အေျခခံဥပေဒထဲက ဒုသမၼတမ်ား

Tuesday, July 10, 2012

~


(photo: Xinhua)

ျမန္မာျပည္မွာ ဒုသမၼတ ၂ ေယာက္ ရိွရမယ္၊ သူတုိ႔က
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနွင့္လံုျခံဳေရးေကာင္စီ
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္
တုိ႔မွာ တာ၀န္ယူရမယ္လုိ႔
အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၅၇ မွာ "နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္" လုိ႔ ဆုိထားသလုိ

၄၁၈ မွာလည္း ဒီလုိ ဆုိထားပါတယ္။
နုိင္ငံကုိ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အာဏာအပ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ေတြ ရပ္ရမယ္၊
"နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားမွအပ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား တာဝန္မွ ရပ္စဲျပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္" တ့ဲ။

မၾကာေသးခင္ကာလ အထိေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးက အခုလုိ ျဖစ္ပါတယ္ -
ဦးသိန္းစိန္ -
သမၼတ
သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး -
ဒုသမၼတ
ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း - ဒုသမၼတ

ဦးသိန္းစိန္က အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆုိရင္
ဒုသမၼတ တေယာက္က ဦးသိန္းစိန္ေနရာမွာ ယာယီတာ၀န္ယူရပါမယ္။

ဒီအေၾကာင္း အပုိဒ္ ၇၃ မွာ ဒီလုိ ဆုိထားပါတယ္ - "သမၼတရာထူးေနရာ လစ္လပ္လွ်င္ ဒုတိယသမၼတနွစ္ဦးအနက္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္စဥ္အခါက ဒုတိယဆႏၵမဲအမ်ားဆံုး ရရိွသည့္ ဒုတိယသမၼတက ယာယီသမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္"

ဒုတိယမဲအမ်ားဆုံး ရခ့ဲတာ
ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ပါ။ သူက လုိအပ္ရင္ သမၼတ တာ၀န္ ယူရမယ့္သူပါ။ အခု သူ ႏုတ္ထြက္ပါျပီ။

ဒါေၾကာင့္ လုိအပ္ရင္ သမၼတ တာ၀န္ ယူရမယ့္သူက ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း ျဖစ္လာမွာပါ။

ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ေနရာမွာ အစား၀င္လာမယ့္လုိ႔ ယူဆရတ့ဲ ဦးျမင့္ေဆြက
ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္းေနာက္ကုိ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။


-

1 comments :

  1. mgma said... :

    ဟူး..ေတာ္ေသးတာေပါ့..

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved