ဆႏၵျပ အင္းသား၊ ေရႊလုပ္သားမ်ားကိစၥ သတင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ

Friday, June 8, 2012


ယမန္ေန႔ညက အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီမွလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ မိုးထိ မိုးမိ ေတာင္ေပၚတြင္ ဆႏၵျပလွ်က္ရွိေနေသာ အင္းသားမ်ား ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ားထံသို႔ မိတီၳလာျမိဳ႕
ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားသြားေရာက္ရာ တြင္ လမ္းမွ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားက ဝင္ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ သလား ၊ ကုမၸဏီ ရံုးခ်ဳပ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါသလား ၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါသလား မွတ္ပံုတင္စစ္ေဆးျခင္း အထပ္ထပ္ျပဳ လုပ္ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚလမ္းခုလတ္တြင္ ည ၁၂ နာရီ ခြဲထိတိုင္ေအာင္ ေရွ႔သို႕ ဆက္လက္ သြားခြင့္ မျပဳေတာ့သျဖင့္ ယခုလို အသံဖိုင္ျဖင့္ ေပးပို႔လာပါသည္။ ( အသံဖုိင္အား မၾကာမီ တင္ျပေပးပါမည္)

ယခု ဆႏၵျပလွ်က္ရွိေနေသာ မိုးထိမိုးမိေတာင္ေပၚသို႔ မိတီၳလာျမိဳ႕ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္ မွ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး ႏွင့္အဖြဲ႔တက္ေရာက္ျခင္းမွာ ဆႏၵျပေနစဥ္ ကာလတြင္ ယခုအႀကိမ္သည္
ဒုတိယေျမာက္အႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္က သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တကြ အျခားေသာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားကိုပါ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းမွာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆႏၵျပလွ်က္ရွိေနေသာ အင္းသားမ်ားႏွင့္
ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မလိုက္ေလွ်ာပဲ ၎တို႔စိတ္တိုင္းက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ရန္ႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ ကိစၥျပန္႔ႏွံ႔ေနျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုလို
တားျမစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    မနက္က်ေတာ့ ၀င္ခြင့္ ရသြားပါတယ္ခင္မ်ာ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved