ႀက့ံခုိင္ေရး အမာခံတခ်ဳိ႕ ပါတီမွထုတ္ခံရ

Tuesday, June 26, 2012

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦး

မုိးက်ေရႊကုိယ္ ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာမွ ရိွတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီထဲမွာလည္း ရိွပါတယ္ တ့ဲ။
ရမည္းသင္းျမိဳ႕က ပါတီ၀င္တဦး ဆုိသူ ေပးပုိ႔လာတ့ဲ စာကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္က ရမည္းသင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၀င္ တစ္ဦးပါခင္ဗ်ာ …. အခုကၽြန္ေတာ္တို႕ မတရားသျဖင္႕ အထုတ္ပယ္ခံခဲ႕ရပါတယ္ …. ဒီသတင္းအတြက္ အထက္ ကိုတင္ထားေပမဲ႕လဲ ဘာမွ တုန္႕ျပန္မႈမရွိလို႕ အခုလို ထည္႕ေပးဖို႕ ေပးပို႕ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ … ဒီသီတင္းသည္ လံုး၀ မွန္ကန္ပါေၾကာင္ အာမခံပါတယ္ခင္ဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္နဲ႕အတူ ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ား ခံခဲ႕ရတာပါခင္ဗ်ာ
ဒီသတင္းေလးကို ထည္႕ေပးေစခ်င္ပါတယ္

ေလးစားလ်က္
သီလ၀ေမာင္

ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ျပိဳကြဲျပီ

ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ ၄-၆-၂၀၁၂ တြင္ ျမို႕နယ္ မ်က္နွာစံုညီ ေရႊးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ပြဲအျပီး ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ စ၍ ရပ္/ေက်း စည္းေကာ္မတီ အထိ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထိုသို႕ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေသြးခြဲ စည္းရံုးမႈမွ စတင္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

ထို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ၾကီးမွာ တစည ပါတီမွ ထြက္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီသို႕ ၀င္ေရာက္၍ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ အေရြးခံခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္အခ်ိန္မ်ားမွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီႏွင့္ လံုး၀ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိခဲ႕ပါ၊ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအား လက္ရွိအတြင္းေရးမွဴးႏွင္႕ အတူေပါင္း၍ ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ခဲ႕ရာ ၄င္းတို႕၏ ၾသဇာ မခံေသာ ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားစုအား ဖယ္ထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႕ပါသည္။

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ၄င္းသည္ နာယကအျဖစ္ပါ၀င္မည္ျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္လိုေသာ ရပ္/ေက်း စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားအား ၄-၆-၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္႕ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ လက္ရွိျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမွ နာမည္ကို (အကၡရာ) ႏွင္႕ေျပာ၍ မဲမေပးၾကရန္ ၄င္း၏ လူယံုမ်ားႏွင္႕ေရာ ဖုန္းႏွင္႕ပါ စည္းရံုး ခဲ႕သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၄-၆-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ၄င္းစီမံထားသည္႕အတိုင္း ေကာ္မတီ၀င္အေဟာင္းမ်ား မဲမရ၍ ျပန္ခဲ႕ျပီး အသစ္မ်ားသာ မဲအမ်ားဆံုးႏွင္႕ တက္လာပါသည္။

အသစ္တက္လာေသာ သူမ်ားမွာလည္း ေရြးခ်ယ္ပြဲနီးမွ စည္းရံုးေရးမွဴးျဖစ္ျပီး ျမိဳ႕နယ္တက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခင္က ပါတီရံုးသို႕ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးသလို ရပ္/ေက်းတြင္လည္း ထင္ေပၚမႈမရွိပါ။ ပါတီအတြက္လည္း မည္သည္႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ကိုမွ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးျခင္းလံုး၀(လံုး၀) မရွိခဲ႕ပါ။

လက္ရွိ ပါတီတြင္ က်န္ခဲ႕ေသာ ေကာ္မတီ၀င္ အေဟာင္းမ်ားမွာ ျပစ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ အသင္းဖြဲ႕သည္႕ အခ်ိန္မွစ၍ ၄-၆-၂၀၁၂ အထိ ပါတီအတြက္ အင္တုိက္အားတုိက္ ၾကိဳးစား ပါ၀င္ခဲ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ တစည တစ္ျဖစ္လဲ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီး၏ ပါတီအေပၚ ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေသြးခြဲမႈေၾကာင္႕ ျမိဳ႕နယ္မွစ၍ ေအာက္ေျခအထိ အက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအျဖစ္မ်ိဳးမ်ား ရပ္/ေက်း မ်ားတြင္ရွိခဲ႕ေသာေၾကာင္႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ခြက္ခြက္ လန္ေအာင္ ရႈံးခဲ႕ပါသည္။ ၄င္း ကိုယ္စားလွယ္ၾကီး ပါတီ အခ်င္းခ်င္းတြင္သာမက ပါတီတြင္း၌လည္း ထိုသို႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္၍ ႏိုင္ငံေရး လူမႈ႕စည္းပြားတိုးတက္ေရးထက္ မိမိကိုယ္ကို ေနရာရရွိေရး အတြက္ မိမိအလို မလိုက္သူမ်ား မိမိစည္းရံုး၍ မရေသာ သူမ်ားအား ထုတ္ပစ္ခဲ႕ပါသည္။

5 comments :

 1. Anonymous said... :

  Good,
  not surprise. All members in this party, top to bottom are selfish, nobody likes their attitude.They don't have clear vision,They become member because they want to get a position.

 1. Anonymous said... :

  နဲေတာင္နဲေသးတယ္၊အထုတ္မခံရခင္ပုံစံနဲ႔ထုတ္ျပီပုၤစံဓါတ္ပုံကုိယွဥ္ျပးီျပပါလား။သသနားဘုိ႔ေကာင္းလုိက္တာ။

 1. Anonymous said... :

  အထုတ္မခံရခင္ ႀကံ ့ခိုင္ေရးမွာ ခိုၿပီး ဘာေတြမဟုတ္တာ လုပ္ခဲ့ သလဲ၊ ဘာအခြင့္အေရးေတြ ယူ ဘာခြင္ေတြရိုက္ခဲ့သလဲ ဆုိတာလဲ ေရးအံုးေလ။ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေပါ့။ ႀကံ့ ခိုင္ေရးထဲ ၀င္တဲ့ သူ အမ်ားစုဟာ ( ဘုမသိဘမသိ နာမည္စာရင္း အသြင္းခံရ သူေတြကလြဲလို ့ ) ေစတနာမွန္ထက္ အခြင့္အေရးကို ေျမာ္ကိုးၿပီး ၀င္တဲ့သူမ်ားတယ္ ။ မသနားဘူး အံတို ေနၿပီ။

 1. ေအတူကန္ said... :

  ေတာင္ပို ့မွန္းလည္းသိေရာ
  ေဟာ.....ခုန္ဆင္းသြားလိုက္တာ
  ျမစ္ မခ်မ္းသာေတာ့ဘူး။
  (ဆရာေအာင္ေဝး ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွ)

 1. Unknown said... :

  Don't shout too much, all of your party member are same character.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved