အာဏာရွင္စိတ္ အလႊာတိုုင္းက စြန္႔လႊတ္ဖိုု႔ လိုု

Sunday, September 11, 2011

'
ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုုင္းကျမန္မာၾကံ့ဖြံ႔အစုုိးရက လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကိုု ဖြဲ႔စည္းလိုုက္တယ္။ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအာမခံခ်က္ေတြ ရွိေၾကာင္းျပသႏိုုင္ဖိုု႔၊ ျမန္မာျပည္အေထြေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေကာင္းဖက္ကိုုဦးတည္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႔ လက္ရွိအာဏာပိုုင္ေတြက အစီအစဥ္ေတြေဖာ္ေဆာင္လာေနတဲ့အေပၚမွာ အတုုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ရ့ဲ သေဘာထားကိုုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

- အခုုသူတိုု႔ဖြဲ႔စည္းလိုုက္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေပၚမွာ ဆရာ့အေနန႔ဲဘယ္လိုုျမင္သလဲ။
- အခုု လက္ရွိအစုုိးရကလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုု ဖြဲ႔လိုုက္တယ္။ ဒါကိုု ထူးျခားတယ္လိုု႔ တခ်ဳိ႔လူေတြကထင္ျမင္ျပီးေတာ့ က်ေနာ့္ဆီကိုု ဖုုံးဆက္ျပီးေတာ့ သတင္းဖတ္ပါ၊ နားေထာင္ပါစသည္ျဖင့္ေတာင္ တိုုက္တြန္းၾကတယ္။ တကယ္တမ္း နားေထာင္လိုုက္ေတာ့၊ဖတ္ၾကည့္လိုုက္ေတာ့ သူတိုု႔ဖြဲ႔လိုုက္တာက ဘာမွ ထူးျခားတာ မေတြ႔ရဘူး။ သူတိုု႔ရဲ့သံအမတ္ေဟာင္းေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္တခ်ဳိ႔နဲ႔ အစုုိးရ၀န္ထမ္း အရာရွိၾကီးေတြ ဘာေတြပဲျဖစ္ေနတယ္။ သူတိုု႔ရဲ့ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ေတြ၊ ပရိုုဖိုုင္းေတြလည္း ဘာမွမသိရေသးဘူးေလ။ သူတိုု႔ေတြ ဘယ္လိုုရပ္တည္ခဲ့သူေတြလဲ၊ ဘယ္လုုိလူစားေတြလည္းဆိုုတာမသိၾကရေသးဘူးေလ။

- အယင္တုုန္းကစစ္အုုပ္စုုက အာဏာကိုု တိုုက္ရိုုက္ကိုုင္စြဲထားတုုန္းက သူတိုု႔ေကာင္းေၾကာင္းကိုုႏိုုင္ငံတကာကိုု လွည္ျ့ပီး ေျပာဖိုု႔ ခိုုင္းထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ရွိဖူးတယ္ေလဆရာ။ျမန္မာပညာရွင္ေတြ၊ ျဗဴရိုုကရက္ေတြကိုု စစ္တပ္က ခိုုင္းဖူးေသးတယ္ေလ။ အဲသည္လိုုမ်ဴိးသည္လိုုအဖြဲ႔ကိုု လက္ရွိအစုုိးရအသစ္က ရည္ရြယ္ျပီးဖြဲ႔တယ္လိုု႔လဲ တခ်ဴိ႔ကထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကတယ္ ဆရာ။
- က်ေနာ္ေထာင္ထဲမွာ က်ေနစဥ္တုုန္းကၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ သူတိုု႔လိုုအဖြဲ႔မ်ဴိးေတြကိုု ကမာၻလွည့္ေနတဲ့ျမန္မာလူပ်က္ၾကီးမ်ားလိုု႔ေတာင္ ေ၀ဖန္ၾကတယ္လိုု႔ ေျပာသံၾကားတယ္။အခုုဖြဲ႔စည္းလိုုက္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းနဲ႔ သေဘာထားေတြက ေပၚလာမွာေပါ့့ေလ။ အခုု မသိရေသးေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့သိလာၾကမွာပါ။ သူတိုု႔ လုုပ္ရပ္ေတြကိုုလည္း ၾကည့္ရင္း ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ဆရာအေနနဲ႔ပါ၀င္တဲ့ လူအမ်ဴိးအစားေတြေပၚမွာ ဘယ္လိုုမ်ဴိးျမင္သလဲ၊ လက္ရွိေတြ႔ရသေလာက္ေပါ့ေလ။
- က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ ၀န္ထမ္းေတြ၊ သံအမတ္ေဟာင္းေတြထက္ ဥပေဒပညာရွင္ေတြမ်ားမ်ား ပိုုျပီး လိုုအပ္တယ္ ထင္တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးျမန္မာျပည္တြင္းမွာေကာ၊ ျပည္ပကေကာ ေမးျမန္းစုုံစမ္းတဲ့ဆီမွာ၊ေတြ႔ဆုုံရွင္းလင္းရတဲ့ဆီမွာ သူတိုု႔က ရင္ဆိုုင္ ေျပာဆိုုႏိုုင္မွာ ျဖစ္တယ္။အဲသည္လိုုမ်ဴိး အေတြ႔အၾကဳံေတြကိုု ျပႏိုုင္ရမယ္ ထင္တယ္။

- လက္ရွိအစုုိးရကသူတိုု႔ခန္႔လိုုက္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြ၊ လူေတြတိုုင္းမွာ သူတိုု႔စိတ္တိုုင္းက်ခန္႔အပ္တာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းကလည္း ျပည္သူလူထုုရဲ့ ဆႏၵကိုုဆန္႔က်င္ျပီး တဖက္သတ္က်င္းပခဲ့တယ္လိုု႔ ႏိုုင္ငံတကာက ေျပာဆိုုခဲ့ၾကတယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ေတြ၊ အစုုိးရအဖြဲ႔ေတြမွာလည္းယခင္စစ္အုုပ္စုုရဲ့ လက္ေ၀ခံအဆင့္ဆင့္ေတြက ေနရာယူထားတယ္လိုု႔ပဲ အမ်ားကေျပာဆိုုေနၾကတယ္။ အဲသည္လိုု လူေတြ အဆင့္ဆင့္ ခန္႔အပ္ထားတာေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတာကိုုဆရာက ဘယ္လိုုေျပာခ်င္ပါသလဲ။
- အခုုလက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အေပၚဆုုံးအလႊာမွာ ဖြဲ႔ထားျပီး ျပထားရုုံ သက္သက္ပဲလား၊ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္မွာ ေကာ္မရွင္ခြဲေတြ ခန္႔အပ္ျပီး လည္ပတ္မွာလား။ အေပၚမွာပဲအစုုတစုုေလာက္ဖြဲ႔ထားျပီး ေပးစာေတြ၊ ပစ္စာေတြ တုုိင္ၾကားလာမွပဲအေရးယူေဆာင္ရြက္ဖ္ိုု႔ လုုပ္မယ္ဆိုုရင္လည္း ဆင့္ေခါင္းေခြးမခ်ီႏိုုင္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ေအာက္ေျခအဆင္ဆင့္ အဖြ႔ဲခြဲေတြဖြဲ႔ၾကမယ္ဆိုုရင္လည္း ျမိဳ႔နယ္၊ ခရိုုင္၊ ေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔ၾကမယ္ဆိုုရင္လည္းသူတိုု႔က ဘယ္လုုိလူစားေတြကိုု ခန္႔မွာလဲဆိုုတာကိုု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္။ လက္ရွိမွာသူတိုု႔လုုပ္ရပ္ေတြကိုု ျပန္ၾကည့္ရင္ အစုုိးရအသစ္ဖြဲ႔ျပီးသြားျပီးေနာက္ပိုုင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ျမိဳ႔နယ္၊ ေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔တာကိုု ျပန္ၾကည့္လိုုက္ရင္ၾကံ့ဖြံ႔ေတြ၊ အရင္ကလုုပ္ခဲ့ ကိုုင္ခဲ့ဖူးတဲ့လူေတြကိုုပဲ ျပန္ခန္႔တာကိုု ေတြ႔ရတယ္။
အဲသည္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆိုုေတာ့ …ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျပသနာေတြ ျဖစ္ေနတာကိုု အျမဲတန္းၾကားေနရတယ္။ ေက်းရြာက လူၾကီးကအလြဲသုုံးစားလုုပ္တာ၊ ရြာသားေတြကိုု ႏွိပ္စက္တာ၊ မတရားလုုပ္တာေတြ အျမဲၾကားေနရတယ္။ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွာ အုုပ္ခ်ဴပ္ေနတဲ့သူေတြဟာ အဲသည္လိုု အာဏာကိုုအလြဲသုုံးစားလုုပ္တဲ့သူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး က်ဳးလြန္သူေတြျဖစ္ေနရင္ အဲသည္လူေတြကိုုဘယ္လိုု တိုုင္ၾကားအေရးယူမွာလဲ။ တိုုင္ၾကားတဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေအာက္ေျခမွာ ခန္႔ထားတဲ့သူေတြကလည္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္တဲ့ေနရာမွာ ေရွ႔တန္းကပါခဲ့တဲ့ သူေတြဆိုုရင္ေကာဘယ္လိုုလုုပ္ၾကမွာလဲ။ ဒါေတြကိုု စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာခ်င္တယ္။

- ဟုုတ္ကဲ့ပါဆရာ။အထက္ကတင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုုပ္ေနရုုံတင္သာမကဘဲ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္မွာလည္းပဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ဆီမွာ လူတဦးခ်င္းစီမွာလည္း တာ၀န္ရွိေနတယ္လိုု႔ေျပာခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိမွာ အာဏာပိုုင္ေတြ အုုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အဆင့္ဆင့္မွာဒီမုုိကေရစီစနစ္ကိုု ေလ့က်င္ ထိန္းသိမ္းလိုုတဲ့ တန္ဖိုုးထားလိုုတဲ့သူေတြအမ်ားအျပားရွိေနျပီလား
- အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမွာ ပါ၀င္တဲ့ရဲေတြ၊ မီးသတ္ေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ စစ္သားေဟာင္းေတြ၊ စည္ပင္သာယာေရးက၀န္ထမ္းေတြစတဲ့လူထုုအေရးကိုု ေဆာင္ရြက္ေနရမယ့္ ကူညီရမယ့္သူေတြကိုု ၾကည့္လိုုက္လုုိ႔ရွိရင္သူတိုု႔ေတြကိုုယ္တုုိင္က အာဏာရွင္ေပါက္စေလးေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဟန္မက်ဘူး။ မလြယ္ဘူး။သူတိုု႔ေတြကိုုယ္တုုိင္က လူေတြဆီက အႏိုုင္က်င့္ျပီး ေငြေတာင္းတာမ်ဴိး၊အပုုိင္စီးတာမ်ဴိးေတြ လုုပ္ေနတာေတြ ၾကားေန ျမင္ေနရတယ္။ ေျပာရလိုု႔ရွိရင္ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ကိုု လႊတ္ေပးလိုုက္လိုု႔ တိုုင္းျပည္မွာ မတည္မျငိမ္ျဖစ္လာမယ္တိုု႔၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု႔က အာမခံခ်က္ ဘယ္လိုုေပးမွာလဲတိုု႔ေတြေမးခြန္းထုုတ္ေနတာေတြ ခဏထားလိုုက္ပါဦၤး။ အခုု ျမန္မာျပည္ေဒသအႏွံ႔ အလႊာတိုုင္းမွာအာဏာရွင္ေပါက္စေတြကိုု ဘယ္လိုုမ်ဴိး ထိန္းသိမ္း ေျဖရွင္းၾကမွာလဲ။ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ေထာင္ကိုု လႊတ္ေပးဖိုု႔က ျပသနာမဟုုတ္ပါဘူး။ အျပင္မွာလက္ရွိ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္နဲ႔ အလႊာတိုုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ အာဏာရွင္ေပါက္စေတြ၊လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဴိးေဖာက္မႈေတြ လုုပ္ေနတာေတြ ျဖစ္ပြားေနတာေတြက အေရးတၾကီးကိုုရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

- ထိပ္ပိုုင္းအေပၚပိုုင္းကေတာ့ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကိုုျပ႒ာန္းေပးလိုုက္ျပီ၊ ဒါဆိုုရင္ ျပည္သူေတြမွာ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရျပီေပါ့လိုု႔ေျပာရုုံတင္ ေျပာလိုု႔ မရဘူးဆိုုတဲ့ သေဘာေပါ့ ဆရာ။
- ဟုုတ္တယ္။ အေပၚကေတာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိပါတယ္လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ၊ ၀န္ၾကီးအဆင့္မွာ ေျပာလိုုက္တယ္။ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာက်ေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ့ အင္တာဗ်ဴးကိုုထည့္ခြင့္မေပးဘူး၊ ေဆာင္းပါးကိုု စာေပစိစစ္ေရးက ဆင္ဆာျဖတ္ေနတယ္။ ေျပာေနတာက တမ်ဴိး၊လုုပ္ေနတာက တမ်ဴိးျဖစ္ေနတာေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ အာဏာရွင္ေပါက္စနေလးေတြက ေနရာတိုုင္းမွာၾကီးစုုိးလႊမ္းမိုုးျပီးေတာ့ သူတိုု႔လုုပ္ခ်င္တာေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္တာေတြလုုပ္ေနတာေတြ ျမင္ေနရတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခုုလိုု လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုုဖြဲ႔စည္းလိုုက္ျပီဆိုုျပီးေတာ့ ျပည္သူေတြက တကယ္ကိုု သြားေရာက္ေျပာၾကား တိုုင္ပင္တင္ျပလိုု႔ ရျပီလား။ ဒါကိုု က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔က ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္လိုု႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

- ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာေရ။ ။


မုိးမခ http://moemaka.blogspot.com/ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။


'

2 comments :

  1. Anonymous said... :

    Most of the members are somehow closely linked with the junta by either being a retired diplomat or still working for some "gongo" (government owned/ organised non-governmental organisation). Let me give you an example. The retired law professor Daw Than Nwe is the committee member of Women's Affairs Committee backed by USDA. She is a strong anti-DASSK and a pro-junta. She will not hesitate to call Daw Suu "Kalama" as her predecessor Dr Tin Aung Aye did in few of his speeches when he was in Yangon University. She definitely should not be in a human rights commission.
    Be careful with this type of sham human rights commission!

  1. Anonymous said... :

    ဆရာၾကီး ဦးဝင္တင္ အသက္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved