ရန္ကုန္မွ ကန္ေတာ့ပဲြမ်ား

Friday, October 14, 2011

......

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ရန္ကုန္က ကန္ေတာ့ပြဲ လုိ့ ေရးရပါမည္။ ”မွ” ထြက္ခြာရာ ၊ ဆုိက္ေရာက္ရာကုိ ရည္ညြန္းတယ္။ “က” က တည္ရွိရာ ကုိ ျပတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved