သမၼတဂ်ီးရဲ႕ အေရးေပၚ ေတာင္းဆိုခ်က္ :))

Wednesday, May 16, 2012

~ကာတြန္း - ေနမ်ဳိးေအး


ဆက္စပ္သတင္း
http://burma.irrawaddy.org/archives/9825

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈမွာ ပုဂၢလိကစာနယ္ဇင္းမ်ားသာမက အစိုးရသတင္းစာမ်ားကိုပါ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႕ခြန္းမ်ားပါမက်န္ ျဖတ္ေတာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတရုံးအေနျဖင့္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေထာင္ျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးျခင္းတို႕မွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ျဖတ္ေတာက္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ အေၾကာင္းတခ်က္ ျဖစ္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ေနၾကသည္။
~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved