ရန္ကုန္ နဲ႔ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား

Tuesday, May 8, 2012

ဗိသုကာ မေခ်ာကလ်ာ

ေနျပည္ေတာ္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးေနတ့ဲ ျမန္မာျပည္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အုံေတြ ဘယ္လုိ အေျခအေန ရိွေနသလဲ ဆုိတာကုိ ၾသစေတးလ် အေျခစုိက္ ABC ရုပ္သံက တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ရုပ္သံမွာ ပါ၀င္တ့ဲ သတင္းပုိ႔ခ်က္၊ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ေတြကုိ ဖတ္လုိရင္ေတာ့ http://www.abc.net.au/lateline/content/2012/s3497521.htm မွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ရုပ္သံၾကည့္ရႈနားဆင္လုိရင္ေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး - သမုိင္းပညာရွင္
Michael Slingsby - ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အုိးအိမ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေအဂ်င္စီ အရာရိွ
မေခ်ာကလ်ာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိသုကာ အသင္း

ဒီ သုံးဦးကုိ ေမးျမန္း တက္ဆက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved