ဘိလပ္ေျမစက္ရံုက လာတ့ဲစာ

Saturday, May 12, 2012

ရန္ကုန္ျမို ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားသက္သာအဆင္ေျပေအာင္ျပုလုပ္ေပးရင္ အလုပ္ျပဳတ္တတ္သည္၊ အေဝးေရာက္တတ္သည္၊ သတိထားၾကေစရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေန.စဲြ-၉.ဝ၅.၂ဝ၁၂

မနၲေလးတိုင္း၊ သာစည္ျမို ့နယ္၊ ယင္းမာပင္အုပ္စု၊ ျပည္ေညာင္ေက်းရြာတြင္ရိွေသာ ျမို ့ေတာ္ (City cement) ဘိလပ္ေျမစက္ရံုသည္ လမ္းမၾကီးမွ အထဲကို(၆)မိုင္ခန္ ့ဝင္ရသည္။ ေတာင္တန္းမ်ား၏ၾကား၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ထိုစက္ရံုတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား(၅ဝဝ)ခန္ ့ရိွသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယခင္စက္ရံုမွူး၏လက္ထက္၌ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားမွ ေရကိုသာ ေသာက္သံုးရသည္။ ထံုးေရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု ငွက္ဖ်ားျဖစ္ၾကရသည့္အျပင္ စားေရးေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥ အဝဝအား လ်စ္လူ်ရႈျခင္း ခံံခဲ့ရသည္။

၂ဝ၁၁ ခုနွစ္၊ေမလ၌ စက္ရံုမွူး ဗိုလ္မွူးဝင္းေနစိုး ေရာက္ရိွလာျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရးမ်ားျပုလုပ္ေပးျခင္း၊ ေသာက္ေရသန္ ့မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈေပးျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဆးကုသေပးျခင္း၊ စားေသာက္ရိပ္သာ၌လည္း အာဟာရျပည့္ဝေကာင္းမြန္စြာ စားေသာက္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ဝန္ထမ္းမ်ားအားအလုပ္တႊင္ေပ်ာ္ ရႊင္၍အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရိွရန္ဘုရားဘူးပို ့ေပးျခင္း၊ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ားျပုလုပ္ေပးျခင္းး၊ ဘိလပ္ေျမမႈန္မ်ားၾကားတြင္ အလုပ္ လုပ္ရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအေနနွင့္ တစ္ပတ္(၂)ၾကိမ္ ငွက္ေပ်ာသီးေကြ်းျခင္း၊ ေနြအခါ ပူျပင္းေသာေၾကာင့္ ဖရဲသီးမ်ားေကြ်းျခင္းနွင့္ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားဘ ဲမိဘသဖြယ္ ဆံုးမ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ထိုသို ့ျပုလုပ္ေပးသည္ကို ဒုစက္ရံုမွူးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွူးေဇာ္ဝင္းနွင့္ ေကာ္မတီဝင္(၅)ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွူးၾကီးတင္ေဇာ္ဝင္းမွ-ဤကဲ့သို ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ျပုလုပ္ေသာေၾကာင့္ ေငြအကုန္အက်မ်ားေၾကာင္း၊ ထိုကုန္က်ေငြကို ၄င္းတို ့အားခဲြေဝေပးရန္ေျပာခဲ့သည္။

စက္ရံုမွူးလည္း အားလံုးအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေပးသင့္ေပးထိုက္သေလာက္ ေပးရံုမွ်မက ေကာ္မတီဝင္(၅)၏ အိမ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္ၾကီးမွ အိမ္ကို ဖုန္း(၂)လံုး တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ သူတို ့မိသားစု ဘုရားဖူးခရီးထြက္သည့္အခိ်န္တြင္လည္း ဟိုတယ္စီစဥ္ေပးျပီး အစားအေသာက္စားသံုးစရာ ေငြမ်ားလည္း လိုအပ္သလို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း စက္ရံုမွူးအား အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပႆနာရွာ၊ စက္ရံုသို ့လာေရာက္ခိ်န္တိုင္းလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားစိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ေကာ္မတီဝင္(၅)နွင့္ဒုစက္ရံုမူး ဦ္းေဇာ္ဝင္းတို့မွာ အျမဲလိုနိွပ္စက္ျခင္း၊ ၄င္းတို့ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမလိုက္ေလ်ာ၍ စက္ရံုမူးအားမျဖစ္ ျဖစ္တ.ဲနည္းနွင့္ ျပႆနာရွာျပီး အေဝးေရာက္ေအာင္ျပုလုပ္ခဲ့သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ စိတ္ေကာင္းေစတနာရိွေသာ စက္ရံုမွူးနွင့္ ေဝးကြာခဲ့ရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား စေန၊ တနဂၤေနြ ပိတ္ရက္မရိွ၊ သၾကၤန္ပဲြေတာ္ ပိတ္ရက္မရိွ၊ အခါၾကီးရက္ၾကီး ပိတ္ရက္မရိွ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္မွာေပ်ာ္၍ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရိွေအာင္၊ အလုပ္စြမ္းရည္တက္ေအာင္ ဘုရားဖူးပို ့ေပးျခင္း၊ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ားျပုလုပ္ေပးျခင္းမ်ား မရိွ။

ထိုေပ်ာ္ရႊင္စရာ ကိစၥမ်ားမွာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ထဲမွာသာ ရိွေနသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စည္ပင္ ဝန္ထမ္းအရာရိွမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ေစတနာမထားရ၊ ထားမိလွ်င္ ထိုသို ့ျဖစ္တတ္သည္၊ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ယခုတိုင္ေအာင္ မေျပာင္းလဲနိုင္ေသးဘဲ လည္ပတ္ေနေသာ အစဥ္အလာၾကီးကို ေျပာင္းလဲမိလွ်င္ အလုပ္ျပဳတ္တတ္သည္ကို သတိေပးလိုက္ပါသည္။

ျမိဳ႕ေတာ္ဘိလပ္ေျမစက္ရံု(ျပည္ေညာင္) မွ ပံုေသဝန္ထမ္းတစ္ဦး

8 comments :

 1. sskyaw1992 said... :

  This letter is lying the truth. I know about the problems in there exactly.

 1. sskyaw1992 said... :
  This comment has been removed by the author.
 1. Anonymous said... :

  If you know the problem exactly, why don't you disclosed openly.

 1. Anonymous said... :

  we cant never hide the truth. there were 500 witnesses. you can ask each and every of them it that true or not.

 1. sskyaw1992 said... :

  Every things should not say to the strangers. Mr. Anonymous. But i swear that most of the points in this letter is not true.

 1. Anonymous said... :

  really , how will you swear Mr.sskyaw??? but I wanna notice , before you swear, please ask your father clearly and detail about this case because i am afraid you will get hurt because of your father. before you swear, make sure and ask yourselves again "Am I really know about that case well??? "

 1. sskyaw1992 said... :

  I don't feel any hurt due to this letter because i know that it is not true. The decision group will come and detect very soon and time will decide who is right and wrong. Now i can predict the one who sent this letter with a lot of false words and sent only due to the personal hateness. Remember that in Buddhism, there is always reaction for the bad deals and i wish u to fortunate enough to avoid your reaction of ur bad deals.

 1. Anonymous said... :

  ops ~~ personal hatness ???????
  yap ~~~ i wanna get detectness from decision group. So that u , me and all will know ~~who does this .

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved