ေရႊည၀ါဆရာေတာ္

Friday, February 17, 2012

ဧရာ၀တီ ပင္မစာမ်က္နွာမွာ မေန႔က ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ရန္ကုန္မွာ ဆြမ္းခံၾကြတ့ဲ သတင္းမွာ စာဖတ္သူမ်ား ေပးထားတ့ဲ မွတ္ခ်က္ေတြထဲက မင္းသူရ ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

မၾကာမီရက္အတြင္းမွာ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္က ထြက္ခြာရပါေတာ့မယ္။ ဒီအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ရဲ႕ ေနေရးထိုင္ေရးအတြက္ စိတ္ပူပန္မိသလို မဟနဆရာေတာ္ႀကီးေတြအတြက္လဲ အျပစ္ေျပာစရာျဖစ္သြားရတာကို စိတ္မေကာင္းပါဘူး။

ဒီျဖစ္စဥ္ကို ၿခံဳငုံသုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အားနည္းခ်က္ ေလးခုေလာက္ ေတြ႕ရပါတယ္။

ပထမအခ်က္ကေတာ့ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပါ။ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ မဟနဆရာေတာ္ႀကီးေတြ တားျမစ္ထားတ့ဲ ကာလအတြင္းမွာ ေနာက္ကြယ္က လူေတြက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ခိုင္းတယ္ လို႔ ယူဆစရာရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြအေပၚမွာ ေလးစားေသာအားျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္ကို တိတိက်က် လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ လိုက္နာမႈမရွိခ့ဲတာဟာ ဆရာေတာ္ဘက္က အားနည္းခ်က္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို အသနားခံစာတင္တ့ဲေနရာမွာလဲ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို စာပို႔ခိုင္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အလွည့္က်အဖြဲ႕ခြဲ ၁၅-ပါးရွိရင္ ၁၅-ပါးလုံးထံသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၿပီး ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားသင့္သလို ရွင္းျပစရာရွိတာေတြကိုလဲ ရွင္းျပသင့္ပါတယ္။ ဒါေတြ မလုပ္ႏိုင္ခ့ဲတာဟာလဲ ဆရာေတာ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပါ။

ဒုတိယအားနည္းခ်က္ကေတာ့-မဟနဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပါ။ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ဟာ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီးဖြင့္လွစ္ၿပီး သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ထား င့ဲညွာသင့္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္မ်ိဳးဟာ တပည့္ပရိသတ္မ်ားစြာကို ထိန္းေက်ာင္းၿပီး အစစ အရာရာ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္လို႔ အလြန္ပင္ပမ္းတ့ဲ အလုပ္ပါ။ ေတာ္ရုံစိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဒီလို အပင္ပမ္းအဆင္းရဲခံၿပီး သာသနာျပဳေနတ့ဲ ဆရာေတာ္တစ္ပါးအေပၚမွာ င့ဲညွာသင့္ပါတယ္။ ေဟာတ့ဲ တရားေတြမွာ ခက္ထန္မာေက်ာမႈေတြ ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအေပၚထားတ့ဲ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေစတနာကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ဘက္က တားျမစ္ခ်က္ကို မလိုက္နာဘဲ ဆက္ၿပီး တရားေဟာေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တပည့္ရင္းတစ္ပါးလို သေဘာထားၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏီွး ေခၚယူဆုံးမသင့္ပါတယ္။ သတိျပဳစရာအေျခအေနေတြရွိေနရင္လဲ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတိေပးထားသင့္ပါတယ္။ ဒီလို မလုပ္ခ့ဲၾကတာဟာ ဆရာေတာ္ႀကိးေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပါ။

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္နဲ႔အတူ ဆြမ္းခံၾကြတ့ဲ စာသင္သား သံဃာမ်ား (ဓာတ္ပုံမ်ား - ဧရာ၀တီ)

တတိယအားနည္းခ်က္ကေတာ့ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကို ေထာက္ခံအားေပးၾကတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ပါ။ သူတို႔ေတြဟာ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတာပါ။ ဒါေပမ့ဲ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ မမွန္ပါဘူး။ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြထံကို စာတင္တာတို႔၊ သမၼတထံကို စာတင္တာတို႔ဟာ အင္အားျပရာေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ္ေလးစားတာ မေလးစားတာ အပထား၊ တဘက္က ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈရႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္ မသင့္ပါဘူး။ ဒီကိစၥမ်ိဳးကို ဒီနည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္တာဟာ မီးကို ေရနဲ႔ ၿငိမ္းသတ္ရာ မေရာက္ဘဲ ေလာင္စာထပ္ျဖည့္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြဘက္က အားနည္းခ်က္ပါ။

စတုတၳအားနည္းခ်က္ကေတာ့- ေရႊည၀ါနဲ႔ မဟန ၾကားမွာ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖၿပီး အေကာင္းဆုံးအေျဖထြက္ေအာင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ႏွစ္ဖက္လုံးနဲ႔ ရင္းႏွီးတ့ဲ ဆရာေတာ္တစ္ပါးတစ္ေလမွ ေပၚထြက္မလာတာပါ။ သေဘာထားကြဲျပားေနတာကို ညွိႏိႈင္းေစစပ္ေပးရတာ၊ ကိုယ္ေစ့စပ္ေပးလိုက္လို႔ ညီညြတ္မႈရသြားၾကတာေတြဟာ အလြန္ကို ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းတ့ဲ ကုသိုလ္အလုပ္ပါ။ ဒီကုသိုလ္ကို ယူမယ့္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးတစ္ေလမွ ေပၚမလာတာဟာ ကံေချခင္းပဲလုိ႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒီအားနည္းခ်က္ေတြကို ဒီအခ်ိန္မွာ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ေနာက္ေနာင္ ကိစၥရပ္တိုင္းမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် အားသာခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာေအာင္ သတိျပဳမိဖို႔ ေျပာလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္လဲ ေနရာသစ္မွာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းေတြကို ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

22 comments :

 1. Anonymous said... :

  ၾကားက ညွိနွိဳင္းေပးဘုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္နုိင္သေလာက္ပါ။မေျပာခ်င္ဘဲနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မဟနဆရာေတာ္မ်ား ကို္ယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိလုိ႔ပါ။သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာိလက္ေအာက္ခံ သာသနာ႕တကၠသုိလ္ၾကီးေတြရဲ႕ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တာေတာင္ စာအိတ္ပိတ္ျပီး ေရြးျပီးသားကုိ အစည္းေ၀းမွာ ဖြင့္ဖတ္ရတာပါ။ဒါ သက္ေသပါ။

 1. Anonymous said... :

  6th Factor is Authorities who are trying to chase monks.If the monk listen to them, anything can talk.If not,they will do everything.They are not scare to go hell.They will try to separate among monks.Very bad.

 1. Anonymous said... :

  How about the monk who dance on the stage for ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီ social welfare ? Is it right according to Buddha teaching and မဟနဆရာေတာ္မ်ား ?

 1. Myo Aung said... :

  အားနည္းခ်က္ဆိုတဲ့အထဲ့မွာ ပထမဆံုးျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ရဲ့ အားနည္းခ်က္ကိုေတာ့ သေဘာမတူခ်င္ပါ။ တပါးခ်င္းစီကို ကိုယ္တိုင္ၾကြေရာက္ျပီး အသနားခံရမယ္ဆိုတာ ေနရာေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္ေနလို့ပါ။ ၾကား၀င္ညွိႏွိဳင္းေပးခ်င္တဲ့ ဘုန္းဘုန္းေတြရွိေကာင္းရွိေလာက္ပါတယ္။ သို့ေသာ္ ထိုဆရာေတာ္ဘုရားေတြက မဟာနာယကဆရာေတာ္ေတြရဲ့ အေၾကာင္းကို သိေကာင္းသိေနလို့ျဖစ္ပါလိမၼ့ယ္။ ဘုန္းၾကီးကိစၥေတာ့ ဘုန္းၾကီးနဲ့ဘဲဆိုင္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေတြကဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ သံဃာ့မဟာနာယကကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းဖို့ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ သို့မဟုတ္ရင္ ဗုဒၶဘာသာကို အၾကည္အညိဳပ်က္ေစပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  shwenyawar sayartaw always talk about money .

 1. Anonymous said... :

  ပဥၥမအားနည္းခ်က္ကေတာ့ အားနည္းခ်က္ႀကီး ၄ခ်က္ရွိရက္နဲ႕ သတိ မျပဳမိခဲ့ၾကတာပါ။ သြပ္ သြပ္ သြပ္။

 1. Anonymous said... :

  ေဟ့ ။ထင္ရာျမင္ရာ ေရးခြင့္ရွိတယ္ဆိုတုိင္း ေသာက္၇မ္း ေရွာက္ေရးမေနနဲ႕။ အခုဟာက လူထု ေထာက္ခံသူနဲ႕ လူထုက ဆန္႕က်င္သူ ေတြရဲ႕ ဘက္ႏွစ္ဘက္ ျပႆနာ ဟ ။ ဒါကိုနားလည္ဖို႔လိုတယ္ ။ စ၀ပ္ တို႔ ၀င္း၀င္းဂိန္း တို႕ဆိုတာ လက္ေအာက္ခံ အယူအဆ ။

 1. Anonymous said... :

  ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆိုတာေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔ တိုင္းတာပါရေစ။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ေရႊည၀ါဆရာေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမႈတိုင္းမွာ ဘယ္သူ႔မွာမွ အျပစ္မရိွပါဘူး ။
  ဒီဘုန္းၾကီး(ေရႊည၀ါဆရာေတာ္)ရဲ႕ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္မႈမရိွျခင္း
  အေျခအေနအခ်ိန္အခါကို မသုံးသပ္တတ္ျခင္း၊ အတန္းပညာအေရအတြက္နဲျခင္း
  ေလာကီေလာကုတၱရာဗဟုသု ေလ့လာမႈမ၇ိွျခင္း ထို႔ေၾကာင့္ အျမီးအေမာက္မတည့္ေသာ စကားလုံးရိုင္းမ်ားကို သုံးျခင္း ဒီကဲ့သုိ႔ ဘယ္သူမျပဳမိမိျပဳေသာ အမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ဒီကဲ့သို႔ ေက်ာင္းတိုက္မွ နွင္ထုတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါသည္။

 1. Kyaw said... :

  ရွင္း ရွင္း ေလး ေျပာ မယ္ အ စိုး ရ ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္း တင္း ဆန္႕ က်င္ လို႕ ျပန္ လုတ္ တာ
  ၾကန္႕ ဖြံ႕ ကို ပင္း ၾကည့္ ပါလား ဟ ဟ
  ေန အံုး ဒီ ေလာက္ ရွင္းေန တာကိုနား မလည္ရင္ မွတ္ ထား မင္း တုံး လို႕

 1. Anonymous said... :

  All 47 monks are SPDC appointed .How they can decide fairly on this case. SPDC always use their appointed person for their sakes.They never consider about any person who work for for the people.Ma Ha NA is a totally puppet under SPDC and all MA HA NA are working for their positions and their sakes.

 1. Anonymous said... :

  “တပါးခ်င္းစိီကို ကိုယ္တိုင္ၾကြေရာက္ၿပီး အသနားခံရမယ္ဆိုတာ ေနရာေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနလို႔ပါ” ဆိုတ့ဲ ကိုမ်ိဳးေအာင္ရဲ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။
  မဟနအဖြဲ႕ ႀကီးကို ဆရာေတာ္ႀကီး ၄၇-ပါးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ ၄၇-ပါးအနက္ ဥကၠ႒ဗန္ေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္တို႔မွ လြဲ၍ က်န္၄၅-ပါးမွာ ၁၅-ပါးတစ္ဖြဲ႕ ျဖင့္ ၃-ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းထားပါသည္။
  ထိုသုံးဖြဲ႕ ကို အလွည့္က် အဖြဲ႕ ခြဲ ဟု ေခၚၿပီး တစ္ဖြဲ႕ ကို ေလးလ ကမၻာေအးမွာ ရုံးထုိင္ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထို ၁၅-ပါးတစ္ဖြဲ႕ မွာ ပါ၀င္သည့္ ဆရာေတာ္ ၁၅-ပါးလုံးမွာ ကမၻာေအးေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ခုတည္းမွာ သီးတင္းသုံးေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခန္းသာ ကြဲၿပီး အေဆာင္က တစ္ေဆာင္တည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆုံမည္ဆိုပါက ေ၀းေ၀းလံလံ သြားေနဖို႔ မလိုပါ။

 1. Anonymous said... :

  ထြက္ေပးမယ္-လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ အခုလို ဆြမ္းခံထြက္မယ္ဆိုၿပီး စာေတြ လိုက္ေ၀၊ ဆြမ္းခံလိုက္တ့ဲ သူေတြ၀တ္တ့ဲ အကီ်မွာ စာတမ္းေတြ ထိုးၿပီး လွည့္ျပေနတာဟာ လုံး၀ မရိုးသားဘူး။
  ဒါေၾကာင့္လဲ ရန္ကုန္က ဘယ္ဆရာေတာ္ေတြကမွ သူ႕ဘက္က မားမားမတ္မတ္ရပ္ၿပီး ေျပာတာဆိုတာ မၾကားရတာ။ တျခားဆရာေတာ္ေတြ မေျပာနဲ႔၊ သူနဲ႔ ရင္ႏွီးပါတယ္ ဆိုတ့ဲ ေမတၱာရွင္တို႔ ဒယ္အိုးတို႔ တြံေတး တို႔ေတာင္ တုပ္တုပ္မွ မလႈပ္ဘဲ ေနတာကိုသာ ၾကည့္။
  လူေတြကသာ ဘာမသိ ညာမသိနဲ႔ ေယာေရာင္ေနၾကတာ။ ဒါေတာင္ သူနဲ႔ နီးစပ္ရာေလာက္ပါ။ ဆရာေတာ္ေတြကေတာ့ ေရႊည၀ါ ဘယ္ေျခလွမ္းလွမ္းေနတယ္ ဆိုတာ အစကတည္းက သိၿပီးသား ဆိုေတာ့ ေအးေဆးပါဘဲ။

 1. ဥကၠ႒ၾကီး said... :

  ကိုယ္ထင္ရာေ၇းသားေျပာဆုိ တင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆ၇ာေတာ္ရဲ့ကိစၥမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ အေရးယူမယ္ဆုိရင္ ျပစ္ခ်က္တခုမွ မေတြ႔ရေသးပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွန္တယ္ ဘယ္သူမွားတယ္ဆုိတာ အားလုံးသိပါတယ္။ မင္းကြန္းဆ၇ာေတာ္တုိ႔ လြန္ေတာ္မူျပီးေနာက္ပုိင္းမွာ သာသနာဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ အာဏာပိုင္ေတြအဆက္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ခဲၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ မဟနသည္ ဘယ္တုန္းကမ အေထာက္အကူညီမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ မဟနတုိ႔၏အလုပ္တုိင္းမွာ အထက္လူၾကီးလို႔ေခၚတဲ့ သာသနာေရးဝန္ၾကီးစသူေတြကို ၾကည့္ျပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရတာပါ။ မဟနဆုိတာ ပညာမရွိဆုံးအဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ မညာမတတ္တဲ့သူမ်ားကို တတ္ေအာင္ သိေအာင္သင္ေပးဖုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါဘူး။ အထက္က ကြန္မင့္ေတြ မွတ္ခ်က္ေတြကို လူတုိင္းအတြင္းက်က်သိျပီးမွ ေရးသားတင္ျပသင့္ပါတယ္။ ေလးစားစြာျဖင့္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္..

 1. Anonymous said... :

  ၫႊန္ၾကားလႊာ အမွတ္လႊာ အမွတ္ (၈၃)
  သာသနာ့ ဝန္ထမ္း ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း။
  (၁၃၊ ၇၊ ၉၁) (ဒု-၂၊ ၄၊ ၅၃)
  ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ ေထရဝါဒ ဂိုဏ္းဝင္ သံဃာေပါင္း သံုးသိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ သီတင္း သံုးလ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းေထရဝါဒ ဂိုဏ္းဝင္ သံဃာ အေပါင္းသည္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရးမူ အရ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့ အစည္း အေဝးပြဲႀကီး က်င္းပ ၿပီးေနာက္ သံဃာ့ ဂိုဏ္းႀကီး ၉ ဂိုဏ္းျဖင့္ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ သာသနာေရး တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။
  ေထရဝါဒ သံဃာ့ ဂိုဏ္းဝင္ သမၼဳတိ သံဃာတို႔သည္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရးကို ဦးတည္၍ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းသာမေဏတုိ႔၏ ကိစၥ ျဖစ္ေသာ ဂႏၳဓုရ၊ ဝိပႆနာဓုရ ႏွစ္ပါးလံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးပါးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီ ႏုိင္ငံေရးမ်ား၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  အကယ္၍ ရဟန္း သာမေဏမ်ား ပါတီ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ရဟန္း သာမေဏမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဆရာ ေမြးၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ရဟန္း သာမေဏမ်ားသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရ၊ ေဟာေျပာၾကရသျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ဓုရႏွစ္ျဖာကို အားမထုတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ထိခိုက္လာမည့္ အျပင္ ရဟန္း သာမေဏ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားကာ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း တည္ေဆာက္ ထားရေသာ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့ ညီၫြတ္ေရးႀကီး ၿပိဳကြဲ၍ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တို႔ ဧကန္ ပ်က္စီး ၾကရေပလိမ့္မည္။
  ေရွးယခင္ အဂၤလိပ္ အုပ္စိုးစဥ္အခါက ဝံသာႏု၊ ဒိုင္အာခီစသည္ ကြဲျပားၾကရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါတီႏိုင္ငံေရး၌ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္ ဝံသာႏုဘုန္းႀကီး၊ ဒိုင္အာခီ ဘုန္းႀကီး စသည္တို႔ စိတ္ဝမ္းကြဲကာ ကံႀကီးကံငယ္ အတူ မေဆာင္ႏိုင္၊ သံဃာစင္ အတူ မတက္ႏိုင္သည္ အထိ အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားခဲ့ဖူးပါသည္။
  ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေရွးအခါက တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် မရခဲ့ဖူးေသာ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့ ညီၫြတ္ေရးႀကီးကို ရရွိ၍ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းကာ ''သံဃာ့ကိစၥ သံဃာ ေဆာင္ရြက္'' ဟူေသာ မူအရ သာသနာ့ ကိစၥအဝဝကို သံဃာေတာ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရသျဖင့္ သာသနာေတာ္၌ အဓမၼဝါဒမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ျခင္း စေသာ အက်ဳိးတရား မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့ ညီၫြတ္ေရးႀကီး မၿပိဳကြဲရန္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္သည္ ရဟန္း သာမေဏတိုင္း၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ ဤတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ၾကသျဖင့္ သံဃာ့ ညီၫြတ္ေရးႀကီး ၿပိဳကြဲ၍ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပ်က္စီးသြားပါက ေနာင္တစ္ဖန္ ဤအခြင့္အေရးမ်ဳိး ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ရႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
  ပါတီႏိုင္ငံေရး ဟူသည္ လူဝတ္ေၾကာင္၊ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကိစၥ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္း သာမေဏမ်ားသည္ကား မည္သည့္ ပါတီကပင္ အစိုးရအျဖစ္ တက္ေရာက္လာသည္ ျဖစ္ေစ ထိုတက္ေရာက္လာေသာ အစိုးရ၏ တရားႏွင့္အညီ ေပးအပ္ေသာ အာဏာစက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ကို ရယူ၍ ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္း သြားရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
  သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း၌ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ၾကေသာ ေထရဝါဒ သံဃာ့ဂုိဏ္းဝင္ ရဟန္း သာမေဏတုိ႔သည္ ပါတီ ႏုိင္ငံေရးမ်ား၌ ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား တုိက္တြန္းျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားၾကရန္ ၫႊန္ၾကား လုိက္ပါသည္။
  (ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရ) ဘဒၵႏၲ ဝိစိတၱသာရာဘိဝံသ၊
  အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု (အဂၢမဟာပ႑ိတ၊
  ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု၊
  ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက)
  ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕
  အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္

 1. Kyaw Kyaw Singapore said... :

  At first, I also thought that MAHANA is not fair. But, I became understood why after hearing what this monk said.
  Actually, MAHANA should ban this monk forever.

 1. Anonymous said... :

  'All 47 monks are SPDC appointed ." ဆိုတာကေတာ့ လုံး၀ မဟုတ္ပါ။ မဟန ၄၇-ပါးကို ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိသံဃာ့၀န္ေဆာင္ အပါး ၃၀၀-တို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို၀န္ေဆာင္ အပါး ၃၀၀ ကိုလည္း သံဃာ့သမၼဳတိရ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရပါသည္။
  သံဃာ့သမၼဳတိရ သံဃာ့ကိုယ္စားလွယ္ကို ေအာက္ေျခသံဃာထုက ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။
  ထိုသို႔ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္က သံဃာအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္ လုံး၀ မရွိသလို စြက္ဖက္လို႔လည္း မရပါ။
  ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ရပ္ကြက္သံဃာ့နာယကေရြးခ်ယ္ပြဲမွာေတာင္ အာဏာပိုင္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လို႔ မရပါ။
  အားနည္းခ်က္ေတြေတာ့ ရွိေနပါေသးသည္။ ဥပမာ သက္တမ္းကုန္၍ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္ဖြဲ႕လုံး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း အေဟာင္းအသစ္ လဲတာမ်ိဳး။
  ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကိစၥမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွ အႀကံေပးေနျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း မဟနေရြးခ်ယ္မႈမွာေတာ့ အာဏာပိုင္ မပါေၾကာင္း အာဏာပိုင္ေတြက ေရြးခ်ယ္ေပးတာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါသည္။
  ဘယ္သူကိုမွ သာေစ နာေစ သေဘာမထားပါ။ နားမလည္သူေတြက ထင္ရာ ၀င္ေျပာသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား အမွတ္လြဲသြားမွာကို စုိးရိမ္၍ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  'မဟနဆုိတာ ပညာမရွိဆုံးအဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ' လို႔ ေျပာတ့ဲ ဥကၠ႒ႀကီး-
  မိုက္ရိုင္းလွခ်ည္လား။ ဒါဟာ ခင္ဗ်ား သံဃာထု တစ္ရပ္လုံးကို ေစာ္ကားတာ။ ခင္ဗ်ား ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္လို႔ မယုံၾကည္လဲ ခင္ဗ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနလို႔ ရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ၀င္ေစာ္ကားတာေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးဗ်ာ။

 1. Anonymous said... :

  ဘယ္သူကိုမွ သာေစ နာေစ သေဘာမထားပါ။ နားမလည္သူေတြက ထင္ရာ ၀င္ေျပာသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား အမွတ္လြဲသြားမွာကို စုိးရိမ္၍ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္ ဆိုေသာ Comment အား အလြန္ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊ အမွန္တကယ္သိျမင္ နားလည္သူလူၾကီး အမ်ားစုမွာ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ မသံုးၾကပါ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ သံုးသူကေလးအမ်ားစုက ေနာက္ခံေလ့လာထားမွဳ အားနည္းျပီး မေတာက္တေခါက္နွင့္ ထင္ရာျမင္ရာ ၀င္ေျပာေနျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ေနရလို႕ ျဖစ္ပါသည္။
  ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းအား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ ၀ိနည္းအာဏာေတာ္ျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  မဟနဆရာေတာ္ေတြကိုခ်ည္း အျပစ္ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကလဲ တရားကို တရားလိုမွ မေဟာတာ။ အစကတည္းက ႏိုင္ငံေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ တစင္ေထာင္ေနတာ။ အလွည့္က် ဆရာေတာ္ႀကီး ၁၅ ပါး ကမၻာေအးမွာ တာ၀န္က်ေနတာပဲ သူတို႔ဆီ သြားေတာင္းပန္လဲ ရတာပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ သူက မေတာင္းပန္ဘဲ ျပန္တိုက္ခိုက္ေနတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြကိုလဲ ျပစ္မွားေနတယ္။ ေရႊည၀ါ ဘာဆိုတာ ဘုန္းႀကီးေတြ သိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံဃာေတြက ၿငိမ္ေနတာေပါ့။
  သူသာ မွန္ေနၾကည့္ပါလား။ သူ႔မွာ ပရိတ္သတ္ ရွိေနတာပဲေလ။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္တုန္းက သံဃာေတြရဲ႕ မဟုတ္မခံ ဇာတိမာန္ေတြ ျပန္ေပၚလာမွာေပါ့

 1. Anonymous said... :

  ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ကိစၥမွာ သာသနာေရး၀န္ျကီး THUYA MYINT MAUNG လက္ခ်က္ ဆိုတာ သတိမမူ ဘဲ မဟနဆရာေတာ္မ်ား ကုိ အထင္ လြဲ ေန ျခင္း ဟာ မ ေကာင္းပါ ။ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  အခု လက္ရွိ သံဃာေတြကို အာဏာေတာ္နဲ႕ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ျမတ္စြာဘုရားမွ ယခုေခတ္ အစုိးရမင္းမ်ားအား တရား၀င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ အေမြဆက္ခံခြင့္ေပးခဲ့ေလသည္။

 1. Anonymous said... :

  ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အေနနဲ႕ ေရႊည၀ါဆ၇ာေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခုတံုးမလုပ္သင္႔ဟုထင္ပါသည္။
  မဟန ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဖိအားေပးသည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ရွင္ဥာဏိသရ ကဲ႔သို႕ အားလံုးၾကည္ညိဳသည္႕ ဆရာေတာ္မွ ၾကား၀င္ ေစ႔စပ္ေပးလွ်င္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေပမည္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved