနၾကတာ။

  ကိုယ္က်င့္တရားထိန္း၇ေကာင္းမွန္း မသိေတာ့တာ။ လူေပၚ လူခ်င္းဖ်ံက်ၾက၊ဂ်င္ေပၚကထံုးလုပ္ၾကနဲ ့ " တိုင္တည္သစၥာမွန္ေသာခါ၀ယ္ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္သည္ " ဆိုတဲ ့စကားေတြ အလဟႆ ျဖစ္လာရျပီ။ ေဘးဘရာေတြ ေပါမ်ားလို ့ အႏ ၱရာယ္ ဆိုတာ အျမဲလက္တကမ္းေရာက္ေနတယ္။ စားေရးေသာက္ဖြယ္ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ေနလဲ။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေတြနဲ ့ဆံုရေတြ ့ရ၊ မၾကားဖူးတဲ ့ေရာဂါဆန္းမ်ား ျမင္ရေတြ ့ရနဲ ့။

  အို အေဆြ လူသားအေပါင္းတို ့.....

  သင္တို ့ရဲ ့စိတ္ဓာတ္ေတြ ကို ေအာက္ဆံုးကေန အျမင့္ဆံုးျပန္တင္ၾကပါေတာ့။ အားလံုး အသိတရားေလးေတြ ရၾကပါေတာ့။အမ်ားေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါေတာ့။ကိုယ္က်င့္တရားေလးေတြကို ေစာင့္ထိန္းၾကပါေတာ့။ တဦးခ်င္းအသိစိတ္ဓာတ္ရွီၾကပါေတာ့။ဘယ္သူျပင္ျပင္မျပင္ျပင္ ကိုယ္က စျပင္ဖို ့ရာ ၀န္မေလးၾကပါနဲ ့ေတာ့။တဦးခ်င္းစီရဲ ့ ေနထိုင္ေျပာဆိုမႈကေန စတင္လို ့ ေျဖးေျဖးျခင္းနဲ ့ အဖြဲ ့အစည္း ေတြ ႏိုင္ငံေတြ နဲ ့တကမၻာလံုးက လူသားေတြ အားလံုး အသိရွိလာေအာင္ ျပဳျပင္ၾကပါေတာ့။ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈေတြလက္ကိုင္ထားလို ့ ေမတၱာတရားနဲ ့ ေျဖရွင္းၾကပါေတာ့။ ေဖးမလက္တြဲၾကပါေတာ့။ အရာရာကို ေမတၱာစိတ္ေလးထားျပီး သည္းခံစိတ္ေလးေမြးၾကပါေတာ့။တဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္းျပဳျပင္ရာကေန အားလံုး ျပဳျပင္လာမယ္ဆိုရင္ ကတိေတြ စာခ်ဳပ္ေတြ မလိုေတာ့ပါဘူး။ နားလည္မႈနဲ ့ညွိႏႈိင္းမႈေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ အရာရာ အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။

  အဓိက က လူသားတိုင္းတဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္း ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းၾကဖို ့နဲ ့သစၥာတရား ျမဲျမံစြာ လက္ကိုင္ထားၾကဖို ့က အေရးအၾကီးဆံုးပါဘဲ။။။။။

  အေဆြလူသားအေပါင္းတို ့........

  ရခဲတဲ ့လူ ့ဘ၀ ရတုန္းရခိုက္မွာ မိမိ တစ္ဘ၀စာသာမၾကည့္ဘဲ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ၾကည့္ၾကပါ။စိတ္တူကိုယ္တူနဲ ့ ေလာကရဲ ့နိယာမမ်ား ျပန္လည္မွန္ကန္လာေအာင္လို ့ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါလို ့ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ........။။။။။။

  ေလာကၾကီးကို အလွဆင္လိုသူ ေနမင္းသူရိယ(22.05.2011)

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved