ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး

Wednesday, May 9, 2012


"ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ၁၃၅ မ်ဳိး ရိွၾကပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္" ဆုိျပီး ခ်စ္စံ၀င္း ေရးသားတ့ဲ ပ်ဴ ဆုိတ့ဲ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၁ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
သူက ဒီစာရင္းအတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၁၉၉၈ ေမလမွာ ထုတ္ေ၀တ့ဲ ယေန႔ျမန္မာ ဆုိတ့ဲ စာအုပ္ကုိ ကုိးကားပါတယ္ တ့ဲ။

ကခ်င္ - ၁၂ မ်ဳိး
ကယား - ၉ မ်ဳိး
ကရင္ - ၁၁ မ်ဳိး
ခ်င္း - ၅၃ မ်ဳိး
ဗမာ - ၉ မ်ဳိး
မြန္ - ၁ မ်ဳိး
ရခုိင္ - ၇ မ်ဳိး
ရွမ္း - ၃၃ မ်ဳိး

စုစုေပါင္း - ၁၃၅ မ်ဳိး

(က) ကခ်င္စု
ကခ်င္၊ ကရို၊ ဒေလာင္၊ ဂ်ိန္းေဖာ့၊ ေဂၚရီ ၊ ခစု၊ ဒုရင္၊ မ႐ု(ေလာ္ေဂၚ)၊ ရဝမ္၊ လရိွ(လာခ်စ္)၊ အဇီး၊ လီဆူး

(ခ) ကယားစု
ကယား၊ ဇယိမ္း၊ ကယမ္း (ပေဒါင္)၊ ေဂခို၊ ေဂဘား၊ ပရဲ(ကေယာ)၊ မူႏုမေနာ၊ ယင္းတလဲ၊ ယင္းေတာ္

(ဂ) ကရင္စု
ကရင္၊ ကရင္ျဖဴ၊ ပေလႀကီး (ကေလခ်ီ) ၊ မြန္ကရင္၊ စေကာ (ကရင္)၊ တေလွပြာ၊ ပကူး၊ တြဲ၊ ေမာေနပြား၊ မိုးပြာ၊ ပုိး(ကရင္)

(ဃ) ခ်င္းစု
ခ်င္း၊ မယ္တိုင္ (ကသဲ)၊ ဆလုိင္း၊ ကလင္ေတာ(လူေရွ)၊ ခမီ၊ ေအာဝခမီ၊ ေခါႏုိး၊ ေခါင္စို၊ ေခါင္ဆိုင္ခ်င္း၊ ခြါဆင္းမဲ၊ ခြန္လီ (ေခၚ) ဆင္မ္၊ ဂန္ဘဲ၊ ေဂြးတဲ၊ ဇြန္း၊ ဆီတန္၊ ဆန္ထန္၊ ဆိုင္းထန္၊ ဇာေတာင္၊ ဇိထုံး ဇုိထံုး၊ ဇုိေဖ၊ ဇို၊ ဇုိန္ညႇပ္(ဇုန္နီယပ္)၊ တေပါင္၊ တီးတိန္ (တဲဒင္မ္)၊ ေတဇုန္၊ တိုင္းခြ်န္း၊ တာ့ဒုိး၊ ေတာရ္၊ ဒင္မ္၊ ဒိုင္(ယင္ဒူး)၊ နာဂ၊ တန္ဒူး၊ မာရင္၊ ပနမ္း၊ မကန္း၊ မဟူ၊ မီရမ္ (ေခၚ) မရာ၊ မီအဲ၊ မြင္း၊ လူ႐ႈိင္း (လူေရွ)၊ ဟြာလ္ငုိ၊ ေလးၿမိဳ႕၊ လင္တဲ၊ ေလာက္ထူ၊ လိုင္၊ လိုင္ဇို၊ ပါကင္းမ္ (ေခၚ) မ႐ုိ၊ ဟြာလ္ငုိ၊ အႏူး၊ အနန္း၊ အူပူ၊ လ်င္းတု၊ အ႐ႈိခ်င္း (ေျမျပန္႔)၊ ေရာင္ထု

(င) ဗမာစု
ဗမာ၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေယာ၊ ရဘိန္၊ ကဒူ (ခံုကူး) ၊ ဂဏန္း၊ ဆလံု၊ ဖုန္း (ဖြန္)

(စ) မြန္စု –
မြန္

(ဆ) ရခိုင္စု
ရခိုင္၊ ကမန္၊ ခမီြး၊ ဒုိင္နက္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ႕၊ သက္

(ဇ) ရွမ္းစု
ရွမ္း၊ ယြန္း (လားအို)၊ ကြီ၊ ဖ်င္၊ သအုိ၊ စေနာ၊ ပေလး၊ အင္၊ စံု (ဆံ) ၊ ခမူ၊ ေကာ္ ( အခါအီေကာ)၊ ကိုးကန္႔၊ ခႏၲီးရွမ္း၊ ဂံု(ခြန္)၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏူ၊ ပေလာင္၊ ေျမာင္ဇီး၊ ယင္းၾကား၊ ယင္းနက္၊ ရွမ္းကေလး၊ ရွမ္းႀကီး၊ လားဟူ၊ လြယ္လ၊ အင္းသား၊ အုိက္တြယ္ ၊ ပအုိဝ္း (ေတာင္သူ)၊ တုိင္းလြယ္၊ တုိင္းလ်မ္၊ တုိင္းလံု၊ တိုင္းေလ့၊ မိုင္းသာ၊ ေမာရွမ္း

14 comments :

 1. Anonymous said... :

  မွားေနၿပီ။
  ကခ်င္ထဲမွာ ၁၂ မ်ဳိးမရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ မ်ဳိးႏြယ္စုထဲမွာ ကခ်င္ဆုိတာ သီးသန္႔ မရွိပါဘူး။ ကခ်င္ဆုိတာ မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံးကုိ ေပါင္းၿပီး ေခၚတဲ အေခၚအေ၀ၚ ျဖစ္ပါတယ္။ Divide and Rule လြယ္ကူေအာင္ တမင္ မမ်ား မ်ားေအာင္ ေရးခုိင္းသလား လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ကဲ ေတြ႔ၿပီးလား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မပါဘူးဆိုတာ ... ဖင္ပိတ္ျငင္းမေနၾကနဲ႔၊ ဘင္ဂါလီဟာ ဘင္ဂါလီပဲ

 1. Unknown said... :

  NOTICE :to all

  - No Rohinja or Mujahiddin

 1. Anonymous said... :

  This article is ABSOLUTELY WRONG!!!!!!!!!!!!!

 1. Thaiddhi said... :

  အားလံုးကို လူသားအျဖစ္သာ ျမင္ျကပါစို့။

 1. Anonymous said... :

  This article is ABSOLUTELY RIGHT!!!!!!!

 1. ေမာင္ရိုး said... :

  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဧရာ၀တီ။

 1. ေမာင္ေကာင္း( ရန္ဂြန္း) said... :

  ေမာင္ေကာင္းေတာ့ဝင္ေျပာမွျဖစ္ေတာ့မယ္ ကိုးကန္႔က ျမန္မာတိုင္းရင္းသားစုႏြယ္ထဲမွာပါတာ က်ိန္းေသသလား ? ဒါဆို "ဝ" လူမ်ိဳးက ဘယ္အႏြယ္စုလဲ ? ေမာင္ေကာင္းက်ိန္းေသ ၁၀၀% ေျပာလို႔ရတာကေတာ့ "ဝ" အႏြယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ရိွတယ္၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထဲမွာ "ဝ" လူမ်ိဳးပါတယ္၊ သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာ စာရိွတယ္၊ စာကေတာ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးလိုပဲ အဂၤလိပ္လိုေရးၾကတယ္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈရိွတယ္၊ ဘိန္းေခတ္ေရာက္မွ ရိုးသားတဲ့ ဝ တိုင္းရင္းသားေတြကို ယူနန္တရုပ္ေတြက အသံုးခ်သြားလို႔ တရုပ္လႊမ္းမိုးမႈ ခံၿပီး လူမ်ိဳးေပ်ာက္လုနီးနီးျဖစ္ကုန္တယ္၊ အဲ့ဒါေလးေတြ ဘယ္သူမွ သတိမျပဳမိၾကပါကလားဗ်

 1. etlay87 said... :

  ဝ ဆုိတာ ခင္ညႊန္႔အာဏာရွိေတာ႕မွ ၾကားဖူးတာပါ။ရုိဟင္ဂ်ာ ပုံစံ အသက္မသြင္းပါနဲ႔။အစကတည္းက ရွိခဲ႕ရင္ ေက်ာင္းတက္ဖူးသူတုိင္း ရွိပါတယ္ လက္ခံမွာေပါ႔။ျမန္မာေတြ သိတယ္ ေျပာလုိ႕မရလုိ႕ ျငိမ္ေနတာ။အေကာင္း မထင္နဲ႔။

 1. Anonymous said... :

  ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ အခန္း၁၊ ပုဒ္မ ၅ မွာဒီလိုဆိုပါတယ္။ ၀ကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္လက္ခံတယ္။ ကိုးကန္႔ကေတာ့ မေသခ်ာဘူး။

  "ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္နယ္စုဟူ၍ ယခင္ကေခၚတြင္ခဲ႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ၀နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ပါ၀င္ရမည္။ ထိုျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ကို ဤမွေနာင္အဖို႔တြင္ "ရွမ္းျပည္နယ္"ဟု ေခၚရမည္။"

 1. Unknown said... :

  i just wanna know the explaination about Naga included in chin communities. Please,Irrawaddy , i , a naga , really respect your press. If you have any prove that we The Nagas are chin in the history, let me know and i will discuss with my Naga Nation.

 1. Anonymous said... :

  ပ်ဴ လူမ်ိဳးမပါပါလား၊ပ်ဴလူမ်ိဳးဟာ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ဘူးလား၊ ေနာင္တခ်ိန္ ရခုိင္၊ ကခ်င္၊ရွမ္းစတာေတြလား တုိင္းရင္းသားစရင္းကေန ဖယ္ထုတ္ခံရလိမ့္မယ္

 1. ေရတြက္ပုံေတြ မွားေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ကခ်င္အုပ္စုမွာ ကခ်င္ဆိုတာ အားလုံးကို ေပါင္းစုျပီး ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ လူမ်ဳိးရယ္လို႔ သီးသန္႔မရွိပါဘူး။ ဒါ ကခ်င္ေတြ ကိုယ္တုိင္က ေျပာျပတာပါ။ ကရင္ဆိုလည္း “ကရင္” ဆိုျပီးေတာ့ သီးသန္႔ထပ္ေရထားတယ္။ ကရင္မွာ စေကာလား၊ ပိုးလား စသျဖင့္ပဲ ရွိပါတယ္။ ရွမ္းမွာဆို ရွမ္းၾကီးဆိုတာ တိုင္းလုံနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒါကို ရွမ္းၾကီး ဆိုျပီး တစ္ခါ၊ တိုင္းလုံဆိုျပီးတစ္ခါ ႏွစ္ခါ ထပ္ေရတြက္ ျပထားတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ငပိစား၇င္းစားရင္းစားနဲ ဦးေႏွာက္ပုတ္သြားျပီ။ ေကာင္းတာစားျပီးbrain fresh လုပ္ပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved