ျမန္ေကာင္းေခ်ာေမြ႔အင္တာနက္ျဖစ္ေစဖုိ႔ အသင္း ဖြဲ႔ၿပီ

Saturday, May 5, 2012

ဓာတ္ပံု- http://www.internetsociety.org/


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အင္တာနက္နဲ႔ သက္ဆိုင္တ့ဲ အခက္အခဲေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ internet society Myanmar chapter ဆုိတဲ့ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔လုိက္ပါၿပီ။

ဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အင္တာနက္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္မွာလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔၊ အင္တာ နက္ အခြင့္အေရးေတြ ျပဌာန္းႏုိင္ဖုိ႔၊ နည္းပညာ ဖလွယ္မႈေတြလည္းေပၚထြက္လာဖုိ႔ ႀကဳိးစားသြား ၾကမွာျဖစ္လုိ႔ အလႊာေပါင္း စံုက စြမ္းေဆာင္လုိသူမ်ားကိုလည္းဖိတ္ေခၚေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဓိက ဒီအသင္းႀကီးက အင္တာနက္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတျဖစ္စရာ ေမးခြန္းေတြကိုလည္း ေျဖၾကား ေပးသြားမွာ လည္းျဖစ္ပါ တယ္တဲ့။ အသင္းအေနနဲ႔ ယခုေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားျခင္းလကၡဏာတရပ္ျဖစ္တဲ့ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ႏႈန္းေတြျမင့္ မားလာဖုိ႔ရယ္၊ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း ျမန္ဆန္လာေစဖုိ႔လည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္ သိရပါတယ္။

ဒီအျပင္ အင္တာနက္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈေတြကင္းေ၀းေရး၊ အင္တာနက္ ဆင္ဆာ ပိတ္ပင္မႈ မရွိေစေရး၊ အင္တာနက္ ဆုိင္ ရာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ က်င့္၀တ္ပို္င္းဆုိင္ရာမ်ားစသျဖင့္ အဖက္ဖက္က အင္တာနက္ လြတ္လပ္ မႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေပၚေပါက္ေရးအထိ ႀကိဳးစားသြားၾကမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီလုိေပၚေပါက္ေရးႀကိဳးပမ္းဖို႔ အသင္းကို ၀င္ေရာက္မယ္ဆုိရင္ တဦးခ်င္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းလုိက္ျဖစ္ျဖစ္ ဘာ၀င္ေၾကး မွ ေပးေဆာင္စရာလဲ မလုိဘဲ
www.internetsociety.org သို႔ သြားေရာက္ ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ အပုိင္းကလည္း အေရးေပၚ အင္တာနက္ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပး သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဤေနရာသို႔ သြားေရာက္၀င္ႏုိင္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ေနရာက
    Link မသြားဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved