ေကာ့ေသာင္းနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး အႏၱရာယ္ - ၂

Sunday, May 6, 2012

ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ရမွာျဖစ္လုိ႔ ႀကိဳဆုိတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း စက္ရုံကုိေတာ့ ျမိဳ႕ထဲမွာ မလုပ္ပါနဲ႔၊ ျမိဳ႕ျပင္မွာ ေဆာက္ၾကပါ လုိ႔ ေကာ့ေသာင္းက လာတ့ဲ စာတေစာင္မွာ အခုလုိ ေရးထားပါတယ္။

သို႔
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ေနျပည္ေတာ္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေကာ့ေသာင္းေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုအား လူေနရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးပါရန္ သနားခံတင္ျပျခင္း။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍

(၁)။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတို႔သည္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ေရႊျပည္သာရပ္ကြက္၊ ဂႏၶ၀င္လမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံု အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

(၂)။ ယခုတည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ ေရႊ၀က္၀ံေရခဲစက္ရံု၀င္းအတြင္းတည္ရွိၿပီး ဂႏၶ၀င္လမ္းရွိ အိမ္မ်ားႏွင့္ (၁၀) ေပခန္႔သာက်ယ္ေသာ ေရေျမာင္းတစ္ခုသာျခားပါသည္။

(၃)။ လက္ရွိေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၏ မီတာခေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ယူနစ္ (၄၃၀) က်ပ္ (ရပ္ကြက္မီး -ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၂ ဘတ္) ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို (၂၀၀) က်ပ္ျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။

(၄)။ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တစ္၀က္ေက်ာ္အထိ သက္သာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္ရံုကို လူေနရပ္ကြက္ အတြင္း တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ ျပာမႈန္႔ႏွင့္ မီးခိုးမ်ား ရႈရိႈက္ရျခင္း၊ အေညွာ္နံ႔နံျခင္း၊ အသံဆူညံျခင္းႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းလာပါက ေနာက္ဆက္တြဲနာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ခံစားရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူလူထုမ်ားမွာ အလြန္ပင္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကရပါသည္။

(၅)။ ထိုစက္ရံုမွာ မူလက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီးမွ ထုိင္းျပည္သူမ်ား ၀ိုင္း၀န္း ကန္႔ကြက္ၾကေသာေၾကာင့္ မလည္ပါတ္ျဖစ္ေသာစက္ရံုအား သန္းၿဖိဳးသူကုမၸဏီမွ ၀ယ္ယူလာျခင္းျဖစ္ကာ ေကာ့ေသာင္းတြင္ လာတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

(၆) ေကာ့ေသာင္းနယ္တစ္၀ိုက္တြင္ ရြာသြန္းေသာ မိုးေရအမ်ားစုသည္ ၄င္းေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုအနီးရွိ ယင္း၀ါေရေလွာင္တမံသို႔ စီး၀င္သည္ျဖစ္ရာ ၄င္းေရကို အဓိကထားေသာက္သံုးေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။

(၇)။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူမ်ား ဓါတ္အားခသက္သာၿပီး အႏၱရာယ္နည္းေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုအား ၿမိဳ႕ႏွင့္ (၁၀) မိုင္ခန္႔အကြာအေ၀းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ေမာင္းႏွင္ေပးပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ အသနားခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုအနီး ေနထိုင္သူမ်ား

မိတၱဴကို
(၁)။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန
(၂)။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန

(၃)။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သစ္ေတာႏွင့္သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရး၀န္ႀကီးဌာန
(၄)။ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

(၅)။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(၆)။ ၀န္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

(၇)။ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(၈)။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

(၉)။ သတင္းမီဒီယာမ်ား
(၁၀)။ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား

(ဒါကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ပုိ႔တ့ဲစာပါ - ဒီဘေလာ့မွာ ေဖာ္ျပခ့ဲဖူးတ့ဲ ေကာ့ေသာင္းနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး အႏၱရာယ္ - ၁ ကုိ ဒီမွာ http://www.irrawaddyblog.com/2012/03/blog-post_3081.html ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။)

1 comments :

 1. Anonymous said... :

  http://www.huffingtonpost.com/2011/03/14/power-plant-air-pollution-coal-kills_n_833385.html

  Power Plant Air Pollution Kills 13,000 People Per Year, Coal-Fired Are Most Hazardous: ALA Report

  he American Lung Association (ALA) recently released a new report on the dramatic health hazards surrounding coal-fired power plants.

  The report, “Toxic Air: The Case For Cleaning Up Coal-Fired Power Plants,” reveals the dangers of air pollution emitted by coal plants.

  One of the starkest findings in the report claims, “Particle pollution from power plants is estimated to kill approximately 13,000 people a year.”

  So what's the biggest culprit?

  “Coal-fired power plants that sell electricity to the grid produce more hazardous air pollution in the U.S. than any other industrial pollution sources.” According to the report details, over 386,000 tons of air pollutants are emitted from over 400 plants in the U.S. per year. Interestingly, while most of the power plants are located in the Midwest and Southeast, the entire nation is threatened by their toxic emissions.

  An ALA graph shows that while pollutants such as acid gases stay in the local area, metals such as lead and arsenic travel beyond state lines, and fine particulate matter has a global impact. In other words, while for some workers the pollution may be a tradeoff for employment at a plant, other regions don’t reap the same benefits, but still pay for the costs to their health.

  The report connected specific pollutants with their health effects. According to the ALA, 76% of U.S. acid gas emissions, which are known to irritate breathing passages, come from coal-fired power plants. Out of all industrial sources, these plants are also the biggest emitter of airborne mercury, which can become part of the human food chain through fish and wildlife -- high mercury levels are linked to brain damage, birth defects, and damage to the nervous system. Overall, air pollutants from coal plants can cause hearth attacks, strokes, lung cancer, birth defects, and premature death.
  The American Lung Association isn’t the only group to connect coal plants with death and illness. A recent study released in the Annals of the New York Academy of Sciences found that, due in large part to health problems, coal costs the U.S. $500 billion per year. Specifically, the study found that the health costs of cancer, lung disease, and respiratory illnesses connected to pollutant emissions totaled over $185 billion per year.

  What does the American Lung Association want to come out of releasing their report? According to Charles D. Connor, president and CEO of the American Lung Association, “It’s time that we end the ‘toxic loophole’ that has allowed coal-burning power plants to operate without any federal limits on emissions of [dangerous pollutants].”

  On March 16th, the EPA is required to issue a proposal on how to clean up these air pollutants. The proposal suggests that large production coal-fired plants install controls that have been shown to decrease air pollutants. The newly proposed controls are already currently used in some plants. Control technologies include scrubbers, currently used by 46% of plants, to control acid gases. Another control technology is activated carbon injection, used to control mercury, which involves blowing powder activated carbon into a flue gas to absorb pollutants -- this technology is currently used by just 13% of plants.

  The EPA is finally taking steps to cut down on toxic emissions form coal-fired power plants. Yet, many people believe that there's no such thing as clean coal.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved