တန္ဖဲရြာ၊ ၈၈ နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

Sunday, May 20, 2012


ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ဆံုေဒသရွိ တန္ဖဲေက်းရြာအားေျပာင္းေရႊ ့ျခင္းကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္စား၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုျမေအးက သမၼတ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရံုးသို ့ေပးပို ့ခဲ့ေသာ တန္ဖဲေက်းရြာေျပာင္းေရႊ ့ျခင္းကိစၥႏွင့္၊ ပါတ္သက္ျပီး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရံုးက အေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥဟု ယူဆပါေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းျပန္စာျပန္လည္ေပးပို ့လာပါသည္။


ယခုကဲ့သို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုး အေနျဖင့္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ၾကံဳေတြ ့ေနရသည့္၊ မတရားမွဳ ့မ်ားစြာ အခက္အခဲမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တန္ဖဲေက်းရြာ ေျပာင္းေရႊ ့ျခင္းကိစၥရပ္ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ကိစၥဟု ယူဆျခင္းအေပၚ၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုျမေအးက ၾကိဳဆိုလိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ တန္ဖဲေက်းရြာေျပာင္းေရႊ ့ျခင္းကိစၥကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း။

ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း၊ အမ်ိဳးသား လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုးမွ တရားမွ်တစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ မိမိတုိ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳမ်ား၊ ပေပ်ာက္သြားရန္ အတြက္၊ တိုင္းရင္းသားအေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို သမိုင္းေပး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္၊ ဆက္လက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ညႊန္း - ကုိျမေအး Facebook

ဆက္စပ္သတင္း - ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ားကို ဖိအားေပးမႈ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ၈၈ အဖြဲ႔ ေတာင္းဆို

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved