ေဒၚစုနည္းဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္သစ္ ေအာင္ျမင္နိုင္ပါ့မလား?

Sunday, January 29, 2012


ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္တစ္ဦး

ေဒၚစု ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီ။ ထိမ္းသိမ္းခံဘ၀မွာ သူမ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့ပံုရပါတယ္။ ပါတီ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္အထိလူထု လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္မႈ လံုးပမ္း အားထုတ္မႈေတြ ေအာင္ျမင္မႈ မရ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သံုးသပ္မိပံုရပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ က်င့္သံုးရလိမ့္မယ္လို႔လဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပံု ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မလႊဲမေရွာင္သာ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ရပါတယ္။ နိုင္ငံေရးအရ ျပတ္သားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ မတရားသင္း အျဖစ္ ေက်ညာခံရနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေကာင္စီအစိုးရ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မရွိပါ။

အဲဒီေနာက္ လႊတ္ေတာ္ေတြေခၚယူျပီး မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဦးသိန္းစိန္ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ ဦးေဆာင္တဲ့ ၾက့ံဖြ႔ံအစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေက်ညာလိုက္ပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လို႔လဲ နိုင္ငံေတာ္ မီဒီယာေတြက ေရးသား ေဖၚျပေနပါတယ္။ သမတသစ္က ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္မယ္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ လံုးပမ္းမယ္၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမယ္ စတဲ့ သေဘာထားေတြ ထုတ္ေဖၚသြားပါတယ္။ မူ၀ါဒသေဘာအရ ေျပာရရင္သူရဲ႕ မိန္႔ခြန္းဟာ လူထုေတြ တစ္ခ်ဳိ႕ေက်နပ္အားရ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

သမတသစ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းပါ သေဘာထားေတြကို လက္ေတြ႔က်က် မည္ေရြ႕မည္မွ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးနိုင္သလဲ? ျပည္သူေတြက ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနပါတယ္။

ေဒၚစုကလဲ သမတသစ္နဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး အေကာင္းျမင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြ ေျပာဆိုေနပါတယ္။

မီဒီယာ အေမးအေျဖေတြမွာ လတ္တေလာ အေရးတၾကီး ေျဖရွင္းရမဲ့ ျပႆနာၾကီး (၃) ရပ္ကို ထုတ္ေဖၚထားပါတယ္။

၁။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး
၂။ ခြ်င္းခ်က္မရွိျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး- ျငိမ္းခ်မ္းေရး
၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး-တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ လူထုၾကီးရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို ထင္ဟပ္ ေဖၚျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚစုရဲ႕ နည္းွဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္ ေဖၚေဆာင္ေနတာ တစ္နွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ျပီ။ ေအာင္ျမင္မႈတခ်ဳိ႕လဲ ရေနပါတယ္။ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုရမွာေတြလဲ ေျမာက္မ်ားစြာ က်န္ေနပါေသးတယ္။

ဒီ/ခ်ဳပ္ပါတီက မွတ္ပံုတင္မယ္ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္လို႔ ေက်ညာလိုက္ေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြအတြင္းမွာ ရႈတ္ေထြးမႈေတြ အစာမေၾကမႈေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ အင္တာနက္ေပၚက ေ၀ဘန္ေရး ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေဖၚျပေနပါတယ္။

ဒီ/ခ်ဳပ္ပါတီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တဆင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစိုးရကို အသိအမွတ္ျပဳျပီး မွတ္ပံုတင္မယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ ဆိုတာေတြဟာ ၾက့ံဖြံ႕အစိုးရကို အေကာင္းျမင္ရာ ေရာက္တယ္။ အေလွ်ာ့ေပး အညံ့ခံမႈလို႔လဲ သေဘာထားေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

နိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္နဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္ ဆိုတာ ရွိၾကပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္ ဆိုတာက စီးပြားေရး နုိင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ေတြကို ေဖၚေဆာင္နိုင္ဖို႔ အာဏာ (၃) ရပ္ မိမိတို႔ ပါတီ လက္ထဲ ေရာက္ရွိေအာင္ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ေတြကိုေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚၾကရပါတယ္။ အဲဒီလမ္းစဥ္ မွန္သလား မွားသလား ဆိုတာ ပါတီေကဒါေတြ ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ ရမရ ဆိုတဲ့ မွတ္ေက်ာက္နဲ႔ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္ေတြက အကဲခတ္ ဆံုးျဖတ္ၾကရပါတယ္။ လူထုၾကီးရဲ႕ နုိးၾကားမႈ တက္ၾကြမႈ ေရခ်ိန္ကို ေလ့လာ အကဲျဖတ္ရပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ မွန္ကန္တယ္ ဆိုရင္ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးပါတီဟာ အာဏာရရွိဖို႔ နီးကပ္လာျပီလို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။

ခုအခါမွာျမန္မာနိုင္ငံဟာ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ပဥၥမ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ထူေထာင္ဖို႔ လုံးပမ္း အားထုတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကိုအင္အားစုၾကီး (၂) ခုက အဆံုးအျဖတ္ ေပးေနပါတယ္။ တစ္ခုက ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဆိုခဲ့ပါ အကဲျဖတ္ခ်က္ကို သန္း (၆၀) ေသာ ျပည္သူေတြက လက္ခံ ယံုၾကည္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

လာမဲ့ (၂/၃) ႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဘယ္လို အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုနုိင္ပါသလဲ? ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံ ယံုၾကည္တဲ့ နုိင္ငံေရးသမားတိုင္း အေလးအနက္ စဥ္းစား ခ်ိန္ဆရမယ္လို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။

ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္လာျပီး တစ္နွစ္ခန္႔ အၾကာမွာ ျပည္တြင္းမွာ ျပႆနာၾကီး (၄) မ်ဳိးကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေျပာဆိုေနပါတယ္။

၁။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားခၽြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးဖို႔
၂။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္စဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ဖို႔
၃။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဖၚေဆာင္ေပးဖို႔
၄။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒပါ အပိုဒ္ အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔- ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ အသက္၀င္မ၀င္ ဆိုတာလာမဲ့ (၃) နွစ္အ တြင္းမွာ အေျဖ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

ေဒၚစုက်င့္သံုးေနတာလြန္ခဲ့တဲ့ ကာလ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းအထိ က်င့္သံုးေနတဲ့လမ္းစဥ္နဲ႔ မတူပါ။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္သစ္ကို ပံုေဖၚေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု တစ္ခ်ဳိ႕က သေဘာ မတူၾကပါ။ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သူေတြ ေပၚေပါက္ေနပါ တယ္။
ဒီလိုအေျခအေနကို ဘယ္လိုၾကည့္ျမင္ သံုးသပ္နုိင္ပါသလဲ?

နည္းဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္သစ္အရ အေျဖ (၃) မ်ဳိးေပၚေပါက္လာနိုင္တယ္။
၁။ ၾက့ံဖြတ္အစိုးရ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တစ္စတစ္စ ပိုမိုမ်ားျပားလာျပီး ေဒၚစု ၾက့ံဖြတ္အစိုးရ ရဲ႕ ေနာက္ျမီးဆြဲ ေနာက္လိုက္ ျဖစ္နိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္သြားရင္လူထုၾကီးနဲ႔ ကင္းကြာသြားပါလိမ့္မယ္။
၂။ ေဒၚစုဟာ ၾကားျဖတ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ အနိုင္ရျပီး လႊတ္ေတာ္ စည္းေ၀းပြဲေတြမွာ ဥပေဒသစ္ေတြ တင္သြင္းတာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုျပင္ဆင္ခ်က္ တင္တာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခ်ဳိ႕ တင္သြင္းရာမွာ ၾက့ံဖြံ႕ အမတ္မ်ား-ယူနီ ေဖာင္း၀တ္ အမတ္မင္း ၇၀%တို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံမူနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့ရင္ ျပည္သူေတြ အားလံုးက ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သခင္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သတၱိဗ်တၱိမ်ဳိး ဉာဏ္ပညာ ၾကီးရင့္မႈမ်ဳိးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ပါရမီရွင္လို႔ သမုိင္းမွတ္တမ္း၀င္ သြားနိုင္ပါတယ္။
၃။ ၾကည္းတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္ ေခါင္းမာ ဂိုဏ္းသားေတြက လက္ရွိ သမတ ဒုသမတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (၂) ဦးတို႔ရဲ႕ အာဏာ (၃) ရပ္ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ျပီးေဒၚစု အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြကို ဖိနွိပ္ျဖိဳခြင္းခံရမဲ့ အလားအလာလဲ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခရီး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးမွာ ေဒၚစု ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ ဒုတိယ အၾကိမ္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာဒီ/ခ်ဳပ္ပါတီ အာဏာရလာမွာ ေသခ်ာေနပါတယ္။ ပဥၥမျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးလဲ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။

ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္တစ္ဦး
၂၈/၁၂/၁၁

9 comments :

 1. Anonymous said... :

  Thanks

  Out of three possible answers -

  I reckon

  2nd is most likely .

  3rd is possible but less likely


  1st one is ........Not going to happen. If it happens, that is the end of the world. That is why I said it is not going to happen.


  There are few things/Persons/ are ' making those current military ( ? civilian ) to change to meet all requirements.

  The World is watching.
  Circumstances do not permit them.
  This is not 60s-70s-80s and 89s .

 1. Anonymous said... :

  က်ြန္ျပန္တစ္ဦးဆိုတာဘယ္သူလဲ။တိတိက်က်တာ၀န္ခံဖို့လိုတယ္။ေဒၚစုလိုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကိုစိန္ေခၚဖို့ဆိုရင္တိတိ
  က်က်ေရွ့ထြက္ရပ္သင့္တယ္။
  ဒီမိုကေရစီမွာ လက္၀ဲလက္ယာဆိုတာ အရင္ကသာရိွခဲ့တာပါ။ခုေတာ့လက္၀ဲသမားေတြျပတိုက္ေရာက္သြားပါျပီ။လက္တစ္ဆုပ္စာေတာင္မရိွေတာ့ပါ။
  တရားဥပေဒနွင့္အညီနိုင္ငံေရးလုပ္နိုင္ပါသည္။
  ခု့ျမန္မာနိုင္ငံအခင္းအက်င္းက တိုင္းရင္းသားစစ္ပေဒသရဇ္
  ေတြရယ္။စစ္တပ္ရယ္။ဘယ္လိုေျဖရွင္းျကမလဲ။ဒါကိုပဲျကည့္ေနတာပါ။

 1. Anonymous said... :

  ေ၀ဖန္တာက ခင္ဗ်ားတို႔သတင္းသမားေတြအလုပ္
  သတင္းသမားေတြကို ေကာ္မန္႔ေရးျပီးထင္ျမင္ခ်က္
  ေပးတာက က်ဳပ္တို႔စာဖတ္သူေတြအလုပ္
  ဒီနည္းနဲ႔မေအာင္ျမင္ရင္ ေနာက္တနည္းေျပာင္းျပီး
  လုပ္ရမွာက ေဒၚစုအလုပ္။
  ေဒၚစုလုပ္တာ ျပည္သူအတြက္
  သတင္းသမားသတင္းေရးတာ သူ႔စား၀တ္ေနေရး
  အတြက္
  က်ဳပ္တို႔စာဖတ္ျပီးေကာ္မန္႔ေရးတာ က်ဳပ္တို႔ဗဟုသု
  တအတြက္

 1. Anonymous said... :

  What do you mean by ex-CoCoian? Do you think that CoCo is great place to learn/think political philosophy? You guy should try in your family, and around ( for example: 50 meter circle). Talk very easy. You are really really outdated one, very sure. You are.
  P.S : Sorry for other ex-CoCoians who keep their own mentality.

 1. Anonymous said... :

  ေကာင္းမေကာင္းေ၀ဖန္တာအၿပစ္မေၿပာလုိေပမယ့္. .အေမစုရဲ့ ဦးတည္ခ်က္ဟာၿပည္သူ ေကာင္းစားေရးအတြက္ဘဲ.. ဒီလုိခက္ခဲ့ကာလမွာ..
  အေမစုရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြကေတာ့..ေတာ္တယ္ဗ်ာ..ဒီလိုအၾကပ္အတည္းကာလမွာ..ကုိကြ်န္းၿပန္အေနနဲ ့. .အေမဆုေနရာမွာဆုိရင္ ဘယ္လုိေၿဖရွင္းမလဲ..နည္းလမ္းေကာင္းရွိရင္ေပးပါ..ၿပည္သူ ့အတြက္အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ေအာင္.လုပ္ေနတဲ့အေမစု ကုိေ၀ဖန္မယ့္အစား..

 1. PA said... :

  29.01.12 09h58 AM ေပးသြားတဲ့ကြန္မင့္ကို ဘေလာ့ဂ္လုိက္ဖတ္မိတဲ့ ၅ နွစ္အတြင္း သေဘာအက်ဆုံး ကြန္မင့္လုိ႕ ကိုယ့္ဘာသာ သတ္မွတ္လုိက္တယ္ဗ်ိဳ႕။။။။
  ကြက္တိမွ ကြက္တိပဲ........

 1. Anonymous said... :

  လူတိုင္း ကိုယ္ျကိုက္တာ။ မျကိုက္တာ လြတ္လပ္စြာေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ေျပာရတာလဲသိတ္လြယ္တယ္။ ကိုယ္ယံုျကည္တာကိုလုပ္ဖို ့ ကိုယ္ျကိုက္တဲ့ လမ္းကိုေလ်ာက္ဖို ့ကခက္တယ္။

  အံတီစု လုပ္တာေတြမွားေနရင္ေထာက္ျပပါ ျပည္သူေတြကလဲသိခ်င္ေနမွာပါ မွားတာကိုေထာက္ျပယံုေလးနဲ့ လဲမလံုေလာက္ေသးဘူးေနာ္ မွန္တဲ့လမ္းကိုလဲျပည္သူကိုခ်ျပပါ ကိုယ္ယံုျကည္တဲ့ လမ္းမွန္ကိုလဲ ေရွာက္ျပပါအေကာင္အထည္ေဖါျပပါ ျပည္ သူက၀မ္းေျမာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာပါ

  ေ၀ဖန္ရဲတဲ့ သတ္တိထက္ ပိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္သူေတြလိုအပ္ေနပါတယ္

 1. Anonymous said... :

  Daw Suu is totally under Army's trap know. Her days were over

 1. ျပည္ပေရာက္ေတြတခ်ဳိ့ကေတာ့လုပ္ခ်လုိက္ျပန္ျပီ.ကၽြန္းျပန္
  ဆုိျပီး ေတာ့ ..ဒီလုိအန္တီစုရဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
  ၀င္မဲ့အေရးၾကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေ၀ဖန္ေရးေလကန္ေရးလာ
  လုပ္ေနေသးတယ္...ခင္ဗ်ားက ကၽြန္းျပန္ ဆုိရင္ေတာ့
  က်ဳပ္တုိ႔ကလည္းအန္တီစုကုိေထာက္ခံသူ..ယုံၾကည္သူ
  ေတြဆုိေတာ့ ကၽြန္းျပန္ကုိ ဂၽြမ္းျပန္ေအာင္လုပ္ရလိမ့္မယ္.
  ခင္ဗ်ားတုိ႔အထာေတြ ဒီမွာတင္ရပ္ေတာ့..သေဘာေပါက္
  တယ္ေနာ္..ကၽြန္းျပန္ကေန ဂၽြမ္းျပန္ မျဖစ္ခ်င္ရင္ရပ္ပါ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved