တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ --

Wednesday, August 3, 2011

.




"တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ရက္ေန႔ေတြ" လုိ႔ စတိတ္ရိွဳးတခုမွာ တညီတညြတ္ ဆုိေနတ့ဲ နာမည္ေက်ာ္မ်ား

ကုိယ့္၀န္းက်င္က ကေလးေတြ၊ တျခားေဒသက ကေလးေတြ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနရင္ ကူညီဖုိ႔ သုိ႔မဟုတ္
သီခ်င္းေကာင္းတပုဒ္ကုိ ခံစားႏုိင္ဖုိ႔ Youtube ကေန ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


ႏုိင္ငံတကာ ရင္ေသြးငယ္မ်ား
စာသား − မင္းခ်စ္သူ

ကမၻာႀကီးေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာရင္ေသြးေတြ အမ်ားအျပားဟာ ကံဆိုးေနရ႐ွာတယ္ေလ
ဆာေလာင္ရင္း နာက်င္ေန အိုး --- သဘာ၀ခ်ည္းမဟုတ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ ဘယ္သူ႔တာ၀န္မ်ားလဲ

ရင္ေသြးငယ္မ်ား ကာကြယ္တ့ဲ ေဆး၀ါး ထုိးေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ထားလည္း
တာ၀န္ပ်က္သူေတြဟာ ေပါ့ဆျခင္း လက္နက္နဲ႔ ကေလးတို႔ရဲ႕ ဇီ၀ိန္အသက္ကို ေႁခြခဲ့ၿပီ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ရက္ေန႔ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ တို႔ တတ္ႏုိင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

အိုး.. ကေလးဆိုတာဟာ အတူတူေတြပါ ဖေယာင္းမ်ားႏွယ္ ၀ိုင္း၀န္းလို႔ ပံုသြင္း ေကာင္းေအာင္ဖန္တီး
အျပစ္မဲ့စင္ၾကယ္ ကေလးမ်ားရဲ႕ ဘ၀ေလးေတြ လူႀကီးအျပစ္ေၾကာင့္ အျဖစ္ဆိုးေတြ မႀကံဳေစဖြယ္

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔အားလံုးအတြက္ လွမ္းကာယူႏိုင္မယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ရင္ေသြးငယ္တိုင္းအတြက္ပဲ တို႔တတ္ႏုိင္တဲ့ တာ၀န္ေတြလည္း ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

တေနရာ တေထာင့္ကေတာ့ ဂီတရဲ႕ အစြမ္းနဲ႔ေနာ္ အကူအညီေပးၾကစို႔ ကေလးမ်ား အတြက္ကုိေပါ့
ငို.. ငို.. ငိုေႂကြးတ့ဲ ကေလးငယ္မ်ား အို -- ငတ္မြတ္မႈ ေ၀ဒနာေတြကိုလည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရက္ႏုိင္ပါ့မလား

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ တို႔တတ္ႏုိင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
လံုး၀ေကာင္းမြန္ေစေရး ကေလးမ်ားစြာ အသက္မ်ားအတြက္ တို႔ က႐ုဏာ ေပးဆပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ
တို႔တတ္ႏိႈင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ (တို႔ရဲ႕ကေလးမ်ား) တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ (ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ)
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾက/ရမယ္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ (ေနာက္ထပ္ေန႔ေတြ)
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ (အကူအညီေတြေပးၾကစုိ႔) ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ (ကေလးမ်ားအတြက္ေပါ့)
(ငါတို႔ ကုိယ္တတ္ႏုိင္သမွ်ေတြ အားလံုးပဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ေကာင္းေန)

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ) တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ)
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖုိ႔ပဲ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ
တို႔တတ္ႏုိင္သမွ် အားလံုး ေဆာင္႐ြက္မယ္

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ (ဒီကမၻာႀကီးအတြက္) ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ (တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ)
ေနာင္အနာဂတ္ေတြ တို႔လက္ေတြတြဲရင္း လွမ္းယူၾကရေအာင္ (အနာဂတ္ေန႔ရက္မ်ား)
လံုး၀ေကာင္းေအာင္ ကမၻာ့ရဲ႕ရင္ေသြးငယ္တိုင္းအတြက္ ေဟးအၾကင္နာေတြကိုေပးဆပ္ဖို႔ (ေဟး.. ေရး..)

တို႔ခ်စ္တဲ့ကမၻာ၊ တို႔ခ်စ္တဲ့ကေလးေတြ၊
တို႔လက္ေတြ တြဲကာလွမ္းယူႏိုင္ၾကမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ရက္ေတြ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစခ်င္ ကမၻာ့ရင္ေသြးတိုင္းအတြက္ေလ
တို႔တတ္ႏုိင္တဲ့တာ၀န္မ်ားကို ထမ္း႐ြက္မယ္ေလ



မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၊ လုိင္ေရာ္နယ္ ရစ္ခ်ီ တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ၁၉၈၅ မွာ ဖန္တီးခ့ဲတ့ဲ We Are the World ကုိ အေမရိကန္အဆုိေတာ္ေတြ ၀ုိင္း၀န္း သီဆုိ အသံသြင္းေနပုံ



There comes a time
When we head a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
And it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all

We can't go on
Pretneding day by day
That someone, somewhere will soon make a change
We are all a part of
God's great big family
And the truth, you know love is all we need

[Chorus]
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Send them your heart
So they'll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stone to bread
So we all must lend a helping hand

[Chorus]
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

When you're down and out
There seems no hope at all
But if you just believe
There's no way we can fall
Well, well, well, well, let us realize
That a change will only come
When we stand together as one

[Chorus]
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me


"We Are the World" သီခ်င္း ဓာတ္ျပားေရာင္းခ်မႈ၊ စင္ျမင့္သီဆုိမႈေတြကေန ေဒၚလာ ၆၃ သန္း ရခ့ဲတယ္၊ ဒီေငြေတြထဲက ၉၀ ရာႏႈန္းကုိ အငတ္ေဘးႀကဳံတ့ဲအာဖရိကနုိင္ငံတခ်ဳိ႕အတြက္ သုံးတယ္၊ ၁၀ ရာႏႈန္းက အေမရိကန္က အိမ္ယာမ့ဲေတြ၊ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ေနသူေတြအတြက္ သုံးတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။




0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved