ေရး နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းမွာ ငါးဖမ္းခြင့္

Friday, May 25, 2012


သို႔
ဦးသိန္းစိန္
သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ေနျပည္ေတာ္


အေၾကာင္းအရာ။ ။(၂၀၁၂)ခုနစ္တြင္ တားျမစ္ငါးဖမ္းကာလ (Closed Season) သတ္မွတ္ျခင္းအား ယခုႏွစ္ “ဆိုင္းငံ့” ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ႏွင့္ တကြ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆို ၾကျခင္း ။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဒသခံ ငါးဖမ္းေလွ (တံငါသည္) မ်ားကို ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၅ ဒီဂရီ ၀၀ မိနစ္ ၏ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ္ အေရွ႕ဘက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္ (ေရးၿမိဳ႕မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အထိ ပင္လယ္ျပင္) တြင္ ကမ္းနီးကမ္းေ၀း ေရယာဥ္အားလံုး တားျမစ္ငါးဖမ္းကာလ (Closed Senson) ကို ၂၀၁၂ ခုနစ္၊ ဇြန္လ ( ၁ )ရက္ ေန႔ မွ ၂၀၁၂ ခုနစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ ေန႔အထိ (၃)လ ငါးဖမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၂ခုနစ္၊ေမလတြင္ မွ အသိေပးလာပါသည္။

၎တားျမစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ သားငါးသယံဇာတ မျပဳန္းတီးေရးအတြက္ အလြန္ အေရးပါၿပီး သားငါးသယံဇာတ ျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚေစေသာ ၀ါလတ္ ေခၚ ငါးဆဲြေလွ ကုမၼဏီႀကီးမ်ား အတြက္ ျပသနာ ႀကီးမားစြာ မရွိေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဒသခံ သာမန္ တံငါသည္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္ပါသည္။

(၁)တားျမစ္နယ္ေျမအျပင္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္(ရန္ကုန္၊ရခိုင္.)တို႔တြင္ နယ္ေျမေဒသအရ မိုးရာသီ ငါးမဖမ္းႏိုင္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဒသခံေလွငယ္မ်ား(၃)လ စလံုး နားလိုက္ရမည္ျဖစ္ျခင္း။

(၂) ေရခ်ဳိငါး လုံး၀ မထြက္ေသာေၾကာင့္ အျခားစားသံုးကုန္စည္မ်ား ေစ်း အဆမတန္ မ်ားျပားလာႏိုင္ျခင္း။

(၃)ေန႔လုပ္ေန႔စားသူရင္းငွား လခစား တံငါသည္မ်ား မိုးရာသီအတြင္း အစားထိုး အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးျခင္း (ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဒသမ်ားတြင္ လယ္၊ယာ၊ကိုင္းကၽြန္း ရွားပါးပါသည္။)ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာမ်ား (အတိုးႀကီးေပး ေခ်းငွား၊ေလာင္းက စား၊ေနရပ္စြန္႔ခြာ၊ ခိုးဆိုးလုယက္၊ဓါးျပတိုက္…စသည္တို႕)အျပင္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး နဂိုကပင္ က်မ္းမာေရး အသိပညာနဲပါးသျဖင့္ အထူးပင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိျခင္း။

(၄)ကေလးမ်ားေက်ာင္းအပ္ကာလ ပညာသင္ယူႏိုင္ခြင့္ ဆံုးရႈံးမႈ မ်ားလာႏိုင္ျခင္း။ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း တံငါသည္မ်ားသို႔ ႀကိဳတင္ ထုတ္ေပးထားေသာ မတည္ေငြ၊ငါးလုပ္ငန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဆံုးရႈံးႏိုင္ျခင္း။..

စသည့္အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ကိုအားကိုး၍ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနထိုင္ၾကေသာေဒသခံလူထု၏ လူမႈစီးပြားေရး၊ က်မ္းမာေရး ၊ပညာေရးတို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားကာ-

(၁) ၄င္းဥပေဒကိုယခုႏွစ္ဆိုင္းငံ့ေပးျခင္း၊

(၂) ေနာက္ေနာင္တြင္ယခုထက္ေဆာလ်င္စြာေၾကညာေပးျခင္း။

(၃) ကြင္းဆင္းေလ့လာအသိပညာေပးျခင္းမ်ားပူတဲြျပဳလုပ္ေပးျခင္း...။

(၄) အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသိန္းခ်ီရွိလာႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႕ႏွင့္မွီခိုမိသားစု၀င္မ်ား၏ဘ၀ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကို ငဲ့ကြက္၍


(၂၀၁၂)ခုနစ္တြင္ တားျမစ္ငါးဖမ္းကာလ (Closed Senson)သတ္မွတ္ျခင္းအား ယခုႏွစ္ “ဆိုင္းငံ့” ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ တကြ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားအား စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။


ေဒသခံမ်ား
တနသာၤရီတိုင္း1 comments :

  1. Unknown said... :

    These people should understand why department of fishery have to make close season. Otherwise, our sea will be empty soon. This is normal practice and not only doing this year. If they look at only these three months, the rest of the nine months will be more difficult such as the catch will not be good. Therefore, just keep these three months as close season and the rest of the nine months will have more food.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved