လန္ပိကၽြန္း ေဖာက္ခဲြမႈမ်ား

Friday, February 17, 2012


ကၽြန္ေတာ္တို႕ တနသၤာရီတိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ဟာ ကၽြန္းစုေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ထားျပီး ေရေပၚေရေအာက္ သံယာဇာတမ်ားနွင့္ အလြန္ လွပေသာေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊

ကၽြန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ ကၽြန္းတကၽြန္းျဖစ္သည့္ လန္ပိကၽြန္းဟာ ၁၉၉၆ ခုနစ္ကတည္းက အမ်ိဳးသား အဏၰာ၀ါဥယ်ာဥ္ အျဖစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာက္ေရွာက္ဖို႕ ( ၁၉၉၆ ) မတိုင္ခင္ ကာလကထဲက ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ စခဲ့ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ ငါးမိုင္းခြဲျခင္း လုပ္ငန္းကေတာ့ လန္ပိကၽြန္းေရွ႕ရွိ ဆလုံ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ေသာ မၾကံဳကလစ္ရြာ ေညာင္၀ိရြာ၊ဂ်ာလန္းကၽြန္းရြာနဲ႔ ကၽြန္းမဲ တို႕မွာယေန႕တိုင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္၊ လန္ပိကၽြန္းနဲ႕ေရလက္ၾကားငယ္တစ္ခု သာျခားတဲ့မၾကဳံကလက္ေက်းရြာမွေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဇင္း(ေခၚ)ဦးေနမ်ိဳးထြန္းကိုယ္တိုင္မွိင္းခြဲေလွမ်ားထူေထာင္၍မိုင္ခြဲငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအျပင္တဖက္ထိုင္းနိုင္ငံမွမိုင္ခြဲပစၥည္းမ်ားကိုမၾကဳံဂလတ္ေက်းရြာနွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကၽြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ဂ်ာအုးံ၊ဂ်ာလန္း၊ကၽြန္းမဲ၊စစ္တပ္ဂလတ္စတဲ့ကၽြန္းမ်ားမွာရွိတဲ့မိုင္းခြဲငါးဖမ္းေလွမ်ားကိုျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္၊ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား အဏၰာ၀ါဥယ်ာဥ္ အျဖစ္သတ္ မွတ္ထားတဲ့ လန္ပိကၽြန္း ၀န္းက်င္မွာ တေန႕ ပွ်မ္းမွ် အၾကိမ္ (၂၀) ခန္႕ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံေနရပါသည္၊

ထိုေၾကာင့္ လန္းပိ အမ်ိဳးသား အဏၰာ၀ါ ဥယ်ာဥ္ ၀န္းက်င္တြင္ သဘာ၀ ေရေအာက္ သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္ သမၼတၾကီးနွင့္ တကြ နိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ား သိရွိျပီး အခ်ိန္မီ တားဆီး နိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မၾကံဳကလစ္ရြာ ေက်းရြာသား

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved