အေမရိကန္၊ စင္ကာပူေဒၚလာနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ရာဇ၀င္

Saturday, September 24, 2011

...ဓာတ္ပုံ - reuters
ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)၁၉၉၀ တုန္းကေပါ့ဗ်ာ။
အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ၃၀ က်ပ္
စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ ၄၅ က်ပ္
တိုက္ခန္းတစ္ခု ၃ သိန္း၊ ဟိုင္းလတ္ကားတစ္စီး ၃ သိန္း၊ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုး ၃သိန္း၊ ဒန္ေပါက္တစ္ပြဲ ၅ က်ပ္။

၂၀၀၇ သံယာအေရးအခင္းက်ေတာ့
အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၀ က်ပ္
စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ ၉၀၀ က်ပ္
တိုက္ခန္းတစ္ခု ၃၀၀ သိန္း၊ ဟိုင္းလက္တစ္စီး ၃၀၀ သိန္း၊ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုး ၂၅ သိန္း၊ ဒန္ေပါက္တစ္ပြဲ ၈၀၀ က်ပ္။

၂၀၁၁ ေရာက္ပါၿပီ။
အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ၇၅၀ က်ပ္
စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာ ၆၂၀ က်ပ္ .. ဟိုက္ ... က်လွခ်ည္လား...
တိုက္ခန္းတစ္ခု ၅၀၀ သိန္း၊ ဟိုင္းလက္တစ္စီး ၂၀၀ သိန္း၊ တယ္လီဖုန္းတစ္လံုး ၅ သိန္း၊ ဒန္ေပါက္တစ္ပြဲ ၁၂၀၀ က်ပ္
(မွန္းေခ်၊ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္)။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP ppp ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ 14 billion သာရွိခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ရတနာဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းျပီးစီးကာ စတင္ ေရာင္းခ်သည္မွစျပီး တဟုန္ထိုးတက္လာသည္။ ၂၀၁၀တြင္ 77 billion ေရာက္ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ Foreign Direct Investment FDI 2011 တြင္ 20 billions ရရွိျပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံထက္ မ်ားမည္ဟုဆိုသည္။ ေကာင္းေသာအလားအလာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲလိုသူမ်ား Reformists ႏွင့္ လက္ရွိအေရးပါေနရာေသာစီးပြားလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ လူ ေဟာင္းမ်ား (မီဒီယာမ်ားတြင္ ခရိုနီဟု ေခၚခံရသူမ်ား) ရွိေနပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဦးေဆာင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားလည္း အျပဳသေဘာလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ မီဒိယာကို ဖြင့္ေပးလာျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ေကာက္နိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရင္း၊ ယခု ၂ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ အလြန္ခုိင္မာလာသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ေတြ႔ရသည္။ ၂ႏွစ္အတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာသည္ က်ပ္ေငြ ၉၀၀ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားေသာေၾကာင့္၊ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႔လာရသည္။ စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ရင္းႏွီးသူ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကို ခန္႔ထားရာမွ၊ အၾကံေပးမႈမ်ားကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ အစိုးရသစ္က မည္သုိ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈရရွိေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွ အထူးစီးပြားေရးကုမ႑ီမ်ားသာ လာေရာက္ၾကသည္။ ဥပမာ .. ဓါတ္ေငြ ့၊ ေရနံ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြကို 1-Jul-1952 တြင္စတင္ခဲ့သည္။ တစ္က်ပ္လွ်င္တစ္အိႏိၷရူပီးသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ US$1=4.7619 Kyat = 4.7619 Indian Rupees ေပါက္ေစ်းရွိသည္။
အနီးစပ္ဆံုး US$1.00 ေပါက္ေစ်းမ်ားကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အမွတ္တရေလ့လာႏိုင္ပါသည္။


က်ပ္ေငြသမိုင္းဇယားကို မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။


၂၀၁၁ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရေငြေစ်းမွာ US$1.00= Kyat 6.50 ျဖစ္ေနျခင္းကို ႏႈန္းသစ္သတ္မွတ္ရန္ေဆြးေႏြးေနၾကပါသည္။ က်ေနာ္ ျပည္ပတြင္ႏွစ္ေပါင္း၂၀ အလုပ္သြားလုပ္ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ႀကီး ရွိတာအကုန္ထုတ္ေရာင္းရျခင္းကိုပဲ စိတ္ပ်က္ၿပီး၊ ျမန္မာ့ စီးပြား ေရးကိုလည္း လံုး၀နားမလည္ပါ။ ယခုအစိုးရသစ္အေနႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ စိတ္အားတက္မိပါသည္။

ကမၻာစီးပြားေရးကို ၾကည့္ပါက၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္စီးပြားေရးကပ္ကဲ့သို႔ ထပ္မံျဖစ္လာမည့္ အရိပ္ေယာင္ျပေနပါသည္။ စီးပြားေရးမေကာင္းလွ်င့္ အိမ္ယာေစ်းမ်ား တက္လာေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း အိမ္ယာေစ်းမ်ားတက္ေနပါသည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမည့္ပံုရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အိမ္ယာေစ်းမ်ားတက္လာျပန္ပါသည္။ ယခု စင္ကာပူတြင္လာေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကေသာ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ အ ခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အလုပ္ပါမစ္မ်ား ဆက္မတိုးေပးျခင္း၊ အသစ္ခ်မေပးျခင္း၊ အိမ္ေစ်းမ်ားႀကီးလာျခင္းအျပင္ ျမန္မာျပည္ေငြပို႔လွ်င္ ေဒၚလာပိုကုန္က်လာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ရသည္မွာ မကိုက္ေတာ့ဘူး ျဖစ္လာၾကပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရအဖို႔ အေရွ႔ေတာင္အားရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စင္ကာပူကိုမွီရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြတြင္ စင္ကာပူသည္ ေနာ္ေ၀း၊ ကာတာ စသည့္ႏိုင္ငံငယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပီး ထိတ္တန္းတြင္ရွိေနပါသည္။ စင္ကာပူသည္ ငယ္ေသာ္လည္း၊ GDP တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအဆင့္ပင္ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားထက္ ၂ ဆမွ်သာလြန္ေသးသည္။ GDP ျမင့္မ်ားလာပါက ထိုႏိုင္ငံေငြေၾကးကို ကမၻာကအသိအမွတ္ျပဳရသည္။ ႏိုင္ငံခ်မ္းသာလာျခင္းဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။

GDP ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္လာေသာအခါ၊ အစိုးရက အခြန္မ်ားမ်ားရပါသည္။ အစိုးရအခြန္ေကာက္ရေငြသည္ GDP ၏ ၁၀ ရာႏႈန္းခန္႔ ရရွိျပီး၊ ထိုေငြျဖင့္ စစ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္း၊တံတား၊ လူေနအိမ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ရသည္။ စင္ကာပူတြင္ လူမ်ား၀င္ေငြမွ ၃၀% ခန္႔ကို CPF ဟုေခၚေသာ စနစ္ျဖင့္ မစုမေနရ၊ စုေဆာင္းခိုင္းထားသည္။ ထိုေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံ၊ ေခါင္းေဆာာင္၊ စီးပြားပညာရွင္မ်ားက ျပန္လည္ရင္းႏွီးရင္ တိုင္းျပည္ပိုမိုခ်မ္းသာလာပါသည္။

ေအာက္ပါဇယားအရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ GDP တဟုန္ထိုးတက္လာသည္။ ဗီယက္နမ္ကို ေက်ာ္ၿပီးလွ်င္ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားကို မွီရန္ ျပည္ပေရာက္၊ ျမန္မာမ်ား၊ ျပည္ေတာ္ျပန္လာမွျဖစ္ပါမည္။ အခုျပန္လို႔မရပါ။ အလုပ္မရွိ၊ စီးပြားရပ္ခ်ိန္ခဏေစာင့္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံစုေဆာင္းေငြ Foreign Reserve Money မ်ားလာရမည္။ Foreign Direct Investment FDI မ်ားစြာရွိရမည္။ အခြန္ေရွာင္ေျပးသူ (Corruption) နည္းရမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရွိလာၿပီး ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္းသမိုင္းကို ေလ့လာပါက၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဆြဒ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေငြေၾကးအလြန္ခိုင္မာသည္ကို ေတြ႔နိုင္သည္။ http://fx.sauder.ubc.ca/etc/USDpages.pdf ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာသည္လည္း အျခားေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက ေတာ္ ေတာ္ခိုင္မာေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားအင္အားအၾကီးဆံုး ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ က်ပ္ေငြခိုင္မာျခင္းျဖင့္၊ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားထံမွ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္စရာမလိုေတာ့ပါ။ သူတို႔မ်ာႏိုင္ငံျခားေငြရွာေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၁၀% မွ ၂% သို႔ ေခတၱေလွ်ာ့ေကာက္ေန ပါသည္။ ေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပည္ပလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ၀င္ေငြခြန္္မေကာက္ၾကပါ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုရပါသည္။

အေရွ ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား GDP ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ဇယားကမာၻ႕ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ GDP. တ႐ုတ္သည္ ဂ်ပန္ကိုေက်ာ္ျပီး ဒုတိယစူပါႏိုင္ငံျဖစ္လာ၏။


မုိးမခ www.moemaka.blogspot.com တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္၏


...

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  က်ပ္ေငြ ေစ်းတက္လာတာၾကိဳဆိုရုံပဲလား။ အေျခခံစားကုန္ေစ်းက်တယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ ျပည္သူေတြကိုယ္စား သာဓုေခၚေပးမယ္။
  ေနာက္တခုေျပာပါရေစ အစိုးအဖြဲ႔ထဲက လူေတြ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင္႔ရွိတဲ႔လူေတြထဲမွာ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး
  ကၽြမ္းက်င္တဲ႔ ပညာရွင္ ပညာတတ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲ။ အၾကံေပးေတြေျပာတာကို ေခါင္းညိတ္ေနတာပဲ လုပ္မလား။ BSC(DSA)ေတြဆိုရင္ေတာ႔ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသလိုပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ Guide line ေပးရမဲ႔လူေတြက ဘာမွမသိေတာ႔ တိုးတက္ေတာ႔မွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး။ အၾကံေပးတာေတြမေပးတာေတြ လုပ္မေနနဲ႔။ Specialized မရွိတဲ႔ BSC(DSA)ေတြအကုန္ ဆင္း၊ တတ္တဲ႔လူေတြ ေပၚလာလိမ္႔မယ္။ ရွင္းေနတာကို ရႈပ္ေနၾကျပန္ၿပီ။

 1. Anonymous said... :

  ၁၉၅၂ ကေန ၁၉၉၀ အထိ စကၤာပူပိုက္ဆံက အေမရိကန္ပိုက္ဆံထက္ တန္ဘိုးပိုရွိတယ္လို႕ ဆိုလိုတာေပါ့ေနာ္ ... ဥပမာဗ်ာ 1952 က US 1$ ကို ျမန္မာေငြ 4.76 ပဲရွိျပီး .. စကၤာပူ 1$ က်ေတာ့ 14.22 ေတာင္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ေလ ... မွတ္သားေလာက္ပါတယ္ဗ်ာ ... "မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္လာျခင္းကို ႀကိဳဆိုရပါသည္။" ... ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြ တြက္ခ်က္ျပီးၾကိဳဆိုတာလဲဆိုတာ နဲနဲေလာက္ရွင္းျပပါလားခင္ဗ်ာ .. ဘာရယ္ညာရယ္မဟုတ္ပါဘူး မွတ္သားရတာေပါ့

 1. Anonymous said... :

  တိုက္ခန္းကို တစ္ခန္းလို ့ေရးတယ္ေလဗ်ာ၊ တခုလို ့ေရးရင္မွားတယ္။

  ျမန္မာေတြ ျမန္မာစာတတ္ၾကပါေစရန္ရည္ရြယ္သည္။

 1. Anonymous said... :

  ျမန္မာက်ပ္ေငြ ခိုင္မာတယ္ လို ့ေျပာရေအာင္ ျမန္မာက်ပ္ကို ဘယ္ႏိုင္ငံက ဘဏ္မွာ လဲလွယ္ေပးေနလဲ ဘယ္ႏိုင္ငံက ေငြလဲေကာင္တာမွာ လက္ခံလဲ သိခ်င္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွလက္မခံပါ။ လာအို ပိုက္ဆံလဲခ်င္ေတာင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္ေတြမွာလဲလို ့ရပါတယ္။ အီသီရိုးပီးယား ကိုပိုက္ဆံလဲ ႏီုင္ငံတကာက ဘဏ္ေတြမွာလက္ခံပါတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved