အစိုးရစာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္မႈဆိုင္ရာ ဆင္ဆာထိတဲ့ သတင္း

Sunday, October 9, 2011

တ႐ုတ္ ဒုသမၼတနဲ႔ ဦးသန္းေရႊြ ၂၀၀၉ တုန္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔စဥ္

အခု ေဖာ္ျပမယ့္ သတင္းက Eleven Media Group က စာေပစိစစ္ေရးတင္တဲ့အခါ အျဖဳတ္ခံရတဲ့ သတင္းလို႔ ဆိုပါတယ္။ သတင္းက “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာမတည္မီ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္အရ ေပၚထြက္လာေသာ တရာမွ်တသည့္ တာ၀န္မ်ား ပဋိညာဥ္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံကေလးစားပါက ျမန္မာကလည္း ေလးစားမည္ဟုသိရ ပဋိညာဥ္ဥပေဒအရ ပဋိညာဥ္ပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ပါ၀င္” ျဖစ္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔က ဒီလို မွတ္ခ်က္ ေရးထားပါတယ္။

“အထက္ပါသတင္းအား ယခုတစ္ပတ္ထုတ္ Weekly Eleven News Journal တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ သက္ဆိုင္ရာ စာေပစိစစ္ေရးသုိ႔ တင္ျပရာ ခြင့္မျပဳဘဲ ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရႇိေတြ႔ၾကံဳရေသာ အေျခအေနအရ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္းမႇာ ကြန္ျမဴနစ္ တစ္ပါတီစနစ္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ကုိပင္ မမီေသးေသာ အေနအထားပင္ ျဖစ္ပါသည္”

သတင္းထဲက အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဒီမွာဖတ္ပါ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာမတည္မီ ျမန္မာအစိုးရႏႇင့္ အျခားႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအရ ေပၚထြက္လာေသာ တရားမွ်တသည့္ တာ၀န္မ်ား၊ ပဋိညာဥ္မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံကေလးစားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ေလးစားမည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဆိုထားေၾကာင္းႏႇင့္ အျခားေသာ ပဋိညာဥ္ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ အခ်ိဳ႕လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သိရသည္။

ပဋိညာဥ္ဥပေဒအရ ပဋိညာဥ္ပ်က္ျပယ္ေစႏုိင္သည့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္


၁။ ပဋိညာဥ္ျပဳပုိင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းမရႇိသူတုိ႔က ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၂။ သေဘာတူညီၾကသူမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္၏ အဓိကျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏႇင့္ပတ္သက္၍ မႇားယြင္းလွ်က္ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အာဏာမတည္ေသာ ဥပေဒႏႇင့္ပတ္သက္၍ မႇားယြင္းလွ်က္ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၃။ တရားဥပေဒႏႇင့္မညီေသာ အဖုိးစားနား သုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ရင္းအေၾကာင္းအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၄။ တရားဥပေဒႏႇင့္မညီေသာ အဖုိးစားနား၏ အစိတ္အပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ရင္းအေၾကာင္း၏ အစိတ္အပုိင္းအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၅။ အဖုိးစားနားမပါရႇိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၆။ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၇။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ တားျမစ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၈။ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၉။ အဓိပၸာယ္တိက် ေသခ်ာမႈမရႇိေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိက်ေသခ်ာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၁၀။ ေလာင္းကစားနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၁၁။ မေရရာေသာ အနာဂတ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေပၚတည္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ထုိျဖစ္ရပ္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေသာအေျခအေန ေရာက္ေသာအခါ ပ်က္ျပယ္ျခင္း

၁၂။ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ျပဳမူမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၁၃။ ေနာင္အခါတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒႏႇင့္မညီေသာ အေျခသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာေသာ ျပဳမူမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

၁၄။ တရားဥပေဒႏႇင့္ညီေသာ အလုပ္တစ္ခုကုိ ပထမျပဳလုပ္ရန္ႏႇင့္ တရားဥပေဒႏႇင့္မညီေသာ အလုပ္ကုိ ဒုတိယျပဳလုပ္ရန္ အျပန္အလႇန္ကတိမ်ား ျပဳရာတြင္ ဒုတိယကတိမႇာ ပ်က္ျပယ္ျခင္း

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ထိန္ခ်န္သင့္သည့္ သတင္းမွန္လွ်င္ ထိန္ခ်န္သည္။ သို႕မဟုတ္ အစိုးရအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းတင္ျပမႈ၏ အေထာက္အထားခိုင္မာမႈမရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုႀကည္မႈကို အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့စြာ ပ်က္ျပားေစလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဖယ္ရွားသင့္သည္ထင္လွ်င္ ဖယ္ရွားေစပါမည္။ ပုဂိၢဳလ္ေရး စြဲလွ်က္ တဖက္သက္ ေရးသားေဖၚျပျခင္း၊ ဘက္လိုက္ေရးသားျခင္းသည္လည္း သတင္းသမားတို႕ အေပၚမ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားကိုခ်ဲ႕ကားေဖၚျပျခင္းသည္လည္း ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ မယူဆေစလိုပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved