ေဂး နဲ ့ က်န္းမာေရး

Sunday, December 18, 2011

~လိင္တူခ်င္းထိမ္းျမားခြင့္ျပဳထားတ့ဲ အေမရိကန္က ျပည္နယ္ေတြမွာ ေဂးအမ်ဳိးသားေတြဟာ က်န္းမာေရး ပုိေကာင္းမြန္၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ပုိနည္းပါး၊ ဆရာ၀န္ဆီကုိ တခါတေလမွသြား၊ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ ပုိသက္သာတယ္ လုိ႔ လတ္တေလာ ထြက္လာတ့ဲ သုေတသနစာတမ္းတေစာင္က ဆုိပါတယ္။

ေဂးေတြနဲ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာလူနည္းစုေတြကုိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတ့ဲ ေဆးရုံတခုက ထုတ္ျပန္တ့ဲ၊ လူေပါင္း ၁၂၀၀ ထက္မနည္းအေပၚ အေျခခံတ့ဲ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္ပါ။

ဟုတ္ပါတယ္ - အဲဒီေဆးရုံက
အေမရိကန္မွာ လိင္တူခ်င္းထိမ္းျမားခြင့္ျပဳခ့ဲတ့ဲ ပထမဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္တ့ဲ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ထဲက ေဆးရုံပါ။

၂၀၀၃ မွာ သုိ႔ကလုိ ခြင့္ျပဳျပီးသကာလ ၁၂ လအတြင္း သိသိသာသာကုိ ေဂးေတြ ေဆးရုံ ေဆးခန္းျပတာ နည္းသြားတယ္၊ က်န္းမာေရးစရိတ္ကုန္က်မႈဆုိရင္ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း သက္သာသြားတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

ဓာတ္ပုံ - bbc
သတင္း - http://news.yahoo.com/

Legalized Same-Sex Marriage May Boost Gay Men's Health
HealthDayHealthDay – Thu, Dec 15, 2011

THURSDAY, Dec. 15 (HealthDay News) -- Gay men who live in states where same-sex marriage is legal are healthier, have less stress, make fewer doctor visits and have lower health-care costs, a new study finds.

It included more than 1,200 patients at a large Massachusetts health clinic that provides services for gay men and other sexual minorities.

During the 12 months after the 2003 legalization of same-sex marriage in Massachusetts, there was a significant decrease in medical care visits, mental health visits and mental health-care costs among gay and bisexual men, compared to the 12 months before the law changed.

This led to a 13 percent reduction in health-care visits and a 14 percent reduction in health-care costs. The health benefits were similar for single gay men and those with partners.

No reduction was seen in HIV-related health visits by HIV-positive men, which suggests that those in need of HIV/AIDS care continued to use needed health-care services, the researchers said.

The study was published online Dec. 15 in the American Journal of Public Health.

"These findings suggest that marriage equality may produce broad public health benefits by reducing the occurrence of stress-related health conditions in gay and bisexual men," lead author Mark Hatzenbuehler, a Robert Wood Johnson Foundation Health & Society Scholar at Columbia University's Mailman School of Public Health, said in a foundation news release.

Lesbians weren't included in the study because there were too few who visit the clinic.

Previous research has shown that not having the legal right to marry can have a stressful effect on gays, lesbians and bisexuals, according to the release.

"This research makes important contributions to a growing body of evidence on the social, economic and health benefits of marriage equality," Hatzenbuehler said.
~

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    I'm not understand what you want to give us. If i'm not mistaken you want to change Gay.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved