လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္

Saturday, October 29, 2011
လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ (The Art of Freedom Film Festival)

လြတ္လပ္ျခင္းသည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ လူသားျဖစ္ျခင္း၏ အရည္အေသြးကို တိုင္းတာမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ေျပာဆို ထုတ္ေဖၚခြင့္သည္ အေျခခံအက်ဆံုး မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္။

“လြတ္လပ္ျခင္းအႏူပညာ” ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သည္ လြတ္လပ္ျခင္းအေပၚ ဖြင့္ဆိုမႈကို အေျခခံ၍ ရိုက္ကူးဖန္တီးထားသည့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား လြတ္လပ္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ျပန္႕ႏွံ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရိုက္ကူးသူတစ္ဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္ျခင္းအႏွစ္သာရအေပၚ ဖြင့္ဆိုမႈကို အေျခခံ၍ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ ကာလအတြင္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုရရွိသူမ်ားကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဆုခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္က်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁။ ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ေမြးရာပါလြတ္လပ္ျခင္းကို အေျခခံ၍ ဖန္တီးထားသည့္ အႏူပညာကို ရုပ္ရွင္မွတစ္ဆင့္ ေဖၚထုတ္ျပသရန္၊

ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂။ ။ လြတ္လပ္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရအေပၚ တစ္ဦးခ်င္းဖြင့္ဆိုမႈကို ရုပ္ရွင္မွတစ္ဆင့္ ခံစားၾကည့္ရႈႏိူင္ရန္၊

ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃။ ။ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း လြတ္လပ္စြာရိုက္ကူးဖန္တီးထားသည့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား လြတ္လပ္ျခင္း၏အႏွစ္သာရ ႏွင့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ျပန္႕ႏွံ႕ေစရန္၊

ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္အေၾကာင္းအရာ ။ ။ လြတ္လပ္ျခင္း (Freedom)
ရုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစား ။ ။ Documentary Film ႏွင့္ Short Film
ျပသရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ။ ။ တစ္မိနစ္မွတစ္နာရီ
က်င္းပမည့္ေန႕ ။ ။ ၁-၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂
က်င္းပမည့္ေနရာ ။ ။ ---------------------

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

(၁) ဒါရိုက္တာ ေမာင္သူရ (ေခၚ) ဇာဂနာ
(၂) ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး
ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ား ။ ။ (၁) အေကာင္းဆံုး Documentary Film
(၂) အေကာင္းဆံုး Short Film

(မွတ္ခ်က္။ ။ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရုပ္ရွင္အေရအတြက္အေပၚမူတည္၍ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယဆုမ်ား ကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ သြားပါမည္။)

ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနား ။ ။ လြတ္လပ္ေရးေန႔ (၄-ဇန္န၀ါရီ-၂၀၁၂)
ေပးအပ္မည့္ဆု ။ ။ ဆုတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ႏွင့္ ေငြေၾကး

(မွတ္ခ်က္။ ။ ဆုမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

အကဲျဖတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား

(၁) ဒါရိုက္တာ ေမာင္သူရ (ေခၚ) ဇာဂနာ
(၂) ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး

ေနာက္ဆက္တြဲအစီအစဥ္မ်ား

အႏူပညာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ။ ။ ၂၉-ဇန္န၀ါရီ-၂၀၁၂ တြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

အခြင့္အလမ္း ။ ။ ဆုရရုပ္ရွင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏူိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕သြားပါမည္။

ွSource: Maung Thura (ကိုဇာဂနာ) ေဖ့စ္ဘုတ္


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved