ေၾကာင္လွ်ာသီး ထုံးနည္း

Tuesday, June 19, 2012


အေနာက္တုိင္း၀တ္စုံမွာ ပါတတ္တ့ဲ ေၾကာင္လွ်ာသီးကုိ ဘယ္လုိ ခ်ည္ရ ထုံးရသလဲ?
ထုံးဖုိ႔ လုိအပ္ေပမယ့္ မထုံးတတ္သူမ်ား ဒီပုံကုိ ၾကည့္ရင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

နက္ကတုိင္ (necktie) ကုိ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ေၾကာင္လွ်ာသီး လုိ႔ အမည္ေျပာင္ ေပးထားၾကပါတယ္။

(ေစ်းမွာ ေရာင္းတ့ဲ၊ ျပဳတ္စားၾကတ့ဲ ေၾကာင္လွ်ာသီးပုံကုိ ေတြ႔ခ်င္ရင္ ဒီမွာ နဲ႔ ဒီမွာ)

ေၾကာင္လွ်ာသီးအေၾကာင္းကုိ wiki မွာ ေရးထားတာက ပုံစံမ်ဳိးစုံ ရိွတယ္၊
ေခတ္ေတြ ေျပာင္းတာနဲ႔အတူ ေၾကာင္လွ်ာသီးေတြလည္း တုိလုိက္ ရွည္လုိက္ပါပဲ တ့ဲ။
ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ လုံခ်ည္ တုိလုိက္ ရွည္လုိက္ ၀တ္ၾကသလုိ ထင္ပါရဲ႕။ဒါကေတာ့ ေၾကာင္လွ်ာသီး စည္းပုံ ရုပ္သံ ျဖစ္ပါတယ္။
အေနာက္တုိင္း ၀တ္စုံ ၀တ္ဖုိ႔ လုိအပ္သူမ်ား အေထာက္အကူ ျဖစ္ဖုိ႔ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved