ဖူးခက္မွာ ျမန္မာေတြ ဆႏၵျပမယ္

Sunday, April 1, 2012


ဖူးခက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု ေရာင္းခ်ေသာ(Super cheap ) စူပါခ်ိအမည္ရွိ ဧရာမစူပါမတ္ကက္ၾကီးတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။

(Super cheap ) စူပါခ်ိအမည္ျဖင့္ မီနီမတ္ကက္ ဆုိင္ခြဲေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔လည္း ဖူးခက္တြင္ ရွိပါသည္။
အဆုိပါ စူပါခ်ိမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ...
၁။ ထုိင္းအလုပ္သမားဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆးဝါးကုသမွဳ အာမခံခ်က္မရွိျခင္း
၂။ အလုပ္သမားတဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ လုပ္စာလစာ မည္မွ်ရသည္၊ မည္မွ် ျဖတ္ေတာက္သည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖတ္ေတာက္သည္ကုိ သိရွိခြင့္မရပဲ ထုိင္းလူမ်ဳိးအလုပ္သမားၾကီးၾကပ္သူမ်ား ေပးသေလာက္သာ လက္ခံရျခင္း။ ေမးျမန္းစံုစမ္းခြင့္မရွိျခင္း ။
၃။ ေမးျမန္းမိေသာ အလုပ္သမား ခုႏွစ္ဦးမွာ ထုိင္းလူမ်ဳိးၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ထုိးၾကိတ္မွဳခံရသည့္အျပင္ အလုပ္ပါ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း။
၄။ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ၊ ပတ္စပို႔၊ work permit စသည္တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျပီးပါလ်က္ လုပ္ခမွ ထပ္မံျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊
၅။ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း

စသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ နံနက္ (၀၅း၀၀)နာရီတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ မဝင္ၾကပဲ မိမိတုိ႔မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဆႏၵျပၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိိိိိိရပါသည္ ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved