နုိင္ငံေရးလုပ္မယ့္ လူငယ္ေတြကုိ တုိက္တြန္းခ်က္

Friday, February 10, 2012

(ဓာတ္ပုံမ်ား- ဧရာ၀တီ)

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ မေန႔တုန္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ NLD ရုံးခ်ဳပ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြ ေတြ႕ဆုံၾကတယ္။
သူက နုိင္ငံေရးလုပ္မယ့္ လူငယ္ေတြကုိ တုိက္တြန္းသြားတာကေတာ့ - ျပည္သူေတြကုိ ေလးစားတ့ဲ အေလ့အက်င့္မ်ဳိး စျပီးေတာ့ ေမြးၾကပါ တ့ဲ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved