တနဂၤေႏြည ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗုံးကဲြမႈ

Monday, October 31, 2011

.ဓာတ္ပုံ - Burma VJ facebook

Yangon Press International ၏ facebook တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္း ျဖစ္သည္။

ညေန ၆ နာရီခြဲ၀န္းက်င္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကားရပ္နားရာ ေနရာတြင္ လက္ပစ္ဗံုး ၂ လံုးေတြ႕ရွိသျဖင့္ စစ္သားမ်ား ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ လမ္းပိတ္ဆိ႔ထားလိုက္ကာ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အျခား ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိမရွိ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။ ညေန ၆ နာရီခြဲ၀န္းက်င္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကားရပ္နားရာ ေနရာတြင္ လက္ပစ္ဗံုး ၂ လံုးေတြ႕ရွိသျဖင့္ စစ္သားမ်ား ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ လမ္းပိတ္ဆိ႔ထားလိုက္ကာ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အျခား ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိမရွိ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။

ထပ္္မံ သိရွိရသည့္ သတင္းအရ လက္ပစ္ဗံုး မဟုတ္ပဲ လက္လုပ္မိုင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ခ်ိန္ကိုက္ဗံုး ဟုတ္မဟုတ္ မသိရွီရေသး၊ ရွင္းလင္းေရး လုပ္္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေနရာတြင္ပင္ ေပါက္ကြဲႏို္ငေျခလည္း ရွိသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်္ငကို ရွင္းလင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ လက္လုပ္မိုင္း ၉နာရီထိုးရန္ ၂ မိနစ္အလိုတြင္ ေဖါက္ခြဲလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သဲအိတ္မ်ားကို ကားမ်ားျဖင့္သယ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္တြင္ ေဖာက္ခြဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပုံ - Burma VJ facebook


.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved