ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္ လက္ကမ္းစာေစာင္

Thursday, March 29, 2012
ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္က လက္ကမ္းစာေစာင္တခု ျဖန္႔ေနပါတယ္။
စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ -

ေလးစားရပါေသာမိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား...

မၾကာခင္ရက္ပိုင္းတြင္ေရာက္ရိွလာေတာ့မည့္ ဧျပီလၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ တရားမွ်တလြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ ရရိွႏိုင္ခဲ့သည္ကိုေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ၊မဲေပးသည့္ေန႔ရက္ႏွင့္
မဲေပးအျပီး မဲေရတြက္မႈကာလ စသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ား ရိွခဲ့ပါက ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္
အတြက္ ျပည္သူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး သတင္းမ်ားေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကပါရန္
က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္မွ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ယခုေပးပို႔လိုက္ေသာ အီးေမးလ္ႏွင့္ အတူ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအဓိကေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ သတင္းပို႔ႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားပါ၀င္သည့္လက္ကမ္းစာေစာင္ကို attached file ျဖင့္ ပူးတြဲျဖန္႔ခ်ိထားပါသည္။ မိမိရရိွလာေသာဖိုင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ နီးစပ္ရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ မိတၱဴကူး၍ျဖန္႔ေ၀ေပးၾကပါရန္လည္း ေလးနက္စြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ရက္


လက္ကမ္းစာေစာင္
စာ - ၁
စာ - ၂

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဓါတ္ပုံနဲ႔ေဆာင္းပါးနဲ႔ လြဲေနသလုိပဲ၊ ဦးရွင္ႀကီးကုိ မဲမသမာမွဳ ေဆာင့္ၾကည့္ခုိင္းဖုိ႔လား၊ မသမာလုပ္တဲ့ ဖြတ္ေတြကုိ နတ္က်ားနဲ႔ပါတုိက္ခုိင္း။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved