ရယ္စရာ ပေဟဠိ အမွတ္ ဝ၂၂ အေျဖမ်ား

Sunday, July 24, 2011
ၾသစီေရာက္ ျမန္မာျပည္သားတေယာက္က အတည္ေပါက္ေျပာလုိက္တာ သိၿပီးေရာေပါ့ - သူ ကြပ္မ်က္ခ့ဲတ့ဲ နုိင္ငံေရးသမားေပါင္း ၁၀၀ အထက္မွာ ရိွတယ္ တ့ဲ။


ေမးခြန္း ၁ #
သူ႔စကားကုိ ဘယ္သူက စျပီး ယုံခ့ဲသလဲ။
သဲလြန္စ -
အႀကီးတန္း

ေမးခြန္း ၂ # သူ အဲဒီလုိ ေျပာတာကုိ ၾသစီသတင္းဌာနတခုက ေရးလုိက္ေတာ့ နုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားကလည္း အဲဒီသတင္းေနာက္ကုိလုိက္ျပီး ေရးသားထုတ္လႊင့္ၾကပါတယ္။ ၾသစီအာဏာပုိင္မ်ားကလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမယ္ ဆုိပဲ။ ကမၻာေက်ာ္သြားတ့ဲ ဒီေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ "မွားယြင္းေနတယ္၊ လိမ္လည္ေျပာၾကားထားတာျဖစ္တယ္" လုိ႔ ၾသစီအစုိးရက ဆုံးျဖတ္မယ္ ဆုိရင္ ၾသစီရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒအရ အဲဒီလူကုိ ေထာင္ ဘယ္ေလာက္ ခ်ႏုိင္သလဲ။
သဲလြန္စ ----- တ့ဲအတြက္ F---

ေမးခြန္း ၃ # အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္သြားတ့ဲ ဒီေျပာဆုိခ်က္ေတြကေန ဘယ္လုိ ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏုိင္သလဲ။
သဲလြန္စ -

အေျဖ ၁ - အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္၊ AAP သတင္းဌာန (သတင္းေထာက္ေပါက္စန မဟုတ္ပါေလ)

အေျဖ ၂ - စိတ္ေရာဂါသည္ ျဖစ္ေနတ့ဲအတြက္ လႊတ္ေစ။ Free!

အေျဖ ၃ - ေကာက္ခ်က္ကေတာ့ မ်ဳိးစုံ ခ်နုိင္တာေပါ့
ေကာက္ခ်က္ (၁) ဒီမုိကေရစီ ေအာ္ခ့ဲသူက လူသတ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာေနျပီး လူသတ္ခ့ဲတ့ဲ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ေတြကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ေျပာေနပါလား။
ေကာက္ခ်က္ (၂) ျမန္မာျပည္သားေတြ မည့ံပါ။ သတင္းသမားေတြကုိ အရူးလုပ္နုိင္တယ္၊ ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လည္း လုပ္နုိင္တယ္။

း)
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved