ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနာ္ေ၀ ခရီးစဥ္ အမွတ္တရ

Saturday, June 16, 2012


ေနာ္ေဝးဘုရင္(ဘယ္)နဲ႕ ညစာ။ ဒီႏိုင္ငံ ဘုရင္ရွိမွန္းေတာင္ သိပ္မသိ။ ဘယ္သိမလဲ၊ လူေတာထဲမွာ လူလိုေနတာကိုး။ သူ႕အထက္က ဘုရင္ရဲ့သား ဘီယာမူးျပီး ကားေမာင္းလို႕ ရဲက ဖမ္းျပီး အခ်ဳပ္ ၂၁ ရက္ထည့္ခံရတယ္တဲ့။

ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာ္ေ၀ ခရီးစဥ္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႀကိဳဆုိေနမႈမ်ား။။။


ဓာတ္ပံုမ်ား- ရဲနီ ( ဧရာ၀တီ )ေနာ္ေဝးဘုရင္က ညစာနဲ႕တည္ခင္းတဲ့ ေအာ္စလို ဆိပ္ကမ္းနားက ရဲတိုက္

အုိးစည္ ဒုိးပတ္ ၀ိုင္းနဲ႔ ႀကိဳဆုိေနၾကပံုမ်ား


ေနာ္ေ၀ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အတူ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ျမန္မာတုိ႔၏ ႀကိဳဆုိေနမႈမ်ား


1 comments :

  1. Anonymous said... :

    https://www.facebook.com/notes/burma-vj-media-network/%E1%80%9D%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9nld-%E1%80%9B%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD-%E1%82%80%E1%80%80%E1%80%B6%E1%82%95%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B6%E1%82%94%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%9E%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9/428870117135095
    ၀ဲေလာင္ အန္အယ္ဒီ ရုံးဖြင့္ပြဲမွာ ၾကံဖြတ္ေတြလာ ေႏွာင့္ယွက္တဲ့ပံုကို ၾကားထဲမွာ ဘယ္လို ေရာပါသြားတာလဲ။ အိုးစည္ဒိုးပတ္နဲ႔ ၾကိဳဆိုတဲ့။ လူရီစရာ ျဖစ္ေတာ့မယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved