လူမႈစနစ္ၾကီးသံုးမ်ဳိးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး

Monday, January 30, 2012

ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္တစ္ဦး

(၃၀.၃.၁၁) ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ၾက့ံဖြံ႔အစိုးရ အာဏာ ရလာပါတယ္။ ေက်ာရိုး ေဒါက္တိုင္ၾကီးကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္စိုးနုိင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည္းတပ္မေတာ္ ေက်ာရိုး မ႑ိဳင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္နိုင္ငံမဆိုအစိုးရ တိုင္းမွာစနစ္ၾကီး (၃) မ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳၾကပါတယ္။ စီးပြားေရး နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္တို႔ကို အကဲျဖတ္ ေဖၚထုတ္ၾကရာမွာေတာ့ အျမင္ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ တရုတ္ျပည္ၾကီးကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ေမာ္စီတုန္း ခ်ဴအင္လိုင္းတို႔က ခ်န္ေကရွိတ္ အစိုးရကို နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ ျဗဴရိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေနတယ္လို႔ အကဲျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ပါတယ္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြ မွားသ လား? မမွားဘူးလို႔ အခိုင္အမာ ေျပာနိုင္ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္ေန႔မွာ ေမၚစီတုန္း ခ်ဴအင္လိုင္း ခ်ဴေတးတို႔ ေခါင္းေဆာင္ျပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမတနိုင္ငံကို ထူေထာင္နိုင္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၂) ႏွစ္ၾကာေအာင္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာ (၃) ရပ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ လက္ထဲမွာဘဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္ေရာက္ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ အေမရိကန္နိုင္ငံျပီးရင္ ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားအၾကီးဆံုး နိုင္ငံၾကီး ျဖစ္ေနျပီလို႔ နို္င္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း အကဲျဖတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကလဲ ႏွစ္စဥ္ (၁၀%) ၀န္းက်င္ ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ နိုင္ငံၾကီးလို႔ သတ္မွတ္နိုင္ပါျပီ။

စစ္ေအးလြန္ေခတ္မွာ နိုင္ငံတကာ နိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းက ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ေတြက တစ္ပါတီအာဏာပိုင္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတန္းစား ကြာဟခ်က္ေတြ ၾကီးထြားလာေနတယ္။ ျမိဳ႕ျပေဒသနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မညီမွ်မႈေတြ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ေနပါတယ္။ နိုင္ငံေရး ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး မေက်နပ္မႈေတြကလဲ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ တိုးတက္လာေနပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႈေတြက က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ျမည္ဟီးေနပါတယ္။

ေမၚစီတုန္းနဲ႔ တိန္႔ေရွာက္ဖိန္တို႔ရဲ႕ တပည့္ေနာက္လိုက္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဟူက်င္းေတာင္နဲ႔ ၀မ္ၾကားေပါင္တို႔ဟာ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈေတြကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းနို္င္ပါ့မလား? ဆိုတာ နိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြၾကားမွာ ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုေနၾကပါ တယ္။

အနီးေခတ္ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မတ္လ (၂) ရက္ေန႔မွာ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုနွစ္က စတင္ျပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေကအန္ယူပါတီ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီတို႔က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကို နယ္ခ်ဲ့စနစ္၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ စနစ္၊ ျဗဴရိုကရက္ အရင္းရွင္စနစ္တု႔ိကို ကိုယ္စားျပဳေနၾကတယ္လ္ို႔ အကဲျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ လက္၀ဲတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ရဲ႕ သေဘာထားျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုခဲ့ပါ တပ္ေပါငး္စုက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးစနစ္၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ အာဏာပိုင္စနစ္ နဲ႔ လက္၀ဲ တပ္ေပါင္းစု နုိင္ငံေရးစနစ္ကို ထူေထာင္သြားမယ္လို႔ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ေရး ဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၇၅ ခုနွစ္ မတ္လမွာ ဆိုခဲ့ပါ တပ္ေပါင္းစုၾကီးဟာ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ စစ္ေရးအရ ေခ်မႈန္းျခင္း ခံရပါတယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္ျပည္သူ နဲ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး က်ဆံုးသြားခဲ့ရပါသလဲ?

နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ သမိုင္းပညာရွင္ေတြ အေလးအနက္ ေ၀ဘန္ သံုးသပ္သင့္ၾကပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ သက္တမ္း (၉၁) နွစ္ရွိခဲ့ျပီ။ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့တာ (၆၆) နွစ္ၾကာရွည္ခဲ့ျပီ။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သက္တမ္းႏွစ္ (၉၀) ရွည္ၾကာခဲ့ျပီ။ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကုိ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့တာ (၆၂) ရွည္ ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုခဲ့ပါနိုင္ငံေတြက ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ ဉာဏ္အေျမွာ္အျမင္ၾကီးျမတ္မႈနဲ႔ ျပည္သူေတြကို စည္းရံုးရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြလို႔ သံုးသပ္နိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံကလက္၀ဲ၀ါဒီေတြကိုဘယ္လိုရႈျမင္သံုးသပ္ၾကမလဲ? -လြတ္လပ္ေရးမရမွီနွစ္ေတြကို ေဘးဖယ္ထားျပီး လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပိုင္း လက္၀ဲေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ဘယ္သူေတြကို သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ၾကမလဲ?

ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဥကၠ႒ၾကီးဗိုလ္မွဴးဖိုးကြန္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ၾကီး သခင္သန္းထြန္း၊ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သခင္စိုး၊ အလုပ္သမားပါတီဥကၠ႒ၾကီး သခင္ခ်စ္ေမာင္တို႔ကို မွတ္တမ္း တင္သင့္တယ္ လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဆိုခဲ့ပါလက္၀ဲေခါင္းေဆာင္ၾကီးတို႔ဟာ သမိုင္းမွာ ဘယ္လို ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ဘယ္လို ဇာတ္သိမ္းသြားၾကပါသလဲ?

ဗိုလ္မွဴးဖိုးကြန္းဟာ၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ပါ၀င္ခဲ့ေပမဲ့ စစ္ျပီးေခတ္အထိ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ၁၉၄၅ ခုနွစ္မွာ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဗိုလ္တပ္သား (၁၅၀၀၀) ခန္႔တို႔ လက္နက္ ျဖဳတ္ခံရပါတယ္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႔ အျဖစ္ နာမည္ယူခဲ့ ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဥကၠ႒ျဖစ္ျပီး ဗိုလ္မွဴးဖိုးကြန္းက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆံုးျပီး ေနာက္ သူက ဥကၠ႒ၾကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၉၄၈ ဇူလိုင္လမွာ ရဲေဘာ္ျဖဴေတြ ေတာခိုေတာ့ သူဘဲ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး (၁၀) နွစ္ခန္႔ ဆင္ႏႊဲျပီးေနာက္၁၉၅၈ ခုနွစ္ဇြန္လေလာက္မွာ ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ အလင္း၀င္ေရး သေဘာထားကို လက္ခံျပီးျမိဳ႔ေပၚ ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္ေတာ့ သူက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ေထာက္ခံျပီး ပါတီက နႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ေအာက္မွာ တာ၀န္ယူျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဇာတ္ျမဳတ္သြားပါေတာ့တယ္။ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးမွာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီဟာ အင္အား (တစ္ေသာင္း) ခန္႔ရွိတယ္လို႔ မွတ္သားဘူးပါတယ္။

ဒုတိယလက္၀ဲေခါင္းေဆာင္ၾကီးကကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ၾကီး သခင္သန္းထြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး အျပီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ပူးတြဲျပီး နာမည္ၾကီးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုနွစ္မွ၁၉၆၈ ခုနွစ္အထိ ပါတီဥကၠ႒ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲၾကဖို႔ အမိန္႔ ေပးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အင္အား တစ္ေသာင္းခန္႔အထိ စည္းရံုးနိုင္စြမ္းရွိတယ္ လို႔ ပါတီ၀င္ထုက အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၅၂ ခုနွစ္ေလာက္က စတင္ျပီး အလံနီပါတီနဲ႔ ႏွစ္ပါတီ တစ္ပါတီျဖစ္ေရးကို ၾကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့တယ္။ သခင္စိုးက အေခ်ာင္သမားေတြနဲ႔ မပူးေပါင္းနိုင္ဆိုျပီး သခင္သန္းထြန္းရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။

တတိယေျမာက္လက္၀ဲေခါင္းေဆာင္ၾကီးကေတာ့ ဆရာၾကီး သခင္စိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲနီေတြက သူ႔ကို ဆရာၾကီးလို႔ ေခၚ ၾကပါတယ္။ သူဟာ (၇) တန္း မွ်သာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္မျဖစ္မွီ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးမွာ သခင္ေအာင္ဆန္း သခင္သန္းထြန္းတို႔နဲ႔အတူ နာမည္ၾကီးခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္တြင္း ရွိေနစဥ္က ျမင္းျခံစစ္တမ္း၊ အင္းစိန္စစ္တမ္းတို႔ကို ျပဳစု ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဖက္ ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး စာတမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၀ါက်ေတြ စကားပိုဒ္ေတြကို အလြတ္ ရြတ္နိုင္တယ္လို႔ အဆိုရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၁ ခုနွစ္မွာ ဥပေဒတြင္း ျပန္၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္လိုက္ ရဲနီေတြ မရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥပေဒတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အရက္ ပုလင္းရယ္၊ ဇနီးမယားရယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်မ္းစာအုပ္ေတြရယ္ သူေရာက္ေလရာမွာ ပါရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းကအသက္ (၅၇) နွစ္မွာ က်ည္သင့္ကြယ္လြန္ျပီး သခင္စိုးက အသက္ (၈၀) အ ရြယ္မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။

စတုတၳေျမာက္လက္၀ဲေခါင္းေဆာင္ၾကီးကေတာ့ ၀ိဒူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူက သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲျဖစ္ပြားေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီတြင္းမွာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ သခင္လြင္ သခင္ခ်စ္ေမာင္ သခင္လွေကၽြတို႔က ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ဂိုဏ္းကြဲထြက္လိုက္ျပီး ဗမာျပည္အလုပ္သမားလယ္သမားပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၃ ခုနွစ္ကစတင္ျပီး ဗမာျပည္အလုပ္သမားပါတီ အမည္ေျပာင္းလိုက္ျပီး သခင္ခ်စ္ေမာင္က ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ လက္၀ဲ၀ါဒကို ယံုၾကည္ေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ယံုၾကည္တဲ့ ပါတီ မဟုတ္။ ၁၉၅၈ ခုနွစ္မွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တက္လာတာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့လို႔ ၀ိဒူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္အျဖစ္ လူထုၾကီးက ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာ သိမ္းျပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ေက်ညာလိုက္ေတာ့၀ိဒူရက အဲဒီလမ္းစဥ္ကို ေခြးခါးတက္မွာေနျပီး အေကာင္အထည္ေဖၚေပးမယ္လို႔ ေက်ညာလိုက္တာေၾကာင့္ ၀ိဒူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ဘ၀မွ ေခြးခါးတက္ သခင္ခ်စ္ေမာင္အျဖစ္ နာမည္တြင္သြားခ့ဲတယ္။ ၁၉၆၄ ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ နိုင္ငံေရးဇါတ္ခံုေပၚက ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့တယ္။

လြတ္္္္္္လပ္ေရး ရရွိျပီးေနာက္ျမန္မာနုိင္ငံမွာ နာမည္ၾကီးခဲ့ၾကတဲ့ လက္၀ဲေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပံုေဖၚၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ဗီယက္နမ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားရဲ႕ အေျမွာ္အျမင္ရွိမႈ ဉာဏ္ပညာ ၾကီးျမင့္မႈေတြကို အထင္အရွား ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းမႈေတြကိုလဲ မကြယ္မေထာက္ ၀န္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခုအခါမွာျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီ ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေသြးေျမက်မႈေတြ အနည္းဆံုး လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ခ်ီတက္ဖို႔ ေဒၚစု ၾကိဳးစားေနပံုရပါတယ္။ သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဟာ လာမဲ့ (၃) နွစ္ခန္႔အတြင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဖၚေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းနုိင္ခဲ့တယ္၊ နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္တယ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို တည္ေဆာက္လို႔ရေနျပီလို႔ ျပည္သူ အမ်ားစုၾကီးက ယံုၾကည္ လက္ခံလာၾကရင္ ပဥၥမ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို စတင္ ေဖၚေဆာင္ေန ၾကျပီလို႔ ေထာက္ခံၾကရပါလိမ့္မယ္။


ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္တစ္ဦး
၂/၁/၁၂

3 comments :

 1. Anonymous said... :

  လူေနမႈစနစ္ ဆိုတာေတာ့ေသခ်ာမသိပါဘူး..ဒါေပမယ့္
  တစ္ဦးခ်င္းစီ စည္းကမ္းရွိဖို႔ေတာ့ လိုတယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္....

 1. Anonymous said... :

  ‘ ဘာ့ေၾကာင့္ျပည္သူ နဲ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး က်ဆံုးသြားခဲ့ရပါသလဲ?’

  ျပည္သူကိုဆြဲမထဲ့ပါနဲ့။ျပည္သူေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဗ.က.ပ ေတြကိုယ့္ဖာသာ
  ကိုယ္ခင္းခဲ့တဲ့ဇတ္ပါ။ ၈၈ နဲ့မတူပါ။

 1. Anonymous said... :

  this author is the communist believer , in the past.

  I am sure where he stands on now.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved