ထုိင္း ျမန္မာ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္

Monday, March 19, 2012

အတြင္းစာမ်က္ႏွာ

ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္မ်ား ထုတ္ေပးေနသည္မွာ ၇ ရက္ခန္.ရွိျပီျဖစ္ျပီး စာအုပ္အတြက္ က်သင့္ေငြကုိ ဆုိင္ရာ ပဲြစားမ်ားက ထုိင္းဘတ္ေငြ ၅၀၀ ႏွဳန္း တုိးျမင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ စာရြက္ျဖင့္ ေနခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားကုိ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ေနရျပီး တစ္ဦးလွ်င္ ကုန္က်မွဳ.မွာ ေနရာေဒသ အလုိက္ အနည္းအမ်ား ကြာျခားမွဳ.ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (အလုပ္လုပ္ခြင့္ စာရြက္၊ လက္မွတ္ကုိ ဘတ္ ဟု ေခၚၾကသည္)

ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အဖုံး (ပံုစံသစ္)

ယခု ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ စာအုပ္မွာ ေရစုိခံစာရြက္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး စာအုပ္မွာ အရင္ ကနဦး ထုတ္ေပးထားေသာ စာအုပ္ထက္ မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စာအုပ္ျပဳလုပ္မွဳ.ေစ်းနွဳန္းမွာ ၾကီးျမင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိသည္။

ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ရံုနွင့္လည္း မျပီးေသး။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္(၂)နွစ္စာ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ရျပီး ကုန္က်မွဳ.နွဳန္းမွာ မိမိ အလုပ္ရွင္ ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေပးလွ်င္ ၂၂၀၀ ခန္. ပဲြစားျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက လူသက္သာေသာ္ျငားလည္း ၃၅၀၀ ခန္. ကုန္က်လ်က္ရွိသည္။

ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္လွ်င္လဲ ၆၀၀၀/၅၀၀၀/၄၅၀၀ ဘတ္ စသျဖင့္ ခရီး အနီးအေ၀း/ပဲြစားမ်ား အလုိက္ ေစ်းနွဳန္းကြာျခားသည္။

ဘတ္ ၅၀၀ တုိးျမင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ၾကံဳေနရျပီး စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည္ဟု ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

မင္းလြမ္းေနာင္(ပန္းတေနာ္)

1 comments :

  1. ကၽြန္ေတာ္ မေမ့တုန္းက phuket Passport ရုံုးကို ဖုန္းဆက္ျပီးျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္တယ္... အားလံုးအျပီးအျငိမ္ ၂၅၀၀၀ ဘတ္လို႔ ေျပာတယ္.....
    ျမန္ျမန္ေပးႏိုင္ေလ..ျမန္ျမန္ရေလပဲတဲ့ လို႔ဆိုတယ္...
    ဒါေပမဲ့ လာမဲ့ ၆ ပိုင္းမွာ ဘတ္အသစ္လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သတင္းၾကားထားတယ္...

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved