ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းကုိ ၀ုိင္း၀န္း ကန္႔ကြက္တ့ဲေန႔

Thursday, March 1, 2012

ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရုံးေရွ႕ ဒီမနက္ ဆႏၵျပရာမွာ ပါ၀င္သူတဦး (ဓာတ္ပုံမ်ား - ျငိမ္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)

တရုတ္နုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတ့ဲ ေရနံ/သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းေရးအတြက္ နုိင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ဒီကေန႔ ဆႏၵျပပါတယ္။

နုိင္ငံ ၂၀၊ အသင္းအဖဲြ႔ေပါင္း ၁၃၀ ပါ၀င္တ့ဲ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈပါ တ့ဲ။

ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕ တရုတ္ေကာင္စစ္၀န္ရုံးေရွ႕မွာလည္း ဆႏၵျပပါတယ္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွတ့ဲ ဒီစီမံကိန္းမွာ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြေတြေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြပဲ ႀကီးထြားလာမယ္၊ ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးမရိွပါ တ့ဲ - ဆႏၵျပသူမ်ားက ဆုိပါတယ္။

ဆႏၵျပေနတ့ဲအတြက္ တရုတ္ ေကာင္စစ္၀န္ရုံး ၀င္ေပါက္မွာ ရဲေတြက လုံျခဳံေရး ယူထားေပးပါတယ္။

ဆႏၵျပကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေကာင္စစ္၀န္ရုံးအတြင္း ၀င္ျပီး ကန္႔ကြက္တ့ဲစာတေစာင္ သြားေရာက္ေပးပုိ႔ခ့ဲပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved