"လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္"

Thursday, May 3, 2012

ကာတြန္းဆရာ Stephff မေန႔က အြန္လုိင္းတင္လုိက္တ့ဲပုံပါ။
သူ႔ကာတြန္းကုိ ASSK at the Burmese parliament လုိ႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။

"လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္" တ့ဲ။

1 comments :

  1. ေအတူကန္ said... :

    Rose among thorns.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved