ဦးဂမၻီရသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွင္၀ီရသူ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

Tuesday, February 21, 2012

မၾကာေသးခင္ ေထာင္က ျပန္လြတ္လာတ့ဲ အရွင္၀ီရသူ

(မွတ္ခ်က္ - အပုိဒ္ ၈ ပထမ စာေၾကာင္းတြင္ "မ" တလုံး က်န္ရစ္ေနသည္ဟု စာဖတ္သူမ်ားက ေထာက္ျပပါသည္။ လုံး၀ မမွ်တသည့္ အမိန္႔ ဟု ျပင္ဆင္ ဖတ္ရႈပါရန္)


၁၉.၂.၂၀၁၂-ရက္စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာမ်ား၌ပါရွိေသာ ဦးဂမၻီရသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
အရွင္၀ီရသူ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္။

(၂၀.၂.၂၀၁၂) ၁၃၇၃-ခု၊ တပိုတဲြလဆုတ္(၁၃)ရက္။

(က) ဦးဂမၻီရသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ က်င့္၀တ္ဥပေဒ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ပါသည္။

တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူႏိုင္ပါလ်က္ ဥပေဒမဲ့ ျပဳမူခဲ့ပါသည္။ သကၤန္းျပန္၀တ္ သည္ကို နားလည္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ခ်ိပ္ပိတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေသာ့ဖ်က္၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ဘုရားသားေတာ္တို႔၏ အျပဳအမူ မဟုတ္သလို၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းလည္း မက်ပါ။ ဒီမ္ုိကေရစီကို လိုလားသူ၊ ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လြန္စြာလိုအပ္ပါသည္။ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုံးႀကိမ္တုိင္ စာဆင့္ေခၚပါလ်က္ ႐ုံးေတာ္သို႔ မသြားေရာက္ျခင္းသည္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းကို မေလးစားရာ က်သလို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ တာ၀န္မေက်သည့္ မိဘပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးဟူသည္ မိဘေခၚလွ်င္ လာရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ပုိ၍ဆိုးသည္မွာ-ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ ခံပါလ်က္ “မိမိလိုသံဃာတစ္ပါးအတြက္ လိုအပ္မည္မထင္ေၾကာင္းႏွင့္ သကၤန္း၀တ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသြား မည္မဟုတ္ေၾကာင္း’’တင္းခံျငင္းဆန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ ဦးဂမၻီရသည္ စစ္အာဏာရွင္နည္းတူ ဥပေဒအထက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့သည္။

(ခ) ဦးဂမၻီရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ပါ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ေလးစားၾကည္ညိဳမိပါသည္။

ဦးဂမၻီရ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟအား သာဓုဗုဒၶ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္မွ တစ္လအတြင္းထြက္ခြာရန္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းသား(၄၁၅)ဦးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရဟန္း(၄၃)ပါးအား အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႏိိုင္ငံေတာ္သံဃာ့ မဟာနာယကက ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ အေလးနက္ရႈတ္ခ်ၾကာင္းတို႔ ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ကန္႔ကြက္ထိုက္သည္ကိုကန္႔ကြက္ျခင္း၊ရႈတ္ခ်ထိုက္သည္ကို ရႈတ္ခ်ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အျပည့္အ၀ မွန္ကန္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက “ခ်စ္သားတို႔ ငါဘုရားမွာ အျပစ္ရွိ လွ်င္လည္းေထာက္ျပၾက’’ ဟုမိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္။ ဟႏၵ ဒါနိ ဘိကၡေ၀ ပ၀ါေရမိ ေ၀ါ နစေမ ကိဥၥိ ဂရဟထ ကာယိကံ ၀ါ ၀ါစသိကံ ၀ါ ။ (သဂါထာ၀ဂၢ ပါဠိ၊ ပ၀ါရဏာသုတ္) “ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌ ငါဘုရားသည္ သင္တို႔အား ဖိတ္ၾကား၏။ ငါ၏ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူရာ ႏႈတ္အမူရာကို သင္တို႔မကဲ့ရဲ႕ဘဲ ရွိၾက ကုန္၏ေလာ။’’ (၎သုတ္ျမန္မာျပန္)
န စ ကိဥၥီတိ ပုစၦနေတၳ နကာေရာ။ ကႎ ေမ ကိဥၥိ ဂရဟထ?
ယဒိ ဂရဟထ, ၀ဒထ, ဣစၦာေပမိ ေ၀ါ ၀တၱဳႏၱိ အေတၳာ။ (၎၊႒။၂၅၃)

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈ႕ႏွင့္၊ျပစ္ဒဏ္ လုံး၀မွ်တသည့္ အမိန္႔ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းက်သံဃာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံယာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕စည္းအဆင့္ဆင့္က သက္သာေအာင္၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ ဘာတစ္ခုမွ် ေဆာင္ရြက္ခ်က္မရွိပါ။ ဖမ္းဖို႔သာ လုပ္တတ္ျပီး၊ လြတ္ေရးကို လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားသည့္ စစ္အာဏာရွင္အက်င့္ဆိုးၾကီးကို အေမြခံက်င့္သုံးေနသည့္ လက္နက္မကိုင္သည့္ အာဏာရွင္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ ကန္႕ကြက္ျခင္း၊ အေလးအနက္ရႈတ္ခ်ခ်င္းကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကျငာ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးဂမၻီရသည္ ဂုဏ၀ုၯိ၊ ၀ယ၀ုၯိဂုဏ္ကို မေလးစားမလိုက္နာဘဲ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးႏွက္ႏွိပ္နယ္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္သြားပါသည္။

ဓမၼကို ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္လွ်င္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။ (၀ါ)ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာက၌ တြင္က်ယ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လိုက မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ပါသည္။ ႐ႈတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာေအး႐ုံး ထဲ၀င္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ မေလွ်ာက္ထားသင့္ပါ။ မ႐ုိေသ မေလးစားရာ၊ ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳရာ ေရာက္ေနပါသည္။ မိမိအျပဳ အမူကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူအေပါင္း အကုသိုလ္မ်ား မတိုးပြားေစသင့္ပါ။

(ဂ) ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ က်င့္သုံးလိုပါလွ်င္ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ျခင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၌ သမၼတလည္း အေ၀ဖန္ခံရပါသည္။ တရားစြဲခံရပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးလည္း အေ၀ဖန္ခံရပါသည္။ တရားစြဲခံရပါသည္။ အေ၀ဖန္မခံႏိုင္၊ တရားစြဲမခံႏိုင္လွ်င္ ကုလားထိုင္ေပၚမထိုင္သင့္ပါ။

ယခုကိစၥ၌ ဦးဂမၻီရ၏ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်မႈကို မခံမရပ္ျဖစ္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္စုက ဦးဂမၻီရကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ အေၾကာင္းျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုံေလာက္ေသာ ဆင္ေျခမရွိ ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ကို အျပစ္ပုံခ်ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တရား၀င္ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ သိမ္ေမြ႕ျငင္ သာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါး၏ ေထာက္ကြက္မရေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သံဃာထု အေပၚ အုပ္မုိးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ တရားမမွ်တသည့္ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ဳိးကိုမဆို ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသင့္ပါသည္။

သေမၼာဒမာန ဇာတ္ေတာ္အတိုင္းပင္
ျပိဳင္တူ-မ-လွ်င္-လြတ္ႏိုင္ပါသည္။
ျပဳိင္တူ-မ-လွ်င္-ျငိမ္းႏိုင္ပါသည္။
ျပဳိင္တူ-မ-လွ်င္-ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာေရွ႕ထား ၊မရျငားေသာ္၊ က်ားႏွင့္ဆိတ္မ၊ စိၾတဂီ၀ါ၊
မ်ားစြာခိုသင္း၊ ငုံးခပင္းတို႔၊ မၾကြင္းကိုယ္စီ၊ ပိုက္ကိုခ်ီသို႔၊
ညီညီညာညာ၊ သက္စြန္႔ရာ၏။(မဃ။၂၂၁)
ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္လ်က္

၀ီရသူ(မစိုးရိမ္)
ဘဒၵႏၱ ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

48 comments :

 1. Anonymous said... :

  ဆရာေတာ္၀ီရသူလည္း အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲရင္႕က်က္လာျပီ။အရင္လုိ တစ္ယူသန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဘာသာေပါင္းစုံ လက္တြဲျပီး ေနထုိင္ရမယ္ဆုိတာလဲ သေဘာေပါက္သြားျပီး။ သံဃာထုကုိ ဦးေဆာင္မည္ူေခါင္းေဆာင္လုိအပ္ေနခ်ိန္မွာ ပညာလဲတတ္ ခ်င့္ခ်ိန္မွဳလဲ ရွိတဲ႔ ဆရာေတာ္က ဦးေဆာင္ျပီး ဆုံးရွဳံးေနတဲ႔ သံဃာ႕အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆုိသင့္ပါသည္ဘုရား။

 1. Anonymous said... :

  ဘ၀င္ျမင့္သြားတာပါ
  မွန္ကန္ေသာသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုေထာက္ခံပါတယ္ အရွင္၀ီရသူ

 1. ဘုန္းဘုန္း said... :

  ဦး၀ီရသူေရ-
  အရွင္ဘုရားနဲ႔ တပည့္ေတာ္က လြန္ခ့ဲတ့ဲ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ တိုက္သစ္မွာ အတူေနခ့ဲၾကစဥ္က ရင္းႏွီးတ့ဲ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ခ့ဲၾကပါတယ္။
  အခု ဦးဂမၻီရရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရွင္ဘုရားနဲ႔ တပည့္ေတာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ သေဘာတူတယ္-လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
  မတူတာေတြကို ေျပာရရင္ ဦးဂမၻီရရဲ႕ “ကန္႔ကြက္တယ္” “ရႈပ္ခ်တယ္” ဆိုတ့ဲ အသုံးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အရွင္ဘုရားက “ကန္႔ကြက္ထိုက္သည္ကို ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ႐ႈပ္ခ်ထိုက္သည္ကို ႐ႈပ္ခ်ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အျပည့္အ၀ မွန္ကန္ပါသည္” ဆိုၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါတယ္။
  သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္ရင္ ကန္႔ကြက္ထိုက္လို႔ ကန္႔ကြက္တာ၊ ႐ႈပ္ခ်ထိုက္လို႔ ႐ႈပ္ခ်တာဟာ မွန္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ တကယ္တန္း ကန္႔ကြက္ထိုက္သလား ႐ႈပ္ခ်ထိုက္သလား-ဆိုတာကိုေတာ့ စိစစ္ဖို႔လိုမယ္ေနာ္။ အတၱေနာမတိနဲ႔ ဆုံးျဖတ္တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အ႐ွင္ဘုရားေျပာတ့ဲ “ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မမွ်တသည့္ အမိန္႔ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္” ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလာက္နဲ႔ေတာ့ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ေ႐ႊည၀ါ ေနတ့ဲ သာဓုေက်ာင္း ပိုင္ဆိုင္မႈက အစ၊ မဟနရဲ႕ တရားေဟာခြင့္ပိတ္တာ အလယ္၊ ရန္ကုန္က ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ တုပ္တုပ္မွ မလႈပ္ဘဲ ၿငိမ္ေနတာအဆုံး အားလုံးကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ ေကာက္ခ်က္ဆြဲသင့္တယ္။ ေရႊည၀ါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မဟနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ အရွင္ဘုရားနဲ႔လဲ သိကၽြမ္းတ့ဲ သူေ႒းတန္းဆရာေတာ္ (ဘဒၵႏၲမာနိတသိရီဘိ၀ံသ) ကိုယ္တိုင္ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးထားပါတယ္ေနာ္။ ဒီဆရာေတာ္ဟာ မဟုတ္မတရား လုပ္မယ့္ဆရာေတာ္မ်ိဳးလား။ အရွင္ဘုရား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကည့္ပါဦး။

 1. ဘုန္းဘုန္း said... :

  ေနာက္ၿပီး ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ဆိုတာကို အရွင္ဘုရားက ေျပာလာေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ျပန္ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ ျဖစ္ရပ္အားလုံးမွာ ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ မွ်ရမယ္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မွာလဲဘုရား။ ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ထဲမွာ အိမ္ရွင္တစ္ေယာက္ ဧည့္သည္လာလည္ခိုက္မို႔လို အိမ္မွာ ေမြးထားတ့ဲ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကို သတ္ၿပီး ဧည့္၀တ္ျပဳခ့ဲတာ ဆိတ္သတ္တ့ဲအကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးတ့ဲအခါ ဆိတ္ေမြးနဲ႔ အမွ် ခံစားရတယ္-လို႔ ဆိုတယ္မို႔လားဘုရား။ ဒါကို ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မမွ်တလိုက္ေလျခင္း-လို႔ ေျပာဦမွာလား။
  အရွင္ဘုရားတို႔ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွာဘဲ စာအံေက်ာင္းမတက္လို႔ ဘုရား၀တ္တက္ မလိုက္လို႔ ဆိုၿပီး ေက်ာင္းကေန ႏွင္ထုတ္ရတာမ်ိဳးေတြ ႐ွိေနတုန္းပဲမို႔လားဘုရား။ ဒါကိုေရာ ဘယ္လို ေျပာမလဲ။
  “အက်ဥ္းက်သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃနာယကအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္က သက္သာေအာင္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဘာတစ္ခုမွ် ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မရွိပါ။ ဖမ္းဖို႔သာ လုပ္တတ္ၿပီး လြတ္ေရးကို လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားသည့္ စစ္အာဏာ႐ွင္အက်င့္ဆိုးႀကီးကို အေမြးခံက်င့္သုံးေနသည့္ လက္နက္မကိုင္သည့္ အာဏာ႐ွင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။” ဆိုတာကေတာ့ အ႐ွင္ဘုရားအေနနဲ႔ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္းအတာကို မသိလို႔ ဆိုမိတာ ျဖစ္မယ္လို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။
  ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔ ေထာင္က်သြားတ့ဲ သံဃာေတြအားလုံးကို ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အထိ အာဏာပိုင္ေတြက ႏိုင္ငံေရးမႈလို႔ မေျပာေသးပါဘူး။ အားလုံးကို အျပစ္႐ွိလို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူတာပါဆိုတ့ဲ စကားက မၾကားခ်င္မွ အဆုံးပါ။ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လုပ္ထုံးေတြမွာလဲ ျပစ္မႈဆိုင္ရာနဲ႔ အေရးယူခံရရင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိဘူး-ဆိုတာ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဘုရား။ မဟနအပါအ၀င္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္း၀င္ သံဃာေတြအတြက္ အကူအညီေပးခ်င္သည့္တိုင္ေအာင္ ေပးလုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကိုမွ မျဖစ္မေန အကူအညီေပးရမယ္၊ အစိုးရကို ဆရာေတာ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ေျပာေပးရမယ္-လုိ႔ ဆိုလာရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ျမစ္ႀကီးနားတို႔ ပူတာအိုတို႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးသလုိ ျဖစ္ေနမွာဘဲ။

 1. ဘုန္းဘုန္း said... :

  “ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ႐ႈပ္ခ်ျခင္း” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာက၌ တြင္က်ယ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လိုက မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါသည္၊ ႐ႈပ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာေအး႐ုံးထဲ၀င္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ မေလွ်ာက္ထားသင့္ပါ” ဆိုတ့ဲ အ႐ွင္ဘုရားရဲ႕ အယူအဆကို တပည့္ေတာ္နားလည္တာကေတာ့ အ႐ွင္ဘုရားလိုပဲ မီဒီယာကေန “သမိုင္း၏ တရားခံ” လို စာမ်ိဳးေတြေရးၿပီး သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းကို ႀကိဳက္သလို ကန္႔ကြက္၊ ႀကိဳက္သလို ႐ႈပ္ခ်။ ဒါေပမ့ဲ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေရွ႕ ေရာက္ရင္ေတာ့ မခုတ္တတ္တ့ဲေၾကာင္လိုေနေပေတာ့- လို႔ ေျပာတာျဖစ္မယ္လို႔ တပည့္ေတာ္ နားလည္မိပါတယ္ဘုရား။
  တပည့္ေတာ္တို႔ ဒီလိုမ်ိဳးေရာ လုပ္သင့္ပါသလား။ တပည့္ေတာ္တို႔ ဆရာသမားမ်ားကေတာ့ “ မိဘဆရာသမားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မေက်နပ္တာ႐ွိရင္ ကြယ္ရာမွာ ေျပာရဲသလို ေရွ႕တင္မွာလဲ ေျပာရဲရမယ္။ ေရွ႕တင္မွာ မေျပာရဲဘဲနဲ႔ေတာ့ ကြယ္ရာမွာ မေျပာပါနဲ႔” လို႔ ဆုံးမပါတယ္ဘုရား။
  ဒါမွလဲ “ဥဇု၊ သုဟုဇု” ဆိုတာ ျဖစ္ေတာ့မယ္ေပါ့။ ဒီလိုမွ မဟုတ္လို႔ကေတာ့ ေရွ႕တင္တစ္မ်ိဳး ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတ့ဲသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါမလဲ။
  အရွင္ဘုရားေျပာတ့ဲ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္လ်က္” ဆုိတာကို အရွင္ဘုရားရဲ႕ အယူအဆျဖစ္တ့ဲ “ေနာက္ကြယ္မီဒီယာကေန ႀကိဳက္သလုိ ကန္႔ကြက္ ႐ႈပ္ခ်၊ ေ႐ွ႕ေရာက္ရင္ေတာ့ ႐ိုေသေလးစားျပ”ဆိုတ့ဲ ဒႆနနဲ႔ လွမ္းသြားလို႔ကေတာ့ အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာပါဘဲဆိုတာ တပည့္ေတာ္ ခင္မင္ေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါရေစ။

 1. Kyaw Kyaw Singapore said... :

  At first, I also thought that MAHANA is not fair. But I became understood why after hearing what U Gambiya said to Media. He is doing and saying Non-senses. The way he said and did is not right. If you are educated, you can think properly and right way.
  "Doing Politics" does not mean " "Attacking and blaming to Governmental/religious organization all the time".
  Hi all myanmar, Pls think and give comments carefully.Don't destroy the image of religion.
  Our myanmar is still under military government and far away to escape because of such UN-educated persons like U Gambiya.

 1. Anonymous said... :

  Hi Mr Kyaw Kyaw,

  So you are well educated, pls kindly teach us how to settle down this issue wisely ? Pls !

  Much appreciated if you have sufficient knowledge to teach the monks who are contributing the people by devoting their lives . Thanks.

 1. Kyaw Kyaw Singapore said... :

  Hi Anonymous 6:20 PM Feb-21

  Please listen what well educated monk (Phone Phone) said!

  One question for you.

  Which monks are contributing the people by devoting their lives?

  Pls think deeply and answer carefully!

 1. Anonymous said... :

  ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈ႕ႏွင့္၊ျပစ္ဒဏ္ လုံး၀မွ်တသည့္ အမိန္႔ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  လုံး၀မွ်တသည့္ လား၊ လုံး၀မမွ်တသည့္လား။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အတည္ျပဳေပးနိဳင္မလား ဧရာ၀တီေရ။ သိပ္ကုိ အေရးၾကီးတဲ့စကားလုံးျဖစ္ေနတယ္ေနာ္။ မ- ပါတာနဲ႔ မပါတာ စာေရးသူရဲ႕ အာေဘာ္ကို လုံး၀လြဲေခ်ာ္ေစတယ္။

 1. Kyaw Kyaw Singapore said... :

  Hi Anonymous 6:20 PM Feb-21

  I want to make clear my question.

  Which monks ? MAHANA Sayar Daw Gyi Myar OR U Ganbiya (So called monk) is contributing for people????

 1. Anonymous said... :

  ဦးပ႑ိတ ေတာင္ထီးလင္းတိုက္ မႏၲေလး၊ ဦးပညာေဇာတ ေဂြးခ်ဴိတိုက္ မႏၲေလး၊ ဦးေ၀ပုလ’ ထူေမာင္းတိုက္ အမရပူရ၊ ဦးဇနိတ စကုတိုက္ မႏၲေလး၊ ဦးအာေလာက ေငြေတာင္တိုက္ မႏၲေလး၊ ဦးေကလာသ ခင္မကန္တိုက္ မႏၲေလး။ အဲဒီ့ဘြဲ႔ေတြ ႀကားဖူးႀကလား။ ၁၃၀၀ၿပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း ၁၉၃၉ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန႔မွာ မႏၲေလးမွာ ေသနတ္နဲ႔အပစ္ခံရလို႔ က်ဆံုးသြားရတဲ့ အာဇာနည္ ၁၇-ဦးထဲက သံဃာ ၆ပါးရဲ႔ ဘြဲ႔အမည္ေတြပဲ။ ၃-ခါ ပစ္တာ ပထမတစ္ခါမွာပဲ အေ႐ွ႔ကကိုယ္ေတာ္ ၅-ပါး အရင္ဆံုး ပြဲခ်င္းၿပီး ပ်ံႀကရတာပဲ။ ဒါ... ဗမာၿပည္ရဲ႔ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းၿဖစ္တယ္။ ပိဋကတ္အိုးကြဲ ဘုရားၿဖစ္မယ့္ အုတ္နီခဲ မဟုတ္သမို႔ ၀ိနည္းနဲ႔ ညီ မညီ ထိုႏွစ္လီကို က်ေနာ္မပိုင္းၿခားႏိုင္ေပသိ၊ သမိုင္းမွာ ဒီေသြးေတြ စေတးခဲ့ရတာေတာ့ တုန္းမေန အမေန ေ၀၀ါးေထြၿပားမေန သံေယာင္လိုက္ မေန တတ္ေအာင္ေတာ့ၿဖင့္ ႏွလံုးအိမ္အတြင္း ယံုႀကည္မႈသစၥာ ပ႑က္စြဲထားတယ္။ အႏွစ္ ၂၀-ေက်ာ္႐ံုေလး လြန္ခဲ့အၿပီးမွာ ၈၈-ဆိုတာ ေတာေႀကာင္ လက္ခေမာင္း ခတ္႐ံုေလာက္သဖြယ္ သမိုင္းဖ်က္လိုတဲ့ သူယုတ္ေတြ႐ိွတာေႀကာင့္ ပိုၿပီးေတာင္ ေသြးသစၥာမ်ားကို အေမ့ေမ့ အေလ်ာ့ေလ်ာ့ မေနအပ္။ ၉၀နဲ႔ ၂၀၀၇ ကာလမ်ားအတြင္း ပတၲနိကၠဳဇၨနကံ ေဆာင္ခဲ့ႀကေလေသာ တိပိဋကဆရာေတာ္အပါအ၀င္ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီး စာတတ္ က်မ္းတတ္မ်ားႏွင့္တကြ အေထာင္အေသာင္းေသာ ၿပည္တ၀ွမ္း႐ိွ သံဃာအေပါင္း အယူလြဲ ၀ိနည္းက်ဴိးေႀကာင္း ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး စည္းၿခားေစလိုသူမ်ား က်ေနာ္မ်ားကို ေဟာႀကားေတာ္မူပါေရာ့။ Secular Politics ဆိုတာ ဘယ္ဘာသာက (သာသနာ့၀န္ထမ္း) ဘုန္းႀကီးၿဖစ္ၿဖစ္ ဘာသာေရးကို အေႀကာင္းခံ အေၿခၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ အာဏာ ၃-ရပ္ ပိုင္စိုးခြင့္ မ႐ိွေစရတာကို ဆိုလိုတာ။ ဘာသာေရးသမားေတြ ႏိုင္ငံသားအခြင့္ေရး လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ားေရး ေဆာင္႐ြက္တာ၊ အာဏာပိုင္ကို ေ၀ဖန္တာ၊ တိုင္းေရးၿပည္ရာ အၿခင္းႀကီးငယ္ အေႀကာင္းကိစၥေတြအေပၚ မွတ္ခ်က္ၿပဳ သေဘာထား ေဖာ္ၿပတာမ်ဴိးကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မေရာေထြးနဲ႔ဆိုၿပီး ဘယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာမွ မကန္႔သတ္ မဟန႔္တားႀကဘူး၊ ႀကားဖူးနား၀ တတ္ေယာင္ကားနဲ႔ ေရာမခ်နဲ႔။ ဘာသာေရးသမားက သူ႔သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့အခါ သူကိုင္စြဲရာ ဘာသာေရးတန္ဖိုး value ေတြကိုပဲ အေၿခၿပဳမွာပဲ... ဘာဆန္းသလဲ။ ဘာသာေရးသမား မေၿပာနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးသမားကေတာင္ သူကိုင္စြဲရာဟာ ဒီဘာသာ ဒီဘာသာေတြကို အေၿခၿပဳတဲ့ စံတန္ဖိုးေတြပါပဲလို႔ ေပၚလြင္ေစ့ခ်င္ရင္ သူ႔ရဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔မွာ သူယံုႀကည္က်င့္သံုးရာ ဘာသာရဲ႔ အမည္နာမကို တပ္တာပဲ။ ဒါကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မေရာေထြးရဆိုၿပီး ဘယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမွာမွ မတားၿမစ္ဘူး။ ဥပမာ- ခရစ္ယန္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဆိုတာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အမွည့္အမ်ားဆံုး ပါတီနာမည္။

  SOURCE : Lin Htin

 1. Anonymous said... :

  omment ေပးေနသူေတြထဲက ဗုဒၶတရားေတာ္ကို သက္၀င္ယုံၾကည္မႈ ရွိသူေတြကို နည္းနည္းေလာက္ ေျပာပါရေစ။
  ခင္ဗ်ားတို႔ က်ေနာ္တို႔ဟာ ခုလိုမ်ိဳး ငယ္ရြယ္စဥ္အခါမွာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ပညာေရး စတ့ဲ ေလာကီေရးေတြကို စိတ္အားထက္သန္ေနၾကေပမ့ဲ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ အသက္အရြယ္ရလာတ့ဲ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္စိတ္က တရားဓမၼဘက္ကို လိုက္စားခ်င္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။
  အဲဒီလိုမ်ိဳးတရားဓမၼဘက္ကို လိုက္စားလာမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္သႏၲာန္မွာ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚ ျပစ္မွားထားတ့ဲ အျပစ္မ်ိဳးေတြ မရွိမွ တရားအဆင့္ တိုးတက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
  ေျပာလိုတာက ဗန္ေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ မဟနအဖြဲ႕ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို ေ၀ဖန္တ့ဲ အခါမ်ိဳးမွာ ဒီဆရာေတာ္ႀကီးေတြဟာ တရားအက်င့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို က်င့္ႀကံအားထုတ္ထားၾကတယ္ဆိုတာ ကိုယ္က မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပစ္မွားေစာ္ကားရာေရာက္မယ့္ စကားလုံးမ်ိဳးကို မသုံးမိဖို႔ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။
  ေ၀ဖန္တာ ေ၀ဖန္ရပါတယ္။ ဘာသာေရးကိစၥျဖစ္ေနေတာ့ တျခားကိစၥေတြမွာလို စိတ္ထဲရွိတ့ဲအတိုင္း ေျပာခ်လိုက္တာမ်ိဳး ေ၀ဖန္လိုက္တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။
  ကိုယ့္ဘက္က မွားယြင္းသြားရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘက္ကို ျပန္ၿပီး ဦးလွည့္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေလးစားပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈ႕ႏွင့္၊ျပစ္ဒဏ္ လုံး၀မွ်တသည့္ အမိန္႔ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  ဧရာဝတီခင္ဗ်ား လံုးဝမမွ်တ ျဖစ္ရပါမည္..
  မ တလံုးကို ျပန္ထည့္ေပးပါ အင္မတန္အေရးၾကီးပါသည္... စကားလံုးတလံုးေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းဝက္ဆိုက္တခုအေနနဲ႔ ျဖစ္သလို မတင္သင့္ပါ။

 1. Tomahawk said... :

  Reply for kyaw kyaw,

  i want to tell you,if you are true supporter of Democracy & Freedom, STOP criticizing U Gambiya.
  i am pretty sure you do not have any courage like Ashin Gambiya and nowhere near strong enough like him too.
  Are you dare to go to prison and get beaten like U Gambiya?
  What he said is not wrong.
  Any monk has very right to get involve in "politics", this is their country too.Do you know history in the past? U Wisaya and many monks.
  You cannot fault the Patriotic Spirit of Ashin Gambiya.
  Before you reply to my comment, "ask yourself,am i a patriotic guy like Ashin Gambiya?" if you don't have that, eat your own crap....!

 1. soe said... :

  မဟနဆရာေတာ္ျကီးမ်ားသည္ သီလသမာဓိပညာျမင့္မားသူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပစည္းေလးပါးအလွဴရွင္ ဒါယိကာ ဒါယိကာမမ်ား၏ ကုသိုလ္ျဖစ္ခြင့္ကို ျကံစည္လုပ္ေဆာင္သလို အကုသိုလ္ျဖစ္ခြင့္ကို ဟန့္တားျခင္းျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္သင့္ပါသျဖင့္ သူယုတ္မာမ်ား၏ အာဏာစက္ျဖင့္ အသံုးခ်ေနျခင္းကို အထူးသတိျပဳေပးသင့္ပါေၾကာင္း ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူျမတ္ၾကီးတို႔ဘုရား၊

 1. Anonymous said... :

  ဘုန္းဘုန္းဆိုေသာ.. အရွင္ဘုရား..
  အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ သံဃာႏွင့္ သာသနာအက်ဳိးအတြက္ လူသိရွင္ၾကားဘာေတြလုပ္ထားပါသနည္း။ လုပ္ေနပါသနည္း။ မလုပ္ေသးပါက ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား မနာလိုျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေနမိပါသည္။ ေရႊ႔ည၀ါဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းပိုင္ဆိုင္မႈ.. ဘာဘာညာညာေတာ့ တပည့္ေတာ္မသိပါ.. စာသင္တိုက္ဖြင့္၍ ပညာတတ္သံဃာမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေနသည္ကိုကား လက္ေတြ႔ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ မိမိႏွင့္ပုဂိဳလ္ေရး အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္သည္ႏွင့္ အတၱေရွ႕တန္းတင္ မရႈတ္ခ်သင့္ဟု ရိုးရွင္းစြာ ျမင္မိပါသည္။ တပည့္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် လံုး၀ (လံုး၀)မပတ္သက္ပါ။ သိလည္းမသိပါ။
  ((( အားလုံးကို အျပစ္႐ွိလို႔ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူတာပါဆိုတ့ဲ စကားက မၾကားခ်င္မွ အဆုံးပါ။ ))) ဆိုေသာစကားသည္ အရွင္၀ီရသူကို အျပစ္လုပ္ထားသူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သျဖင့္သာ ေထာင္က်ခဲ့သူဟု တိုက္ရိုက္ေဆာ္ကားေရးသားခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚအမွန္တကယ္ ေစတနာရွိပါလွ်က္ ေထာင္က်ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို ေဆာ္ကားရာလည္း ေရာက္ပါသည္ဘုရား။ ယခင္အစိုးရမွ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မတူသူမ်ားအားလံုးကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟု သိမ္းၾကံုးေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ အရွင္၀ီရသူ၏ တရားမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားဖတ္ဖူးပါသည္။ အရွင္၀ီရသူသည္ ထက္ျမက္ေသာ အမွန္တရားကို မ်ားစြာလိုလားေသာ၊ မွန္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါက အေၾကာက္အလန္႔မရွိ ဇြတ္တရြတ္လုပ္တတ္ေသာ အရွင္ဟု ျမင္မိပါသည္။ မေကာင္းေသာ ရာဇ၀တ္မႈ၊ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းအလ်င္းမရွိႏိုင္သူဟုယံုၾကည္ပါသည္။
  ဘုန္းဘုန္း၊ အရွင္ဘုရားအေနျဖင့္ ပညာတတ္ၿပီး ေစတနာမွန္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရွင္ဘုရား၏ စိတ္ရင္းအမွန္မွာ ျဖဴစင္ရိုးသားမႈအားနည္းေနေသးသည္ဟု ထင္ျမင္ျပစ္မွားမိေနပါေၾကာင္း ရိုးသားစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။

 1. Anonymous said... :

  this is regime target.Now monk fight each other,also ever dump karen people fight each other, trust me people in few weeks time NLD and also 88 they gonna fight each other definitely.Have U heard any of regime members fighting? careful people!

 1. Anonymous said... :

  "ျဖစ္ရပ္အားလုံးမွာ ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ မွ်ရမယ္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မွာလဲဘုရား။ ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ထဲမွာ အိမ္ရွင္တစ္ေယာက္ ဧည့္သည္လာလည္ခိုက္မို႔လို အိမ္မွာ ေမြးထားတ့ဲ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကို သတ္ၿပီး ဧည့္၀တ္ျပဳခ့ဲတာ ဆိတ္သတ္တ့ဲအကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးတ့ဲအခါ ဆိတ္ေမြးနဲ႔ အမွ် ခံစားရတယ္-လို႔ ဆိုတယ္မို႔လားဘုရား။ ဒါကို ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မမွ်တလိုက္ေလျခင္း-လို႔ ေျပာဦမွာလား။"

  အေပၚက ကြန္႕မန္႕ရွင္က လူလုပ္ ဥပေဒ နဲ့ သဘာဝဓမၼကိုေတာင္ ကြဲကြဲျပားျပား မသိပဲ လူတတ္လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုဆို တခုေမးမယ္ ဂဠံုဦးေစာကို သူ႕ဆံပင္အမွ် ေသဒဏ္ေပးရမွာလား။ လူ႐ိုက္မႈတခါ ျဖစ္ဘူးတာနဲ့ သူ႕အေမြးအေရအတြက္အတိုင္း သူ႕ကိုျပန္႐ိုက္ျပီး အစိုးရက အျပစ္ေပးရမလား။ ရယ္ရတယ္။

 1. အရွင္၀ီရသူနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းလို႔ဆိုတဲ႔ ဘုန္းဘုန္းဘုရား...အရွင္ဘုရားေထာက္ၿပတဲ႔ ေရႊည၀ါကိစၥမွာ အရွင္၀ီရသူက ၿပစ္မွဳနဲ႔ ၿပစ္ဒဏ္မွ်တာတယ္လို႔ေရးထားတာပါ၊ အရွင္ဘုရားက မမွ်တဘူးလို႔မွားေရးၿပီးေထာက္ၿပေတာ႔ စာေတြရွည္ၿပီး လိုရင္းမေရာက္တဲ႔အၿပင္ အၿငင္းပြါးစရာေတြ ၿဖစ္ကုန္ပါတယ္ သူ႔ရဲ႕ထုတ္ၿပန္ခ်က္စာထဲက သူ႔သေဘာထားကရွင္းၿပီးသားပါ၊ ဘုန္းဘုန္းဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေထာက္ၿပတဲ႔ ဥပမာေတြဟာ ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္းနဲ႔ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းေတာင္မသိေတာ႔ပါဘူး၊ အမွန္ကေတာ႔ ေရႊည၀ါကို ႏွင္ထုတ္တာက သာသနာအလုပ္လုပ္လို႔ မဟုတ္ပါဘုရား၊ မီဒီယာကေန ေဟာင္ဖြာ ေဟာင္ဖြာလုပ္လို႔ ႏွင္ထုတ္ခံရတာပါ၊ ဒါရွင္းရွင္းေလးပဲဘုရား၊ ဦးဂမၻီရလဲ ထိုနည္းတူပဲဘုရား..

 1. Anonymous said... :

  ဘုန္းဘုန္း ေကာ္မန္႕ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါတယ္ဘုရား။
  ဟုတ္တယ္ ၀ီရသူက သမိုင္း၏တရားခံ ေဆာင္းပါးမွာ
  မဟန ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို တိရိစၧာန္ အဆင့္ေလာက္ကို ပုတ္ခတ္ေရးထားျပီး ခုမွသူေတာ္ေကာင္းလုပ္ေနတယ္။ ဒီကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ ၾကာေလ မစြံေလပဲ။

 1. Anonymous said... :

  ဘုန္းဘုန္း ေကာ္မန္႕ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါတယ္ဘုရား။
  ဟုတ္တယ္ ၀ီရသူက သမိုင္း၏တရားခံ ေဆာင္းပါးမွာ
  မဟန ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို တိရိစၧာန္ အဆင့္ေလာက္ကို ပုတ္ခတ္ေရးထားျပီး ခုမွသူေတာ္ေကာင္းလုပ္ေနတယ္။ ဒီကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ ၾကာေလ မစြံေလပဲ။

 1. Thu said... :

  ဒီအခ်ိန္ဟာအယူ၀ါဒမတူတဲ့သူေတြ ေ၀ဖန္ေၿပာဆိုတဲ့သူေတြ ကို သုတ္သင္ရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုန္းၾကီးေရာလူေရာလွည္းေနေလွေအာင္းၿမင္းေစာင္းမက်န္ဆိုသလို တိုင္းၿပည္ေကာင္းရာကို အရိွန္နဲ ့ေရြ ့ေအာင္း၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ နိဳင္ငံတကာကေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရေနၿပီးအရိွ္္န္တန္ ့သြားေအာင္မလုပ္သင့္ၾကပါဘူး။ ဒီေလာက္ေနာက္က်ေနတဲ့တိုင္းၿပည္ကိုေရွ ့ေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားရမယ့္အခ်ိန္မွာအခ်င္းခ်င္းပဲရန္ၿဖစ္မေနၾကပါနဲ ့ေတာ့။ ဘုန္းၾကီးအမွဳရြာပတ္မၿဖစ္သင့္ပါ။
  Source: KO KYAW - BUTALIN_EMG

 1. Tin said... :

  အေပၚက anonymous (February 21, 2012 8:50 PM) အပါအဝင္ Singapore Kyaw Kyaw တုိ႔ ၏ comment မ်ားကုိ ေထာက္ခံပါသည္။
  ဘုန္းဘုန္း နာမည္ ျဖင့္ ေရးေသာ အရွင္ဘုရား ကုိ အလင္းျပေပးတဲ့ ေက်းဇူးတင္ဦးခ်ပါသည္ဘုရား။ ဗုဒၶသားေတာ္ အစစ္အမွန္ အျဖစ္ ႀကည္ညိဳမိပါသည္။

  Secular politics ဆုိလုိ႔ေျပာလုိက္ဦးမယ္။
  မွတ္ထား ဘာသာေရး မွဳိင္းတုိက္ ျပီး အာဏာ ၃ရပ္စြဲကုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ဒီလုိ activity ေတြက စရတယ္။ ဘာသာေရး အေရျခဳံျပီး လွည့္လည္ စည္းရုံးတာ၊ လူစုတာ၊ ေထာက္ခံမွဳရေအာင္လုပ္တာ အရင္လုပ္ရတယ္။ အာဖဂန္က တာလီဘန္ေတြ အာဏာရသြားပုံ ကုိေလ့လာႀကည့္။

  အရွင္ ဂမ္ဘီရ တုိ႔ လုိ ရဟန္း ေတြကုိ မဆင္မျခင္ လြန္လြန္ကြ်ံကြ်ံ ကုိးကြယ္တဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာရလာတယ္လုိ႔ ခဏေလး စိတ္ကူးႀကည့္လုိက္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာသာေရး conflict ေတြ မတည္ျငိမ္မွဳေတြ ျဖစ္လာမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပဲ။

 1. Anonymous said... :

  "မဟနအဖြဲ႕ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို ေ၀ဖန္တ့ဲ အခါမ်ိဳးမွာ ဒီဆရာေတာ္ႀကီးေတြဟာ တရားအက်င့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို က်င့္ႀကံအားထုတ္ထားၾကတယ္ဆိုတာ ကိုယ္က မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပစ္မွားေစာ္ကားရာေရာက္မယ့္ စကားလုံးမ်ိဳးကို မသုံးမိဖို႔ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။
  ေ၀ဖန္တာ ေ၀ဖန္ရပါတယ္။ ဘာသာေရးကိစၥျဖစ္ေနေတာ့ တျခားကိစၥေတြမွာလို စိတ္ထဲရွိတ့ဲအတိုင္း ေျပာခ်လိုက္တာမ်ိဳး ေ၀ဖန္လိုက္တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။
  ကိုယ့္ဘက္က မွားယြင္းသြားရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဘက္ကို ျပန္ၿပီး ဦးလွည့္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေလးစားပါတယ္။"

  ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ဖို႕ၾကိဳးစားျပီး အဇာတသတ္ကို ကံၾကီးထိုက္ေအာင္ စည္းရုံး သံဃာကိုသင္းခြဲခဲ့တဲ့ ေဒဝဒတ္ေတာင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ပေစၥကဗုဒၶ ျဖစ္ႏိုင္ေသးတာပဲ
  မဟနက ဦးဇင္း ၄၇ပါးကို ေထာက္ျပတာနဲ႕ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ တရားက်င့္ရင္ တရားအဆင့္မတက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကေတာ့...

 1. Anonymous said... :

  သက်သီဟ မစိုးရီမ္စာခ် နာယကဆရာေတာ္က သမိုင္းတရားခံဆိုတဲ့ စာတမ္းနဲ႕ မဟနဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို ပါရာဇိကဂ်ိဳးေတြ၊ ေအာင္ေကာင္ၾကီးေတြ စသျဖင့္ လူဆိုးသူခိုးေလာက္အဆင့္အတန္းမရွိေအာင္ အမနာပစြပ္စြဲပုတ္ခတ္တုန္းက ဂုဏ၀ုၯိ၊ ၀ယ၀ုၯိ ထိုပါဠိကို ေမ့ေနလို႔လား

 1. Anonymous said... :

  http://www.scribd.com/doc/79811789/wirathu-dhamma

  http://drlunswe.blogspot.com/search?q=%E1%81%80%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%9E%E1%80%B0

  ဒီစာေတြကို ဘယ္သူေရးခဲ့တာလဲ

 1. Anonymous said... :

  This kind of article should not comment without knowing policy and precedure of YaHan ( Yahan Thakekar Pote).
  If you like to comment, learn this.

 1. Anonymous said... :

  YaHan (monks) can do politic but YaHan can not brake their policy and procedure (ThakeKarPote).

  YaHan can utter Myitar Thote on the street but can not shout "Dot-A-Yay" on the street.

 1. Myo Chit said... :

  ဆရာေတာ္ အရွင္ ၀ီရသူ ရဲ႕ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ ဟာ အမွန္ျဖစ္သင္႕တာနဲ႕ အနီးစပ္ဆံုး ရွိပါတယ္ဘုရား .. .. အန္တီစု တို႕ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ေျပာင္းေရး လူပ္ရွားေဆာင္ရြက္မူေတြထဲ ျပည္သူ အားလံုး အေျခအေန မွန္နဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီးေမ်ာ ေဆာင္ရြက္ ျပဳမူ သင္႕လွပါျပီ ဘုရား .. ..
  မဟန ဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို အမွန္တကယ္ေ၀ဖန္သင္႕ ၾကရဲ႕လား ဆိုတာ ရဟန္းရွင္လူ ေတြ မ်က္ကန္း ရမ္း မေအာ္သင္႕ၾကေတာ႔ဘူး ထင္တယ္ .. .. ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး တို႕ ေယာဆရာေတာ္ၾကီးတို႕ ရဲ႕ အက်င္႕ သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာ ေတြကို ဆရာ ေတာ္ၾကီးေတြရဲ႕ တရား နာၾကား ၾကရတိုင္း အမွန္ပိုင္းျခား ႏိုင္ၾကျပီးသားပါ .. .. မိေအး ႏွစ္ခါနာ ငရဲ အျပစ္ ျဖစ္မွာ ေတြးေၾကာက္ၾကေစခ်င္တယ္.. ..
  မတရားတဲ႕ အာဏာ အမိန္႕ ဘယ္ကလာသလဲ .. .. အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင္႕ အာဏာ ရွိၾကျပီးသားလား .. .. မရွိေသး ဘူးလား .. .. ခြဲသိေနၾကရဲ႕သားနဲ႕ ကိုယ္နိဳင္တဲ႕ မဆိုင္သူေတြကို အျပစ္ရွာ လက္ညိွးထိုး ယိုးစြတ္ ေနၾကတာ . .. ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အက်င္႕ဆိုးဆိုရင္ ျပင္လိုက္ၾကပါေတာ႕ .. ..
  ဆရာေတာ္ အရွင္ ၀ီရသူ အားလည္း အထူးေလးစား ၾကည္ညို ဦးခိုက္ ေက်းဇူး တင္လွပါတယ္ ဘုရား .. ..

 1. KM said... :

  ၽRefer to Kyaw Kyaw Singapore's comment,
  you may think you are right, but pls think what are Ma Ha Na Doing??? What Ma Ha Na support to Monks??? I agree Moe Thee Zun's site said " MA Ha Na is Monk Kyant Fut"
  ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈ႕ႏွင့္၊ျပစ္ဒဏ္ လုံး၀မွ်တသည့္ အမိန္႔ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
  မ ဟ န ဟာ ဘုန္းဘုန္းေတြကိုအျပစ္ေပးဘို့ဘဲ ျကည့္တယ္၊ ခ်ီးျမင့္ဘို့၊ ေျမာက္စားဘို့ မစဥ္းစားျကဘူး။ျပန္ေလ့လာပါ၊ ၂၀၀၇ သံဂါအေရးအခင္းမွာ မ ဟ န က အဖမ္းဆီးခံ၊ အရုိက္ခံ၊ အသတ္ခံရတဲ့ သံဂါေတြကဘာေတြမ်ား ေျပာခဲ့သလဲ၊ဘာေတြမ်ား ကာကြယ္ေပးခဲ့သလဲ၊ အင္းစိန္ရြာမေက်ာင္း က ဦးတိေလာက ဘာေျကာင့္ မဟန ကနွုတ္ထြက္ခဲ့သလဲ၊ သြားေမးျကည့္ပါ၊

 1. Anonymous said... :

  ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္ၾကီး စြန္႔ခြာေပးခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းက ဆရာေတာ္႔ေက်ာင္း မဟုတ္ဘူး။မဟနပိုင္တဲ႔ေက်ာင္းလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ဟုတ္မဟုတ္ သိတဲ႔သူမ်ား ရိွရင္ ရွင္းျပေပးေစလုိ ပါတယ္။

 1. ဘုန္းဘုန္း said... :

  ဦး၀ီရသူေရ-
  အရွင္ဘုရား ေရးလိုက္တ့ဲ
  “ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈ႕ႏွင့္၊ျပစ္ဒဏ္ လုံး၀မွ်တသည့္ အမိန္႔ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။” ဆိုတာကို တပည့္ေတာ္က (မွ်တ)ေနရာမွာ (မ)က်န္ခ့ဲတယ္ လို႔ ယူဆၿပီး အ႐ွင္ဘုရားကို ေ၀ဖန္မိတာပါ။
  တပည့္ေတာ္ ဒီလို ယူဆတာက အရွင္ဘုရား ဆက္ေရးတ့ဲ ေနာက္စာပိုဒ္မွာ “ထို႔ေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ ကန္႕ကြက္ျခင္း၊ အေလးအနက္ရႈတ္ခ်ခ်င္းကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကျငာပါသည္။ ” လို႔ ဆိုထားေလေတာ့ ျပစ္မႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ မွ်တတယ္ဆိုရင္ ဒါန႔ဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဦးဂမၻီရ ရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈကို ေထာက္ခံဖို႔ မလိုဘူးေလ။
  တပည့္ေတာ္ အယူအဆမွားရင္ ခြင့္လႊတ္ပါဘုရား။
  နားလည္မႈ ရွိရွိနဲ႔ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတ့ဲ ေမာင္မွန္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 1. Kyaw Kyaw Singapore said... :

  Reply to Tomahawk,

  What kind of courage?
  Dare to insult Mahar Thanga Nar Yaka Sayardaw Gyi Myar ( Religious Organization)?
  Does the monk who went to prison and got beaten has right to break the laws conducted by Thanga Organization?
  Who destroy the image of religion?
  Are you Buddhism?

 1. လူေလး said... :

  kyaw kyaw singapore...you are stupid. you are also not a educated person. so u don't know the real situation. i understand that sometime Ashin Gambira is so serious but what he doing is not for him. for Myanmar people. do u think he can get some advantage for doing politics. he is monk man. he cant be a president. he just doing the right thing as he can do. dont be stupid kyaw kyaw, mg mhan and tin. you all don't have enough knowledge to criticize. read more ok?

 1. Anonymous said... :

  To Wisdom Kyaw Kyaw
  Hi Mr Kyaw Kyaw.I think you will be most educated person in Singapore.
  I would like to see your face.How can i contact u.Can i get your ph no?

 1. Anonymous said... :

  ေရြည၀ါဆရာေတာ္ကျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ခဲ႔တာမရွိပါ။
  သံဃာေတြကိုေထာင္ခ်ပစ္သတ္ခဲ႔တာ
  ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ထားသူေတြမဟုတ္ပဲနဲ႔စစ္အာဏာရွင္
  ေတြရဲ႕မတရားမွဳကိုမဟနကတားဆီးအမွန္တရားကို
  ေထာက္ျပႏိုင္ခဲ႔ကူညီေပးႏိုင္ခဲ႔ပါသလား။
  ခုခ်ိန္မွာသံဃာေခါင္းေဆာင္ေတြကိုအာဏာျမဲေရး
  အခ်င္းခ်င္းရန္တိုက္ေပးေနတာကိုသံဃာအခ်င္းခ်င္း
  နားလည္ဖို႔လိုတယ္။
  ဦးဂမၻီရကလည္းမဟနကိုအားကိုးလို႔မရမွန္းသိလို႔
  အထင္မၾကီးမေလးစားေတာ႔တဲ႔စိတ္ျဖစ္သြားခဲ႔တာ
  မဟနအဖြဲ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွဳညံ႔ခဲ႔လို႔ပါပဲ...
  ဒါေတြရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြ...
  သံဃာမဟာနာယကကသံဃာေတြကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္မွသာ
  ေနာက္လိုက္ကေလးစားရိုေသမွာေပါ႔။
  သံဃာ႔မဟာယနာအဖြဲ႕အေနနဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း
  ျဖစ္ေအာင္အရင္ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။
  ေနာက္လိုက္သံဃာေတြရဲ႕ေလးစားၾကည္ညိဳမွုကိုရမွာ
  ေသခ်ာပါတယ္ဘုရား။

 1. KyawThiHa said... :

  “မည္သူမဆို သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစရန္ စည္း႐ုံးျခင္း၊ လႈံ႕ ေဆာ္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီျခင္း မျပဳရ”
  ဆုိတ့ဲ န၀တဥပေဒ ၂၀/၉၀ က အခုအထိ တည္ဆဲအေနနဲ႔ ႐ွိေနတယ္။
  ဒီဥပေဒ အရဆိုရင္ “သမိုင္း၏ တရားခံ” ေရးၿပီး မဟနအဖြဲ႕ ကို ကေလာ္တုတ္ထားတ့ဲ ၀ီရသူ ကိုယ္ေတာ္ဘက္ကိုလဲ ျမွားဦးက လွည့္လာႏိုင္တယ္။
  ၀ီရသူကိုယ္ေတာ္က သူ႕ ဘက္လွည့္လာမယ့္ ျမွားဦးကို ရိပ္မိလို႔ ႀကိဳကာတ့ဲအေနနဲ႔ ဦးဂမၻီရကိစၥ သူ႕ ရဲ႕ သေဘာထား-ဆိုတာမ်ိဳး ေရးတာ။ ႐ွင္းပါတယ္။
  ၀ီရသူကိုယ္ေတာ္က စာတတ္ေတာ့ ဘယ္လို ႀကိဳကာရမယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ဦးဂမၻီရကေတာ့ အားလုံးသိတ့ဲအတိုင္းပဲ။

 1. မ်ိဳးခ်စ္ေသြး said... :

  -ရန္ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္မထင္ပါ။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္၊ အယူအဆတစ္ခုက တစ္ခုကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနၾကတာပါ။ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူကလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွန္နဲ႔ေ၀ဖန္၊ အေ၀ဖန္ခံရသူကလည္း သေဘာထားႀကီးႀကီးလက္ခံၿပီး မွန္တယ္ထင္ရင္ ျပန္သုံးသပ္၊ မွားတယ္ထင္ရင္ ထည့္မတြက္ဘဲ ကိုယ္ယုံၾကည္ရာကို တစိုက္မတ္မတ္ ေျပာဆို၊ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရင္ အေတြ႔အႀကဳံေတြ သိပ္သည္းရင့္က်က္လာၾကၿပီး ႏုိင္ငံေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

 1. mg happy said... :

  SORRY , I DON'T agreed MAHANA SAYA DAW decision.
  MAHANA DON'T understanding U GAMBIYA moke and shwe nya wa sayadaw feeling.WHY MAHANA DON'T CARE U GAMBIYA FREE FROM JAIL ,MUST TO BE,
  SHOULD BE TAKE CARE AND THINK FOR GAMBIYA MOKE,* HOW TO STAY OR HOW TO GO FOR FUTURE * MAHANA DID YOU THINK OR DID YOU DISCUSS ???? IF NO ! WHY?

 1. mg happy said... :

  kyaw x 2 your crazy guy
  MAHANA not take care they moke and SAYADAW ,you know ? when U GAMBIYA free from jail! MAHAGAYA don't do anything !DON'T thinking , HOW U GAMBIYA stay !, What U GAMBIYA want to do! they never discuss ,,AND DID YOU KNOW OTHER THEY ARE FELLING TO ARMY GOVERNMENT, PEOPLE, MOKE,SAYADAW,ALL COUNTRY. ALL ANIMAL,DON'T LIKE ,SO EVERY PEOPLE WANT TO FAIR TO THEM ,,,,
  HOPE YOU UN.DA STU

 1. Anonymous said... :

  အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူမွန္တယ္ဆုိတာေတႊကုိေျပားေနဖုိ့ျငင္းေနဖုိ့ေထာက္
  ျပမွဳ့မ်ားလုပ္မယ့္အစား သာသနာေတာ္ႏွင့္ေလာကၾကီးသာယာျငိမ္းခ်မ္းျပီတုိးတက္ေအာင္မႊန္လာေအာင္ လက္ေတႊၾကေသာကုိယ့္အလုပ္ကုိသာလုပ္ဖုိ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္လုိ့ဘဲးေျပားခ်င္ပါသည္။ မိမိတုိ့အားလုံးဟာသူမ်ားေတႊလုိ့ေရႊးေကာက္ပႊဲးမွာ မဲေပးခႊင့္ေတာင္မရၾကတဲ့သူမ်ားျဖစ္ေနဆဲဆုိတာကုိလဲးသတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

 1. Anonymous said... :

  ခက္လုိက္တာ ဒီဘုန္းဘုန္းေတြလည္း လူေတြလုိပဲေနာ္။ ဘာေတြမွန္းကုိ မသိေတာ့ဘူး။ နိဗာန္ေရာက္ေၾကာင္း မေဟာခ်င္ မလုပ္ခ်င္လည္း...........ဟူးးးးးးးး ဒါေလာက္ေတာင္ လက္ခုပ္သံၾကိဳက္ရင္ လူ၀တ္လဲ ပါတီေထာင္ မဲပံုးေထာင္ေပါ့။ စိတ္ပ်က္တယ္ဗ်ာ။

 1. Anonymous said... :

  သက်သီဟ မစိုးရီမ္စာခ် နာယကဆရာေတာ္က သမိုင္းတရားခံဆိုတဲ့ စာတမ္းနဲ႕ မဟနဆရာေတာ္ၾကီးေတြကို ပါရာဇိကဂ်ိဳးေတြ၊ ေအာင္ေကာင္ၾကီးေတြ စသျဖင့္ လူဆိုးသူခိုးေလာက္အဆင့္အတန္းမရွိေအာင္ အမနာပစြပ္စြဲပုတ္ခတ္တုန္းက ဂုဏ၀ုၯိ၊ ၀ယ၀ုၯိ ထိုပါဠိကို ေမ့ေနလို႔လား

 1. Anonymous said... :

  သီလ သမာဓိ ပညာရိွသူမ်ားသည္ နဝတ၊ နအဖ၊ ေဘာင္ဘီခြ်တ္တို ့ကိုးကြယ္ၾကည္ညိဳမႈ ့ကို ခံမည္မဟုတ္။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို ့နွင့္ အမွန္တကယ္ျပည္စံု ေနၾကပါလ်ွင္ ထိုအရွင္ျမတ္တို ့အား စစ္တပ္မွ ခိုင္လိုရာခိုင္း ေစလိုရာေစလို ့မရပါ။ ယခုအခါ မဟနသံဃာေတာ္မ်ား လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနပါသလား။ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္မေနပဲ စစ္တပ္အမည္ခံ သာသနာေရးဌာနေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနမည္ဆိုပါက ထင္ရွားစြာသံုးသပ္ရႈျမင္နိုင္ပါသည္။ သူေတာ္စင္မ်ားကို စစ္တပ္က ခိုင္းမရ။ ေျခာက္မရ၊ ေျမွာက္မရ။ ယခုအခါ စစ္တပ္ေဘာင္ဘီခၽြတ္မ်ားေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္လံ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေနသည္ဆိုလ်င္ ဘုရားသားေတာ္မ်ားဟု ဆိုနိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ဦဂမၻီရ နွင့္ ေရႊညဝါဆရာေတာ္မ်ား လုပ္ရပ္ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ဘုန္းဘုန္းဟုေရးသားေနေသာ ဘုန္းဘုန္းအား ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွာလည္း အစိုးရဖက္မွ ေရးသားေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

  အမွန္တကယ္ ဘုန္းဘုန္းျဖစ္ပါက သကၤန္းကို ေလးစားသမႈျပဳေသာ အားျဖင့္ ဦးတင္အပ္ပါသည္..။

  အမွန္တကယ္ ဘုန္းဘုန္းမဟုတ္ပဲ သံဃာ့အမည္သံုးျပီး ေရးသားေနသူ အေရျခံဳ လူပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါက ယခုခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းပင္ မိမိျပဳေသာ မေကာင္းက်ိဳးအား တန္ျပန္ခံစားရပါေစ။

 1. Anonymous said... :

  ဘုန္းၾကီးလည္း ဘုန္းၾကီးအေလ်ာက္၊
  ဝန္ထမ္းလည္း ဝန္ထမ္းအေလ်ာက္၊ (စစ္သားအပါအဝင္)
  ေက်ာင္းသားလည္း ေက်ာင္းသားအေလ်ာက္၊
  ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဘူးတဲ့ေလ။

  ဒါဆို ႏိုင္ငံေရးကို ဘယ္သူေတြလုပ္ရမွာလဲ ???

  ဟုတ္ကဲ့။သူတို႕ကေတာ့။

  ဝန္ထမ္းလခယူျပီး ျပည္သူ႕ဝန္မထမ္းပဲ၊ သူတို႕ဝန္ကို ျပည္သူက ထမ္းေနရတဲ့၊
  ဝန္ထမ္းေယာင္ေယာင္ အမတ္ေယာင္ေယာင္ စစ္ဗိုဟ္လူတန္းစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

  ဒါေၾကာင့္လည္း NLD က မိန္းမေတြကိုပါအဖြဲ့ဝင္ ျဖစ္ေစခ်င္တာ။ေယာက္က်္ားေတြမွ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခြင့္မရပဲကိုး။

 1. ရဲဝင္း said... :

  မိမိအဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ မိမိတို႕မွာသာတာဝန္ရိွပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင္႕ သံဃာ႕အဖြဲ႕အစည္းကိစၥ သံဃာမ်ားသာေျပာဆိုေဝဖန္ျပီး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင္႕ပါတယ္ လို႕ကၽြန္ေတာ္တဦးတေယာက္တည္းအျမင္ျဖင္႕ ယုံၾကည္ယူဆပါတယ္။ မဟနအဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေစရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာဘုန္းၾကီးကိုယ္ေတာ္မ်ားမွ သိကၡာသမာဓိျပည္႕ဝေသာ သက္ေတာ္ရ မိမိတို႕ဆရာေတာ္ဘုန္းဘုန္းမ်ားအားေလွ်ာက္ထားတိုက္တြန္းျပီးငိမ္းခ်မ္းစြာျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ ေကာင္းမြန္သည္႕လုပ္ငန္းျဖစ္မည္ဟုလဲ မိမိတဦးတည္းအျမင္ျဖင္႕ ယူဆပါတယ္။ အျခားဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကဲ႕သို႕ က်စ္လစ္တည္ျငိမ္ျပီး အဖြဲ႕အစည္းအား မွန္ကန္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေပးေနကာ ဦးေဆာင္ေနေသာ မဟနအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တဦးအေနျဖင္႕ ျမင္လိုၾကားလို ဂုဏ္ယူလိုပါသည္ဟု ဘုန္းဘုန္းမ်ားအားေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားလိုပါတယ္ ဘုရား...

 1. Anonymous said... :

  i don't want to comment any thing
  but i want to tell you all something
  ALL OF YOU HAVE TO THINK WHAT ASHIN GANBIRA WAS HAPPENED IN THE PRISON
  THE JUNTAS ARE NOT TRUSTWORTHY THEY ARE SO CALL HUMANBEING
  IF THEY DID SOMETHING TO SAYADAW IN THE PRISON NOBODY KNOW
  THAT IS THE THINGS ALL OF YOU WANT TO THINK BEFORE YOU COMMENT

  THANKS

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved