အာမခံကုမၸဏီ ေထာင္ခြင့္ျပဳျပီ

Thursday, April 26, 2012

~

~


စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား မေမွ်ာ္လင့္ မေရွာင္လဲႊနိုင္ေသာ သဘာဝ ေဘးအနၲရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ရသည့္ ဆံုးရံႈးပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္ အလို႔ငွာ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ အားေကာင္းလာရန္ လိုအပ္ပါသည္ လုိ႔ အစုိးရအာမခံဌာနက ဆုိလာပါတယ္။

အာမခံလုပ္ငန္းကုိ အစုိးရက ခ်ဳပ္ကုိင္မထားေတာ့ဘူး၊ တျခားသူေတြကုိလည္း လုပ္ခြင့္ျပဳမယ္ တ့ဲ။ ဒီကေန႔ သတင္းစာမွာ ေၾကညာလုိက္ပါျပီ။

ပုဂၢလိ လုပ္ခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ ေလသံပစ္ျပီး ၅ လ အၾကာမွာ အခုလုိ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။

အာမခံကုမၸဏီေထာင္လုိသူေတြဟာ ေရွ႕တပတ္ ရုံးဖြင့္ရက္က အစျပဳျပီး အစုိးရအာမခံဌာနနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါျပီ တ့ဲ။

ဒီမွာ- http://2.bp.blogspot.com/-mTfsqkOl9cQ/T5i9v8K8UZI/AAAAAAAAGCc/LYImIMagnKQ/s1600/305652_261037630659999_1837545327_n.jpg ဖတ္နုိင္ပါျပီ။


~
~112

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved