ဒါဖတ္ျပီးမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ပါ

Wednesday, April 18, 2012


ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပဳျပင္ သင္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

"---ကေလးငယ္ေသးေသးေလးကို ကိုယ္တံုးလုံးခြ်တ္ အျမဲထားလ်က္ ပိုက္ဆံ လိုက္လံေတာင္းရမ္းေနသူမ်ား---"

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းၾကီး ေခတ္မွီ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လာသည္ ႏွင္႔အမွ် ေအာက္ေဖၚျပပါလိုအပ္ခ်က္ အနည္းငယ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ ေဖၚသင္႔ျပီ လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္၊

(၁) ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္ေငြလဲလွယ္ခြင္႔ လိုင္စင္ရယူထားၾကေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ား ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာန ( zone fee ) ေကာက္ခံရာေနရာမ်ားအားလံုး၊ ( ႏိုင္ငံျခားေငြ ေဒၚလာေငြ မ်က္ႏွာ နည္းနည္းပြန္း၊ နည္းနည္း ႏြမ္း မ်ားကို) လက္ခံမယူျခင္း ကိစၥ၊

ႏိုင္ငံျခားသားတိုင္း ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ၀င္၀င္ျခင္း ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ေရာက္ျခင္း ေဆာက္နဲ႔ ထြင္းခံရေသာအေျခအေန ျဖစ္ပါသည္၊ ( ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ ဗဟိုဘဏ္က လက္မခံေသာေၾကာင္႔ဟု ဆိုပါသည္၊ )

တရားမ၀င္ျပင္ပ ေငြလဲလွယ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ၊ black market မ်ားတြင္၊ ျမန္မာေငြ ၂၀က်ပ္ ေလာက္ အကြာ ျဖင္႔လဲလွယ္လက္ခံေပးႏိုင္ပါသည္၊ ျပင္ပ black market မ်ားက ေငြ အႏြမ္း၊ အေၾကကို လက္ခံ ႏိုင္ျပီး. အစိုးရ ဗဟုိဘဏ္က လက္မခံ လို႔ အစိုးရ တရား၀င္လိုင္စင္ရ ေငြလဲလွယ္ခြင္႔ ရိွ ဘဏ္ မ်ားမွာ လက္မခံ ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု႔ ဆိုလာသည္၊

(၂)၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလ ဘုရား ဖိနပ္ေစာင္႔ အလႈခံပံုးအတြင္းသို႔ အတင္းအဓမၼ ေငြေၾကးအလႈေငြ ထည္႔ခိုင္းေသာ အလႈခံပံုး အေစာင္႔ ကိစၥ၊

ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔ ဘုရားမ်ားတြင္ မျဖစ္မေန ဖိနပ္ခ်ြတ္ရျပီး အဆုိပါဖိနပ္အား ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ အေစာင္႔ထားသလို အလႈခံပံုးထားရိွပါသည္၊

အလႈခံပံုးဟု သာ ေရးသားထားေသာ္ျငားလည္း သဒၵါ ေပါက္သလို ထည္႔ခြင္႔ မရိွဘဲ အတင္းအဓမၼ ေငြ အလႈခံျခင္း ႏွင္႔ အလႈေငြ ထည္႔ခိုင္းျခင္း ကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္နည္း၊

(၃)၊ ဆူးေလဘုရား၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရား တို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ၀င္ေၾကး ၂ ေဒၚလာ ေကာက္ခံသလို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္လဲservice ေရအိမ္သာ မ်ား သန္႔ရွင္းစြာ ေဆာက္ေပးသင္႔ျခင္း၊

(၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ ျမိဳ႔လည္ေခါင္ ဆူးေလ တစ္၀ိုက္၊ တရုတ္တန္း ေနရာမ်ားတြင္ အခေပး Mobile - Toilet မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသင္႔ျခင္း၊

(၅)၊ မႏၱေလးျမိဳ႔၊ အင္း၀ ေရွးေဟာင္း ျမိဳ႕ေတာ္ ရိွ လမ္း မ်ား အသြားအလာခက္ေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနျခင္း ႏွင္႔ ျမည္းလွည္းမ်ား ၏ ၾကံ႔ခိုင္ေရး ခိုင္ခန္႔မႈ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ နည္းပါးေနျခင္း အတြက္ မည္သို႔ အေျဖရွာ သင္႔ပါသနည္း၊

( လမ္းျပဳျပင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရလမ္းတံတား ဌာနက အျမန္ဆံုး တာ၀န္ယူသင္႔ပါသည္၊ )
( ျမင္းလွည္းမ်ား ၾကံ႔ခိုင္ လံုျခံဳမႈရိွျပီး ျမည္းလွည္းေပၚတြင္ ထုိင္စီးရေသာ ဧည္႔သည္မ်ား သက္႔ေတာင္႔ သက္သာမႈ ရိွေစရန္ ကူရွင္ဆိုဖာ အထူစားမ်ား အစားထိုးသံုးစြဲျခင္း၊ ျမင္းလွည္းမ်ားအား ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ေတာင္႔တင္းခိုင္ခန္႔ေစရန္ ၊ သပ္ရပ္လွပေစရန္.၊ ျပင္လည္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မွ အစည္းအေ၀းမ်ားစြာျပဳလုပ္ျပီး သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်မည္႔ ေငြမ်ားထဲမွာ လက္ေတြ႔ က်စြာ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား သို႔ မဟုတ္ ေထာက္ပံ႔မႈ မ်ား စသျဖင္႔ နည္းလမ္းအျမန္ရွာသင္႔ေပသည္၊ )

(၆)၊ မႏၱေလး -မင္းကြန္း သြား ေမာ္ေတာ္ မ်ား ၊ စစ္ေတြ- ေျမာက္ဦးသြားေမာ္ေတာ္မ်ား တြင္ life - jacket မ်ားလံုေလာက္စြာ မပါရိွျခင္း ႏွင္႔ ပါရိွပါကလဲ ၁၀ မိနစ္ မၾကာမီွ ေရျမဳတ္ ႏိုင္ေသာ အေပါစား life- jacket မ်ားသာကို ေတြ႔ျမင္ေနရဆဲျဖစ္ျခင္း၊

( အဆိုပါကိစၥ ကို၂၀၁၁၊ ၾသဂုတ္လ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ဓာတ္ပံုသက္ေသမ်ားျဖင္႔ ေဖၚျပ တင္ျပ ျပီးသားျဖစ္ေသာ္ျငားလဲ ထူးျခားမႈ၊ တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္စံုတစ္ရာ ပြင္းလင္းျမင္သာစြာ မရိွ၊ မေတြ႔ျမင္ရေသးျခင္း၊ )

(၇)၊ အမရပူရ ဦးပိန္တံတား ေအာက္ေျခ ရိွ သစ္သားတိုင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလွျပီ ျဖစ္သျဖင္႔ သဘာ၀ဒဏ္ မ်ားေၾကာင္႔ အလြန္အမင္းပ်က္စီးယိုယြင္းစ ျပဳေနပါသည္၊ တံတားေအာက္ေျခ သို႔ ျဖတ္ျပီး လက္ေလွာ္သမၼန္ ငယ္ျဖင္႔ သြားေရာက္ ၾကည္႔ရႈ ပါက အလြန္သိသာစြာ ျမင္ရပါလိမ္႔မည္၊ အေပၚ တြင္ ျဖတ္ေလွွ်ာက္ ေနၾကေသာ လူေပါင္းမ်ားစြာ အတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေနအထား တြင္ ရိွေနသည္ဟု႔ ယူဆမိပါသည္၊ ပညာရွင္ မ်ားျဖင္႔ တိုင္ပင္၍ မည္ကဲ႔သို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ သင္႔သည္ကို စတင္ျပဳလုပ္သင္႔ျပီဟု ထင္ပါသည္၊

(၈)၊ ေရႊပိႆခ်ိန္မ်ားစြာျဖင္႔ စံပယ္ေနေသာ မႏၱေလးျမိဳ႔က်က္သေရေဆာင္ မဟာမုနိဘုရားၾကီး၊ ( ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေန အျမင္ကေတာ႔ ရုပ္တုၾကီး ဟု႔သာ သတ္မွတ္ေျပာဆိုပါသည္)

အဆိုပါ ေရႊပိန္းခ် ဘုရား၀င္းအတြင္းရိွ စားစရာ မရိွဟု႔ ညီးတြားလွ်က္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို target ထားျပီး ပိန္လီွေညွာ္ညွာေနေသာ လမေစ႔ ပံုစံ ကေလးငယ္ေသးေသးေလးကို ကိုယ္တံုးလုံးခြ်တ္ အျမဲထားလ်က္ ပိုက္ဆံ လိုက္လံေတာင္းရမ္းေနသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေရႊပိန္းခ် ဘုရားၾကီး ရင္ျပင္ေတာ္ တြင္ စုတ္ျပတ္သတ္စြာ ျပစ္ခ်ထားေသာ အမိႈက္မ်ား၊ ေခြးေခ်း၊ ခိုေခ်း၊ လူေခ်းေပါင္းစံုမ်ားကို မည္သည္႔ နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ထားျပီး အေျဖရွာ ေျဖရွင္းသင္႔ပါသနည္း။

(၉)၊ မံုရြာျမိဳ႔ နယ္၊ သမိုင္း၀င္ဖို၀င္ေတာင္ေနရာတြင္ ေမ်ာက္စာ ေရာင္းသူမ်ား၊

( ၊ ေမ်ာက္စာ ေျမပဲထုတ္မ်ားကို စကၠဴ စ မ်ားျဖင္႔ထုတ္၍ ေမ်ာက္မ်ားကို ေက်ြးေမြးျပီး စုတ္ျပဲပြစိလန္ေနေသာ စကၠဴ အမိႈက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို ေနရာတကာတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္၊ )

ေမ်ာက္စာသည္ မ်ား ေစ်းမေရာင္းရဟု သတ္မွတ္စည္းကမ္းထားျခင္းထက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ဘုရား၀င္းမ်ားအနီးတြင္ေရာင္းခ်ေနၾကေသာ ခိုစာသည္မ်ား ကုလားပဲေစ႔မ်ားကို ပန္းကန္ျပားေပၚထည္႔ျပီး ေရာင္းသလို ၊ ေမ်ာက္စာေျမပဲ မ်ားကို ပန္းကန္ျပားမ်ား အတြင္း ထည္႔ သြင္းေရာင္းခ် ခိုင္းျခင္းမ်ိဳးျဖင္႔ အမိႈက္စကၠဴ မပြရႈပ္ေစျခင္း ကဲ႔သို႔ အေျဖရွာမႈမ်ား၊

(၁၀)၊ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားဆံုးလာေရာက္သည္႔ ပုဂံေရွးေဟာင္း ျမိဳ႕ေတာ္ ရိွ အသံုး၀င္ေသာ ျဖတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္သည္႔ ဓမၼရာဇိကဘုရား ၀င္းေဘး ကပ္ရပ္ ျဖတ္လမ္း မွ ဓမၼရံၾကီး - စူဌာမဏိ ဘုရား -ဆူဟာတို လမ္းမ အထိေပါက္ေသာ ျဖတ္လမ္း မ်ားကို ကတၱရာလမ္း မခင္းႏိုင္ ေသာ္ျငားလည္း ေက်ာက္ခဲလမ္းမ်ားခင္းေစ၍ ေျမညီျဖစ္ေအာင္ ညိွေပးသင္႔ျခင္း၊

(၁၁)၊ ေရွးေဟာင္း ပုဂံျမိဳ႕ေတာ္ တြင္ သဗညဳဘုရား အနီး၊ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား အနီးတို႔တြင္ ေခတ္မီွေရအိမ္သာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးခဲ႔ေသာ ဟုိတယ္ခရီး ၀န္ၾကီးဌာန အား ေက်းဇူးတင္ရိွမႈ ႏွင္႔ အတူ ေရႊစည္းခံုဘုရား အနီး၊ ေညာင္ဦးေစ်း အနီး၊ မင္းနန္သူရြာဘက္ျခမ္းမ်ားတြင္ လည္း ထပ္မံ ေဆာက္ထားေပးႏိုင္ပါက အလြန္ေကာင္း မြန္မည္ျဖစ္ျခင္း၊

( ၁၂ )၊ အင္းေလး ေဒသရိွ ႏိုင္ငံျခာသားမ်ား စီးနင္းလိုက္ပါသည္႔ စက္ေလွမ်ားတြင္ ညဘက္ခရီးစဥ္ မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေစရန္ေသာ္၎၊ စက္ေလွအခ်င္းခ်င္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္. ယာဥ္တိုက္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေစရန္၊ ေရာင္ျပန္ျပားမ်ား တတ္ဆင္ေပးသင္႔ျခင္း၊

( ၁၃ )၊ အင္းေလးကန္အသြား၊ ေညာင္ေရႊ ျမိဳ႔ ေလွဆိပ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ Mobile - Toilet မ်ား ထားရိွေပးသင္႔ျခင္း၊

( ၁၃ )၊ မႏၱေလး-မင္းကြန္း-အင္း၀- အင္းေလး - ေဒသမ်ားတြင္ ရိွေသာ ကမ္းစပ္၊ ကမ္းနား အဆင္းအတက္ ကုန္းေဘာင္ မ်ား၊ ဆိပ္ခံ သစ္သားတံတားမ်ား ခိုင္မာၾကံ႔ခိုင္မႈ ရိွေစရန္ စစ္ေဆး အေရးယူျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသင္႔ျခင္း၊

(၁၄)၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္က်န္းမာေရး SOS အေရးေပၚဌာန မ်ား ေဆး၀ါးအျပည္႔အစံုျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေပးသင္႔ျခင္း၊

( ၁၅ )၊ April 13 , 2012 . (http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en. ) Site တြင္ က်ြန္မ တင္ျပျပီးျဖစ္ေသာ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားခရီးစဥ္ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ အေနအထားမ်ား၊ ႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္မ်ား၊ http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/d0118c3aeabf7c22?hl=en&

( ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ က်ြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေထာင္႔ ေပါင္းစံုမွ မည္သူ မဆို ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစရန္ အလို႔ငွာ ေ၀ဖန္ အၾကံေပး ေထာက္ျပ ျဖည္႔စြက္ မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္၊ ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္၊ )

ဓာတ္ပုံ - www.economist.com/

2 comments :

 1. TatePan Maung Wa said... :

  Very good

  well done.

  There are more .

  Please try to add more to this blog post.

  Thanks for your compilation .

  There are more to add.

  Then . write down in full typescripts in Myanmar and post more in many web sites.

  This is really disgusting not only for Tourist attraction but also for our reputation of country and people.

  The solution is .
  To give full attention to those matters and take effective appropriate actions immediately .

  Send them to Advisory Committee of President and all Division Ministerial Offices. all 14 States and Divisions.

  Send all correct copies ......to them, after typing good typescripts.

  Who will do it. .......People who have good clerical supports . e.g Irrawaddy or whoever who have such clerical support.

  This is a good necessary job to do it.

 1. Unknown said... :

  RIGHT.SHOULD FOLLOW HIS COMMENTS.I HONOUR U,THZ.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved