သမၼတဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု

Tuesday, August 23, 2011

ဓာတ္ပံု - AP


နာယကႀကီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႕အညီ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရဲ႕ အစည္းအေဝးေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေခၚယူက်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဤလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ အဆင့္အဆင့္ကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ ထားရွိၿပီး စနစ္တက် လည္ပတ္ေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ အလားတူ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးကပဲ သေဘာတူ အတည္ျပဳေပးလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ဟာလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားစီရင္ေရး၊ ဥေပေဒအရ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအမွအပ ျပည္သူ႕ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊ အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ ရွိေရးစတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အေျခခံမူမ်ားနဲ႔အညီ တိက်မွန္ကန္စြာ ထမ္းရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရဲ႕ အဓိက တာဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရးတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးအတြက္ Capacity Building ကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္ရဲ႕ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားနဲ႕အညီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်က် အသက္ဝင္ ပံုေပၚလာေအာင္ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ ထမ္းရြက္ၾကေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္တစ္ရပ္ကို ေခ်ာေမြ႕ညင္သာ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႀကီး သံုးရပ္ကို စနစ္တက် တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႕ အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဦးစြာ ပဏာမ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တစ္ကြ အစိုးရအဆင့္ဆင့္၊ နာယႀကီးႏွင့္တစ္ကြ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တို႔ဟာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ရိုေသၿပီး ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ထာဝစဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အပ္ႏွင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္ မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ၾကေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို ဖြင့္လွစ္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အစိုးရအေနနဲ႕ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႕ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးေနတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ခုိင္မာလာတာနဲ႔အမွ် စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ၾကေသးတဲ့ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကိုလည္း သေဘာထားအျမင္ ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြ ထြန္းကားျပန္႔ပြားလာေအာင္ စတင္ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္တဲ့လြတ္လပ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ တြဲလ်က္ တည္ရွိေနတဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈဆိုတဲ့ Democratic Spirit ကိုလည္း ခုိင္မာလာေအာင္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Democratic Pratices ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း သိသာျမင္သာတဲ့ တိုးတက္မႈေတြ၊ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚေစဖို႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Good Governance)၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ (Clean Government)၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ (Democratic Pratice) မ်ား ထြန္းကားေရး၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ဤလႊတ္ေတာ္အား ကတိျပဳေျပာၾကားထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ျပည္သူ႕အစိုးရ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားရပါ့မယ္။ ျပည္သူလူထု စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ျပည္သူလူထု စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားမႈကို ခံယူထိုက္တဲ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ပညာေပးျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စနစ္ကိုပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ၊ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ ဆက္လက္ဆြဲကိုင္ထားသူေတြ၊ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ ကင္းမဲ့ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာဟာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ တည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္သ႑ာန္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥေပဒႏွင့္အညီ အသက္ဝင္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္သ႑ာန္သစ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ရခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားရဲ႕ Institutional Building ႏွင့္ Capacity Building တို႔ဟာလည္း အရွိန္အဟုန္ ရရွိလာတာနဲ႔အမွ် သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခုိင္ခိုင္မာမာ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွသည္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားဟာလည္း ဥပေဒမ်ား စနစ္တက် ထြက္ေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပိုမို ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ၊ ျပည္သူလူထု ပါဝင္မႈကို ေရွးရႈဦးတည္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္သ႑ာန္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ ဤလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္မ်ားနဲ႕အညီ ေငြၾကးမူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေလ့လာၿပီး စီးပြားေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ မေလ်ာညီေတာ့တဲ့ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ပင္စင္လစာ၊ ႏိုင္ငံေရးပင္စင္ လစားမ်ာကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႕အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အညီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္းထား (၁၆ %) အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထား အတက္အက် မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ မေသခ်ာမေရရာ ျဖစ္ေပၚမႈ အေနအထားမ်ား၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေရလႊမ္းမိုးမႈ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့အတြက္ စပါးစိုက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ " ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲ သီးႏွံမ်ား သင့္တင့္မွ်တသည့္ တန္ဖိုးရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ " ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ မကာမိသည့္အျပင္ ေစ်းႏွိမ္ခံရျခင္းစတဲ့ အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ကင္းေစရန္လည္း ပုဂၢလိကက႑နဲ႕ ပူေပါင္းၿပီး ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အစီအမံမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားရဲ႕ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ကမာၻ႕စီးပြားေရး အေျခအေန ယိမ္းယိုင္ေနမႈ စတဲ့ External Factor မ်ားေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရးအေပၚ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီလို ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အက်ပ္အတည္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုျမန္ဆန္ သြက္လက္လာေအာင္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေတြကို အမ်ားဆံုး ႏွစ္ပတ္အတြင္း ရရွိေအာင္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ခြင့္ လိုင္စင္ေတြကို အမ်ားဆံုး ႏွစ္လအတြင္း ရရွိေအာင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ အမ်ားဆံုး (၂၁) ရက္အတြင္း ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလို ပို႕ကုန္အေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားကိုလည္း (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံေစတဲ့ စနစ္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အခ်ိဳ႕မွာ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ပို႕ကုန္ေတြအေပၚ ေကာက္ခံေနတဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကိုလည္း (၆) လသက္တမ္းနဲ႕ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

စက္မႈႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္တဲ့ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ငန္းပမာဏေပၚ မူတည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစေအာင္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မသမာတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိဖို႔၊ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ ေရွ႕တန္းမတင္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထား အပါအဝင္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို အလႊာစံု တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္၊ ရလာဒ္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္ လူမႈစီးပြားဘဝေတြကို ေရတို၊ ေရရွည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစဖို႕ သတိရွိရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကး ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ မ်က္ေျခမျပတ္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလံုး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာနဲ႕အညီ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႕အညီ တရားသျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရး၊ လူတိုင္းလူတိုင္း တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးတို႔ကို အစြမ္းကုန္ ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး မလိုအပ္ေသာ အပိုကုန္က်စရိတ္ Transactional Cost မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ယႏၱရားမ်ား အသက္ဝင္ ရွင္သန္ခိုင္မာလာေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေျခခံတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေရးတို႔ကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမ႑ိဳင္မွာ Key Driver မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္အသင္း အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းနဲ႔ ပုဂၢလိကအပိုင္း အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး Public Private Partnership လမ္းေၾကာင္းကို ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာေအာင္ ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကက႑ကလည္း မိမိတို႔အပိုင္းက စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား တိုးျမႇင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ခုိင္မာတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္၊ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈဝန္းက်င္မွာ အရည္အေသြးနဲ႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျမင့္မားတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ သြားၾကဖို႔ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားးကို အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးတို႕ကို ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥေပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပကတိ အေျခအေနမွန္ႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႕ကိုလည္း အထူး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အစဥ္အၿမဲ ဒြန္တြဲၿပီး အဘက္ဘက္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးျခင္း မရွိခဲ့ေသာ အစဥ္အဆက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအစဥ္အလာကို ဆက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ ကမာၻမိသားစုဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ကို ရယူထမ္းေဆာင္ဖို႕ တရားဝင္ အဆိုျပဳ ကမ္းလွမ္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ အပါအဝင္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအားလံုး၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံဟာ ဒီကေန႕ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာ့လူေဘာင္ကို ေခ်ာေမြ႕ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ ကမာၻ႕မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အစိုးရအေပၚ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ စိတ္ဓါတ္က်စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ စည္းလံုးညီညႊတ္တဲ့ ပဥၥမ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီး ရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ၊ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားၾကားမွာ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ညီညြတ္မႈအားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႕ဒီအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ ေပးထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ရွိပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အစိုးရ ရွိေနပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္ ရွိေနပါၿပီ။ သီးျခားတည္ရွိေနတဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ ရွိေနပါၿပီ။ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာေတြ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို မယံုၾကည္ေသးတဲ့သူေတြ ယံုၾကည္လာေအာင္၊ မျမင္ၾကေသးတဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျမင္ေတြ႕လာေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အသင့္ရွိေနပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥပေဒနဲ႕အညီ ေပးအပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရဟာ လသားအရြယ္ အစိုးရတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသက္တမ္း ႏုနယ္ေသးေပးမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ အသီးသီးမွာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးကို အစိုးရသက္တမ္း တစ္ခုလံုးနဲ႕မွသာ တုိင္းတာ သတ္မွတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရကို ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႕ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ တာဝန္၊ ေက်ပြန္ရမယ့္ ဝတၱရားေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ထမ္းေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႀကီးေလးတဲ့ တာဝန္ေတြကို ယံုၾကည္ေလးနက္စြာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပခံုးထက္မွာ တင္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္ဝင္ေအာင္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဒုတိယ သမၼတ (၂) ဦးက အစျပဳလို႕ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ရပ္လံုး အေနနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ သိပါတယ္။ အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္တာနဲ႕ အညီ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

(၂၂ - ၈ - ၂၀၁၁)

6 comments :

 1. Anonymous said... :

  ၿပည္သူ႕ ဆႏၵကုိ သိရင္ လက္ရွိ အစုိးရ တဖြဲ႕လုံး နဳတ္ထြက္လုိက္ၾက ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုကုိ အၿမန္ဆုံး သိကၡာရွိရွိ လုပ္ေပး သင့္ေၾကာင္း ေၿပာခ်င္ပါတယ္။ သတိၱ တကယ္ ရွိမရွိ ဆုိတာ ၾကည္႕ၾကရေအာင္ ဦးသိန္းစိန္။

 1. Anonymous said... :

  ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံဟာ ဒီကေန႕ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာ့လူေဘာင္ကို ေခ်ာေမြ႕ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ ကမာၻ႕မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  သမၼတၾကီး အေနနဲ႔ အဲသလုိ မဟုတ္တာေတြကုိ ေတာင္စဥ္ေရမရ ေလွ်ာက္ေၿပာေနတာ ေတြ ဟာ အင္မတန္ မွ အံ့ၾသဘုိ႔ ေကာင္းလွပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲလိမ္မဲခုိး အတင္းအၾကပ္မဲေတြနဲ႔ မတရား သၿဖင့္ လုပ္ခဲ့ၿပီး မွ ဒီစကားေတြ ေၿပာေနတာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

 1. lin said... :

  အဲဒီလို ေျပာလာခဲ ့တာ ကြ်န္ေတာ္တို ့မေမြးခင္ကတည္းကပါ။ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ပါပဲဗ်ာ။ သူ ့ထက္ကဲ ေရႊျပည္စိုးၾကီးပဲဗ်ာ စိတ္ပ်က္စရာၾကီး။

 1. Anonymous said... :

  သမၼတၾကီး..............(ပုသင္ညဳိ)
  ေလွ်ာက္ေျပာ ဟုတ္ပဲနဲ႔။ တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ေနတာလား။ ျပည္သူပိုင္ သယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းတာလား။ ျပီးေတာ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြဲဟေအာင္တဲ့လား။ တရားဥပေဒစိုးမိုေရးတဲ့လား။ ငလိမ္ၾကီး ဘာျဖစ္လို႔ သမၼတ ျဖစ္တာလည္း ဆိုတာ ညဖက္အိပ္ရာ၀င္ရင္ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္ေနာ္။ ျပီးေတာ့ မဲရႈံးတဲ့ ေနရာ ကိုငလိမ္ၾကီးတို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကိုေတြ ဘာေျပာေတြေျပာခဲ့ျပီးျပီလဲ။ ကိုယ့္ပါးစပ္ကို ကိုယ့္ယံုရင္ မဟုတ္က ဟုတ္က လႊတ္ေတာ္မွာ အကယ္ဒမီ မာမီေက်ာ္ဆန္းလို လုပ္ျပရမယ္။
  ဘာမွမေျပာလိုပါဘူး "လိပ္ျဖစ္ရင္ေတာင္ ေခါင္းမျပံဴး၀ံ့ပါ " သေဗၺ သတၱာ ကမၼသကာ။

 1. Anonymous said... :

  တိုးတက္မႈေတြ ထင္သာျမင္သာ ရွိပါတယ္။ အရင္ကနဲ႔စာရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ပြင့္လင္းညင္သာမႈ ရွိတယ္ဆိုတာ မ်က္စီဖြင့္ နားစြင့္ေနစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ မ်က္စိပါ နားပါသူတိုင္း သိႏိုင္ပါတယ္။

 1. ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသားေလး said... :

  “ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ ေပးထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ရွိပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အစိုးရ ရွိေနပါတယ္။” တဲ့။
  ေျပာလဲ ေျပာရဲပါတယ္ကြာ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒဆိုတာ ဝန္ထမ္းေတြ အပါအဝင္ ေတာရြာမ်ားပါ မက်န္ အကုန္လုံးကို စစ္အာဏာႏွင့္ အဓမၼ ျခိမ္းေျခာက္ၿပီး မဲထည့္ခိုင္းထားတဲ့ အလိမ္ႀကီး ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒ။ အဲဒီ ဥပေဒကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အစိုးရဆိုတာလဲ မဲလိမ္ မဲခိုး၊ ဘယ္ကယူလာမွန္း မသိတဲ့ ႀကိဳတင္မဲ ဆိုတာေတြႏွင့္ အႏိုင္ယူထားတဲ့ ရူးေပါေပါ အစိုးရပါကြာ။
  ဒါေတြ သိရက္ႀကီးႏွင့္ ဘာလို႔ ဒါေတြ ထည့္ေျပာေနတာလဲ။ မေျပာပဲေနတာက ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာေလာက္မွ နားမလည္ဘူးလား သမတရယ္။
  ေခြးမီွးေကာက္ က်ီေတာက္စြပ္ ဆိုတာလို တသက္လုံး အာဏာရူးၿပီး လိမ္လာတာ ဆိုေတာ့ ခုလဲ အဲလိုပဲ လိမ္တဲ့ အက်င့္ႀကီး အတိုင္း ေျပာသြားတာလား။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved