ကြန္ရက္ ၄ ခု ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္

Friday, June 15, 2012


ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ၊
မိတီၳလာျမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝိဇၨာသိပၸံ
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက္ ႏွင့္
စက္မွဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက္

ကြန္ယက္ေလးခုမွ ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း
၁၃၇၄ ခုႏွစ္ နယုန္လဆုတ္(၁၀) ရက္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၄) ရက္
ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္ မိုးထိမိုးမိေတာင္ေပၚေဒသ ေရႊလုပ္သားမ်ား၏
ျငိမ္းခ်မ္းစြာေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္

ရမည္းသင္းျမိဳ႕နယ္ မိုးထိမိုးမိေတာင္ေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာေရႊလုပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဆံုးရွံဳးနစ္နာမွဳမ်ား အတြက္ျငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုေသာအားျဖင့္ မိုးထိမိုးမိေတာင္ေပၚေဒသမွ
အစိုးရ႒ာနရံုးစိုက္ရာျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ကာျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုမိုးထိမိုးမိေတာင္ေပၚမွ ေနျပည္ေတာ္အထိ မိုင္ေပါင္း ၁၀၅ မိုင္နီးပါး ကြာေဝးေသာ္လည္း ထိုဆႏၵျပသူမ်ား သည္ လူအင္အား ၃၀၀၀ နီးပါးျဖင့္ ခို္င္မာေသာစိတ္ဓါတ္ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလံုံ႔လ တို႔ျဖင့္ (၁၁.၆.၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မိုးထိမိုးမိေတာင္ေပၚမွ ၎တို႔ေတာင္းဆိုေသာအခ်က္မ်ား မရမခ်င္း ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းေပးပါက ေနျပည္ေတာ္ထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္မည္ ဟု သစၥာျပဳကာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေတာင္ေပၚတြင္
သရဏဂံုတင္ျပီး သက္ဆံုးတိုင္ တိုက္ပဲြဝင္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ခိုင္မာေသာ စိ္တ္ဓါတ္ျဖင့္ခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္ လာခဲ့ၾကပါသည္။

ေရႊလုပ္သားေတြဟာ ေန႔ဘက္မွာ ေျခလ်င္ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး ညအခါ နားေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေနၾကတာျဖစ္လုိ႔ ဒီခရီးမွာ ေရႊလုပ္သားေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး လံုၿခဳံေရး စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထိုလူထုႀကီးသည္
မိုင္သံုးဆယ္ခရီးကိုေလွ်ာက္လွမ္းလာျပီးေနာက္ ရမည္းသင္းျမိဳ႕ႏွင့္ ၅ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ ရွိေသာ ေရႊျမင္တင္္ေတာင္တြင္ တစ္ညတာ ခရီးနားခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အစိုးရမွ လံုထိန္းမ်ား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ရဲမ်ားေရာက္ရွိလာ ကာ ဆက္လက္သြားလာမွဳမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အဝင္အထြက္မွန္သမွ်ကို တားဆီးပိတ္ဆို႔လိုက္ခဲ့ပါ သည္။

ထိုကိစၥသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသေနေသာ လူထုႀကီး အတြက္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ခဲ့ေပ။
၎လူထုႀကီးအတြက္ ေရႊျမင္တင္ေတာင္ေပၚတြင္ စားေရးေသာက္ေရး အခက္ခဲျဖစ္သည္အထိတားဆီး ပိတ္ဆို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေနာက္မဆုတ္ေသာ ဇြဲလံုးလအတြက္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကြန္ယက္မ်ားမွ အထူးပင္ ဂုဏ္ယူေလးစား အသိမွတ္ျပဳပါသည္။

ယေန႔ေနာက္ဆံုးတြင္ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အားလံုး အဆင္ေျပသြားျပီျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင့္သို႔ေရာက္ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္ အတြက္ ထိုေအာင္ျမင္မွဳမ်ားအတြက္ အထူးပင္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရရွိၿပီးဆႏၵျပမႈ အား ယေန႔ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခြဲတြင္
ေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္း လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား၏ အေျခခံ အက်ဆုံး ေတာင္း ဆိုခ်က္ ၆ ခ်က္ အား ကုမၸဏီမွ ညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီလိုက္ၿပီး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ ပိတ္ဆို႔ခံထားရ သည့္ ေရႊျမင္တင္ေတာင္ေစ တီေတာ္ရွိ ေရႊလုပ္သားမ်ားစခန္းႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား အၾကားတြင္
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား ( အင္း ၊ အက္တာ ) အားေနာက္ ထပ္ တစ္ႏွစ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

အကယ္၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္အားေကာင္းမြန္လာပါ က ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားပါက ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကေသာ ဦးစီး ဦးေဆာင္ကြန္ယက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ျခားေသာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားအား အထူးပင္ ေလးစား အသိမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ားျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာျပႆနာတြင္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မွဳ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာသက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ႒ာန အသီးသီး၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားအတြက္ဝမ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏နစ္နာဆံုးရွံဳးေနမွဳမ်ားကို ရဲဝင့္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသ ခဲ့ေသာ မိုးထိမိုးမိေတာင္ေပၚေဒသမွ ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အထူးပင္ ခ်ီးက်ဳး ဂုဏ္ယူမိ ပါေၾကာင္း မိမိိတို႔ကြန္ယက္မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကြန္ယက္မ်ားသည္ နစ္နာဆံုးရွံဳးေနေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးဘက္မွ အစဥ္တစိုက္ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိျပည္သူ လူထုႀကီးႏွင့္ ကမာၻျပည္သူလူထုအေပါင္းအား
အသိသက္ေသထားကာ ယခုေၾကျငာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ
(၁၄.၆.၂၀၁၂)
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား
maythanmying@gmail.com
freedom.of.kaungmyatlay@gmail.com
dhrmp.22@gmail.com
09– 2059904
09- 43155796
09- 444012426

ေနျပည္ေတာ္ ခ်ီတက္လာသည့္ ေရႊလုပ္သားမ်ားကုိ လံုထိန္းမ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားပံုမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား (ဓာတ္ပံု- အရွင္ ၀ိရသူ)
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved