မေျပာင္းေသးဘူး

Saturday, April 7, 2012

ျမန္မာနုိင္ငံ ရုံး/ဌာနမ်ားရဲ႕ အေနအထားကုိ ကာတြန္း ေငြၾကည္က ဒီလုိ သရုပ္ေဖာ္ထားပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ရဲ႕ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ နဲ႔ သန္႔ရွင္း ေသာအစိုးရ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ လုိ႔ သမၼတႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၁ ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီ အေရးႀကီးတ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးမွာ ဒီကာတြန္းလည္း တေထာင့္ တေနရာက ပါ၀င္ေနမွာပါ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved