အစိုးရ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၉ ခုကို ဖ်က္သိမ္း

Tuesday, June 21, 2011

ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေရးရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၉ ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ အလဲဗင္း မီဒီယာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းလုိက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက စိတ္ဝင္စားစရာပါပဲ။ အတိုေကာက္အားျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေကာ္မတီေတြ ေဖာ္ျပရရင္ -

ကေလးေတြ စစ္ထဲသြင္းတာကို ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေခ်ာေမြ႔ေစေရး ေကာ္မတီ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲေရး မေကာ္မတီ၊ နအဖ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ တို႔ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီေတြ တကယ္အလုပ္ လုပ္မလုပ္ဆိုတာေတာ့ ျပည္သူေတြ အသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း တယ္ၿပီး ထူးလာဖို႔ မရွိပါဘူး။

ေနာက္ထပ္ ေကာ္မတီေတြကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္သံနဲ႔ အသံလႊင့္ ေကာ္မတီ၊ ကမာၻ႔သတင္း ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ထိမ္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေကာ္မတီမ်ားကေတာ့ မၾကားဖူးေသးတာလည္း ပါပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ထိမ္းမရတဲ့အတူတူ ေကာ္မတီလည္း ဖ်က္တဲ့ဆီ ပါသြားတယ္ ထင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေကာ္မတီေတြကေတာ့ မလိုအပ္ေတာ့လို႔ ဖ်က္သိမ္းပစ္တာလို႔ ထင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး လူမႈေရး က႑ေတြမွာလည္း ဖ်က္သိမ္းတာေတြ ရွိပါတယ္။

စီးပြားေရးထဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ဖ်က္သိမ္းခံ ေကာ္မတီေတြကေတာ့ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ေဒသ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတုိ႔ ပါပဲ။

ကုိးကန္႔ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီး ေကာ္မတီလည္း ဖ်က္သိမ္းတဲ့ အထဲ ပါပါေသးတယ္။

ရည္ညႊန္းကိုးကား - ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေရးရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၉ ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရံုးက ဖ်က္သိမ္း

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved