ေရႊျ့ပည္သာမွာ ေျမကြက္ေဖာ္ေနျပီ တ့ဲ

Wednesday, February 22, 2012


သို့
THE IRRAWADDY

အေၾကာင္းအရာ။ ။ စီမံကိန္းနယ္ေျမအျဖစ္ ခ်န္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ား၊ လူေနအိမ္အျဖစ္ေျမကြက္ မေဖာ္သင့္ေသာ ေျမေနရာမ်ားကို ေျမကြက္ရိုက္ ေရာင္းစားေနျခင္း။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရႊျပည္သာျမိဳ့သစ္ ၀န္ထမ္းၾကီးမ်ား ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာေကြ့အနီး၊ အမွတ္(၄)လမ္းမၾကီး နွင့္ျမိဳ့ပတ္လမ္းအၾကားတြင္ ရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ေပ၄၀x၆၀ ေျမကြက္မ်ားေဖာ္၍ ေျမကြက္မ်ားရ ယူျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာင္းစားေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

ယင္းေနရာမွာ အမွတ္(၄)လမ္းမၾကီး လမ္းတိုးခ်ဲရန္ သတ္မွတ္ထားေသာေျမကြက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္(၄) အေ၀းေျပးလမ္းသည္ ယခုအခါ(၂)လမ္းသြားအဆင့္သာ တည္ရွိေနပါသည္။ ေန့စဥ္ ကုန္တင္ကားၾကီးမ်ား အျမဲမျပတ္သြားလာေနေသာ လမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားတိုးပြားလာျခင္း၊ ကုန္သြယ္ယူမူ့ မ်ားလာျခင္း၊ ကားၾကီးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို့ေၾကာင့္ လမ္းမ်ား မၾကာခဏပိတ္ဆို့ေနျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

ေရႊျပည္သာမွ ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္းသို့ အလုပ္ သြားလုပ္သူမ်ားသည္ အဓိက အားထားရာ တခုတည္းေသာလမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ လမ္းတိုးခ်ဲ့ရန္ မလြဲမေသြ လိုအပ္ေသာလမ္းမၾကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေျမကြက္လပ္သည္ေပ(၈၀) ခန့္သာ ရွိပါသည္။ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ေျမကြက္သည္ ေပ၄၀x၆၀အကြက္ အတန္းတစ္တန္းထဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ေဖာ္ထုတ့္မရနိုင္ပါ။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ယခုေဖာ္ထုတ္ထားေသာေျမကြက္မ်ားသည္ အေရွ့အရပ္တြင္ ရွိေသာ အမွတ္ (၄) လမ္းမဘက္သို့မ်က္နွာမူ၍ အိမ္ေဆာက္လုပ္ပါက ျမိဳဳ့ပတ္လမ္းတြင္ ရွိေသာ အေရွ့အရပ္သို့ မ်က္နာမူ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အျငိမ္းစား နိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား၏ မ်က္နွာစာသည္ ယခုေဖာ္ထုတ္ေနေသာေျမကြက္မ်ား၏ ေနာက္ေဖး၊ အေနာက္ဖက္ျခမ္းကို မ်က္ႏွာမူေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ ကိုယ္အိမ္ေရွ့သည္ တျခားအိမ္၏ မိလႅာကန္ ထားရွိရာ ေနာက္ေဖး အျဖစ္နဲ့ မည္သူမွ မနစ္သက္ၾကပါ။ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ မိမိအက်ိဳးသာ သိေသာသူ မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္းထန္စြာ ကန့္ကြက္ ပါသည္။

ထို့အျပင္ ယင္းေျမကြက္တြင္ ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္း ၂ လိုင္း သြယ္တန္းထားပါသည္။ အမွတ္(၄)လမ္းမ၏ ေဘးတြင္လည္း ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္း ၁ လိုင္း သြယ္တန္းထားပါသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းမ်ားၾကားတြင္ တည္ရွိေနေသာ ယင္းေျမေနရာမ်ားတြင္ ေျမကြက္မ်ားေဖာ္ျခင္း၊ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ယင္းေျမကြက္လပ္အနီး အမွတ္ (၄) လမ္းမ၏အရွ့ဘက္တြင္ ရွိေသာ ဂက္စ္ ပိုက္လိုင္းသည္ ( ၈့၁၁့၂၀၁၀ ) နံနက္ (၃း၁၅)ခန့္တြင္ ေပါက္ကြဲမူ့ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး (၂) ဦးေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

အမွတ္(၄) အေ၀းေျပးလမ္းသည္ ကုန္တင္ကားၾကီးမ်ား ေန့စဥ္ သြားလာမူ့ေၾကာင့္လမ္းတုန္ခါမူမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လမ္းမနွင့္နီးေနေသာဂက္စ္ ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ေျမသားတုန္ခါမူ့ေၾကာင့္ ပိုက္ဆက္မ်ား ေပါက္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းေျမကြက္ရွိ ပိုက္လိုင္း၂လိုင္း ေျမေပၚ ေပၚေနပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ယင္းေျမေနရာတြင္လူေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း လံုး၀ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း ၊ ယင္းေျမကြက္ ေရႊျပည္သာေကြ့ လမ္းဆံုေနရာတြင္ ေလာင္စာဆီေရာင္းမည့္ဆိုင္တဆိုင္ ေဆာက္လုပ္မည္ကိုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းၾကီးမ်ားေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္သည္ နိုင္ငံတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္၍ အျငိမ္းစားမ်ား သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား မိသားစုမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေသာကေရာက္ေနၾကပါသည္။

လူၾကီးမငး္မ်ား၏ သတငး္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္၊ မသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားဆီးနိုင္ရန္၊ မီဒီယာမ်ားက အၾကံျပဳကူညီ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကား သတင္းေပးပို့အပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေရႊျပည္သာျမိဳ့သစ္၀န္ထမ္းၾကီးမ်ားရပ္ကြက္မိသားစုမ်ား

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved