ေပးစာ - တရားပ်က္ၿပီ ...

Monday, January 9, 2012


(တနသၤာရီတိုင္းက ေပးစာျဖစ္ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ရဲ႕ လာဘ္စားမႈေတြ ေပးစာေတြကတဆင့္ မီဒီယာေတြေပၚမွ ေတာက္ေလွ်ာက္ ပါလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ တပတ္ကပဲ ဦးခင္ေဇာ္ကို က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပ အနားေပးလိုက္ပါတယ္။ အခု တရားစီရင္ေရးေလာက သပြတ္အူေတြကို ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ခရိုင္တရားရံုးႏွင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ျပင္ပေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္အမွဳသည္မ်ားထံမွ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ခြစားကာ စီးပြားရွာ လွ်က္ရွိပါသည္။

ျပင္ပေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ေသာ အထက္တန္းေရွ႕ေနဦးေအးလြင္ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးတင္ရွိန္၊ ဦးေအာင္ေဌးတုိ႔သည္ ထား၀ယ္ခရုိင္တရားရုံုးနွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံုးမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး တရားသူႀကီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႏွစ္ဖက္အမွဳသည္မ်ားထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေငြေၾကးမ်ားယူၿပီး ဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလွည့္စားကာ တရားသူႀကီး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳ တရားစီရင္ၾကသည့္အတြက္ -

(၁) ေငြေၾကးမတတ္နိုင္သူမ်ား
(၂) မသိနားမလည္သူမ်ား
(၃) ေရွ႕ေနမ်ား၏ နည္းပရိယာယ္မ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားမွဳမ်ားေၾကာင့္ေသာ္၄င္း
(၄) ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားနွင့္ တရားသူႀကီးတို႔ ညိွနဳိင္းအကြက္ခ် စီရင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္သင့္ေသာအမွဳမ်ား ရွံဳးရျခင္း၊ ရွံဳးသင့္ေသာအမႈမ်ား အႏိုင္ရရွိျခင္း၊ ႏိုင္သင့္ေသာအမွဳမ်ားသည္ပင္လ်ွင္ ကုန္သင့္သည္ထက္ မ်ားစြာ ကုန္က်ခဲ့ၿပီးမွ အမွဳအႏိုင္ရရွိကာ နာမည္တစ္လံုးအတြက္ ေငြေၾကးေရာ၊ သိကၡာပါ ဆံုးရွံးရသည့္အမွူသည္ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

ေငြမ်ားတရားႏိုင္ ဆိုသည့္စကားရပ္သည္ အဆိုပါတရားရံုးမ်ားတြင္ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီက ၿပီးစီးသြားေသာ အမွဳတစ္ခုသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္စီ ခ်မွတ္ခံရသည္။ ေရွ႕ေနခ၊ တရားသူႀကီး ကန္ေတာ႔ရေငြ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေပးကမ္းရေငြမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္က စရိတ္ ၃၈ သိန္းက်ပ္ႏွင့္ က်န္တစ္ဖက္က ၃၅ သိန္းက်ပ္စီ ကုန္က်ခဲ့ၾကပါသည္္။ ေနာက္အမွဳတစ္ခုတြင္မူ ေငြသိန္းေလးဆယ္ရလိုမွဳျဖင့္ စြဲဆိုရာ သိန္း ၁၂၀ ကုန္ၿပီးမွ အႏိုင္ရသည့္အမွဳလည္း ႐ွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕အမွဳသည္မ်ားသည္ စိတ္ပ်က္လြန္းလွသျဖင့္ အယူခံအဆင့္ဆင့္ပင္ မတက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အခ်ိဳ႕အမွဳသည္မ်ားမွာ အမွဳလည္းၿပီး၊ ႐ွိတာလည္းကုန္၊ ဘ၀လည္းပ်က္ရသည္အထိ ရင္နင့္ဖြယ္ ခံစားေနၾကရပါသည္။

၎တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ၾသဇာအ႐ွိဆံုးေ႐ွ႕ေနမွာ ဦးေအးလြင္ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းအားလံုးက ပါပါး (အေဖ) ဟု ေခၚၾကသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ရက္ရက္ေရာေရာေပးကမ္းၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတရားသူႀကီးမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ ႐ွာေကြ်းေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေအးလြင္လိုက္ေသာ အမွဳမ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ားက ကိုးကားရမည့္ စီရင္ထံုးမ်ားကိုပင္ ေျပာျပၿပီး အႏိုင္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားကလည္း အမွဳသည္မ်ားအား ဦးေအးလြင္အား ငွားလွ်င္ အမွဳႏိုင္ေျခ႐ွိပါတယ္ ဟု ေခၚယူေျပာဆိုၿပီး ေ႐ွ႕ေနေျပာင္းခိုင္းျခင္းမ်ားပင္ ႐ွိပါသည္။

ဦးေအးလြင္ကလည္း ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ ၎၏အမွဳသည္မ်ားကို သစၥာေဖာက္ၿပီး၊ တစ္ဖက္ေ႐ွ.ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အမွဳအႏိုင္ရေအာင္လုပ္ေပးမည္ ဟုဆိုကာ တရားသူႀကီးမ်ားကိုပါ ေငြေပးေစၿပီး မိမိ၏အမွဳသည္ကိုပင္ အမွဳ႐ွံဳးေအာင္ အကြက္ခ် ေဆာင္႐ြက္သည္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ ေငြတတ္ႏိုင္သည့္ အမွဳသည္မ်ားမွာ ႐ွံဳးလည္းႏိုင္၊ ႏိုင္လည္းႏိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ေငြမႏိုင္သည့္ အမွဳသည္မ်ားမွာ အ႐ွံဳးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရလွ်က္႐ွိပါသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ခြဲတမ္းရေန၍ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသလား ဟုထင္ျမင္ယူဆေနၾကပါသည္။ တရား႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း အမႈသည္မ်ား မသိနားမလည္၍ ေမးျမန္းေသာအခါတြင္လည္း ပိုက္ဆံရမွ ေျဖခ်င္ၾကပါသည္။ အမႈတြြဲကူးခပင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိ ေပးၾကရပါသည္။

၎တရားသူႀကီးမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တရားသူႀကီးမ်ားလည္း ယခင္ကအျပစ္႐ွိ၍ တရားစီရင္ေသာ တာ၀န္မွ ႐ံုးဖက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အျပစ္ေပး တာ၀န္ခ်ထားခံရသူမ်ား႐ွိၿပီး ယၡဳတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီးတာ၀န္ ျပန္ေပးထားသည့္အတြက္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုပင္လွ်င္ သံသယပြား လ်က္႐ွိပါသည္။


7 comments :

 1. Anonymous said... :

  ဗဟိုအစိုးရ၀န္ဳကီးမ်ားတနသၤာရီတိုင္းကိုတိတိက်က်ၾကပ္ မတ္ကြပ္ကဲသင့္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  တနသၤာရီတိုင္းမွာ ဦးခင္ေဇာ္ ေကာင္းမႈ႔ႏွင္႔ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ပ်က္ခ်င္တိုင္းပ်က္ေနမည္ကို ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ခန္႔မွန္းလို႔ပင္ရႏိုင္ပါသည္။ အခု ၾကားသိရေသာသတင္းမွာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အြန္လုိင္းေပၚမေရာက္ေသာ သတင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မတရားမႈ႕မ်ား ထိုေဒသတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္။
  သမၼတၾကီးဦးေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ခင္ဗ်ာ. .
  တနသၤာရီတိုင္းကို တစ္ကယ္႔ကို မတရားမႈ႕မ်ားဖယ္ရွားျပီး တစ္ကယ္သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေစခ်င္ပါသည္။ ဦးခင္ေဇာ္ျပဳတ္သြားေသာ္လဲ အစြယ္အပြားမ်ားက်န္ခဲ႔ျခင္း၊ စရိုက္ဆိုးမ်ား က်န္ခဲ႔ျခင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါေသာ တနသၤာရီကမ္းေျမာင္ေဒသအားတိုးတက္သာယာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ ခင္ဗ်ာ။
  တစ္ကယ္လုပ္ရင္ အဟုတ္ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ။

 1. တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက ျပဳျပင္သင့္တာက တရားေရးမဏၰဳိင္ မတိမ္းေစာင္းေအာင္ျပဳျပင္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ပ်က္ေနတာ ၾကာပါၿပီ၊ ၀ါးႀကီးခ်ဳပ္ လက္ထက္မွာ ပိုဆိုးလာတယ္။

 1. Anonymous said... :

  There are a lot of unfair things and many bribery and corruption things happen in Dawei.The central Government should notice and should take action upon many things happened in Dawei.Our land is also occupied unfairly,without reason,and intentionally taking by Ministry of Information and Khawata in Dawei.We are suffered since 1991,when our land was burnt. The situation is Zaygyee,and Anauk yat,(corners of Ahzarni Road. So sad,because that land was owned by our great grand father,legally registered with his white and clean money for nearly 100 years ago. They meant it for their sake.

 1. Anonymous said... :

  I have written the true story of our family,that suffered in Dawei,but, you site never mentioned it,I have describe last 2 hours . WHY ?

 1. Anonymous said... :

  Thank you for describe my true story in Dawei.Irrawaddy.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved