စားပဲြတင္ ေဘာ္လီေဘာ

Wednesday, May 9, 2012

ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးေဖသိန္း ေရးဆဲြခ့ဲသည့္ စားပဲြတင္ ေဘာ္လီေဘာ

စည္းကမ္းရိွေသာဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ ဤသုိ႔ေသာ အားကစား တြင္က်ယ္ဦးမည္ေလာ?

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved