ေလျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္မယ့္ ေရေႏြးၾကမ္း .....

Tuesday, July 10, 2012ေရေႏြးၾကမ္းကို ကြ်နု္ပ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ငယ္စဥ္တည္း ကေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနရာတိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ ေရေႏြးၾကမ္း၀ိုင္ ရိွခဲ့သည္။ ဧည့္သည္ လာလွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္းအရင္ခ် ေပးသည္။

ေရေႏြးၾကမ္းကို ျမန္မာတို႔ ဘာေၾကာင့္ ေသာက္ခဲ့ရသနည္း။

လွ်ာ တြင္အရသာေတြ႔သည္မွာ ေမြးက တည္းက၊ လူမွန္းစသိကတည္းက အဖိုး၊ အဘတို႔နွင့္ ေသာက္ခဲ့ ေသာ 'အခါးရည္' လည္းေကာင္း၊ 'အဖန္ရည္' ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကသည္ ေရေႏြးၾကမ္းးကိုိ သာၾကိဳက္ပါသည္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ထမင္းစား ျပီးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အစာမ်ားမ်ား စားျပီးလွ်င္ အခိ်ဳရည္ေသာက္ သူနွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ သူတို႔မွာ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်ွင္ အစာအိမ္သက္ တမ္းရွည္မႈ မတူညီၾက ပါ။

တိုင္းရင္းေဆးပညာရႈေထာင့္ တြင္ျဖစ္ေစ၊ အိႏိၵယမ ွလာေသာ အာယုေဗဒေဆး ပညာတြင္ျဖစ္ေစ အစာစားျပီးလွ်င္ အစာေၾကဖို႔အတြက္ 'ဝမ္းမီး'လိုသည္။ 'ဝမ္း မီး'ကိုေဒသႏၱရ ေဆးပညာ တြင္ 'ပါစကေတေဇာ' ဟုလည္း ေခၚသည္။

'ဝမ္းမီး'မွာ ဝမ္းထဲမွမီးျဖစ္ သည္။ ေရေအးနွင့္ေလာင္းလွ်င္ မီးျငိမ္းသြား မည္ျဖစ္သည္။

'ပါစကေတေဇာ'သည္ စာကိုေလာင္ျမိဳက္ျပီး ေၾကက်က္ ေအာင္ခ်က္ျပီးေသာ ေတေဇာ ျဖစ္၍ပူေသာ ေတေဇာ (ဥဏွေတ ေဇာ)ျဖစ္ျပန္သည္။

ပူေသာ ေတေဇာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ ေအးေသာေတေဇာ

(သီတေတ ေဇာ) ျဖစ္သည္။ ေအးေသာေရ၊ ေရခဲေရ၊ အခိ်ဳရည္တို႔မွာ ေအး ေသာအရသာရိွသျဖင့္ 'သီတ' အစာျဖစ္သည္။ အစာေၾကေစေသာ အပူဆန့္က်င္ဘက္ေလာင္း ထည့္လိုက္လွ်င္မည္သို့ျဖစ္မည္ နည္း ရွင္းပါသည္။

အစာမေၾက နိုင္ေတာ့။ မေၾကသည့္အျပင္ ပါစကေတေဇာ ပ်က္မည္ျဖစ္ေလ သည္။

ပူလိုက္ေအးလိုက္ျဖစ္ပါ မ်ားလွ်င္ အစာအိမ္ပ်က္စီးသည္။

အစာအိမ္ပ်က္စီးလွ်င္ ေရာဂါ တစ္ခုခုရမည္မွာ ေသခ်ာသည္ ရနိုင္ေသာေရာဂါမ်ားမွာ-
(၁)အစာမေၾကေရာဂါ
(၂)အစာအိမ္ေရာင္ေရာဂါ
(၃) အခ်ဉ္ျပန္ေရာဂါ
(၄)အစာအိမ္အခ်ဥ္ေပါက္ေရာဂါ
(၅) အစာအိမ္အနာေပါက္ျခင္း
(၆) အစာအိမ္ကင္ဆာ စေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္နိုင္ေလသည္။

ရိုးရာေဆးပညာ၊ အာယု ေဗဒ ေဆးပညာအလိုအရ 'ေရာဂါ မွန္သမွ်သည္ အစာမေၾကမွစ သည္' ဟုဆိုသည္။

အေနာက္တိုင္းေဆးပညာမ်ား တြင္ မၾကာေသးမီကမွ ဖတ္လိုက္ ရသည္မွာ အစာစားျပီး အခိ်ဳရည္ နွင့္သံဗူးမ်ား၊ ဂက္စ္ပါေသာ အခ်ဳိရည ္ေသာက္သံုးေလ့ရိွသူမ်ားမွာ စားထားသမွ်ထဲမွ အဆီဖတ္ မ်ားကို ေအးျပီးခဲေအာင္
ျပဳလုပ္ လိုက္သျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ရန္ခက္ခဲျပီး 'ဆီးခိ်ဳ”ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ လမ္းစ ျဖစ္လာနိုင္ သည္။

ထို့အျပင္ ထို အက္ဆစ္ဖတ္မ်ား ကိုအဟာရအျဖစ္ အူသိမ္မွ စုပ္ယူရာမွ ေသြးေၾကာ မ်ားအတြင္း ေရာက္ရိွျပီး ေသြး တြင္းအဆီ ထုတက္ လာေလသည္။

ေသြးတြင္း အဆီထုတက္လာသူ မ်ားမွာ ေသြးေၾကာက်ဉ္းေရာဂါ၊ နွလံုးေရာဂါမ်ား ခံစားရေလ့ရိွျပီး အခန့္မသင့္ေသာ တစ္ေန့တြင္ အဆီခဲ ပတ္ထြက္ေမ်ာပါသြားျပီး ဦးေနွာက္အတြင္းသို့ေရာက္ရိွျပီး ရုတ္တရက္ မူးျပီးလဲက်ျခင္း၊ ဦး ေနွာက္အတြင္း ေသြးခဲပိတ္၍ ကိုယ္တစ္ျခမ္း မလႈပ္ရွားနိုင္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းမ်ား ပါျဖစ္နိုင္ သည္။

စာေရးသူေလျဖတ္သူမ်ားကို နွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ေက်ာ္ကုသလာခဲ့သည့္ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ားအရလည္း ေလ ျဖတ္သူ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ဆီးခ်ဳိ နွင့္ေသြးတိုး ေရာဂါရိွခဲ့ၾကျပီး ေရခဲ ေရ၊ အခိ်ဳရည္ကို ထမင္းစားျပီးတိုင္း ေသာက္ေလ့ ရိွသူမ်ားျဖစ္ သည္ကို ေတြ႔ရျပန္ပါသည္။

ေရေႏြးၾကမ္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ ေကာက္ခ်က္ခ် ရမည္ဆို လွ်င္ ေက်းလက္ေတာ ရြာမ်ား တြင္၊ ျမိဳ႕ၾကီး ျပၾကီးမ်ား၌ေန ထိုင္သူမ်ား ေလာက္ ေလျဖတ္သူမမ်ားရျခင္း အေျကာင္းအရင္း မ်ားတြင္ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ ေသာဓေလ့ သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ေတာ နယ္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲသား လယ္ သမား၊ ယာသမားမ်ားဘဝတြင္ အခိ်ဳရည္၊ ေရခဲရည္လည္း မေသာက္နိုင္ၾကပါ။

တရုတ္ျပည္မွ ေရွးနွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ(ေအဒီ-၆ဝဝ)ေက်ာ္က တည္းက ဆူပြက္ေသာေရေႏြး ထဲသို႔ သစ္ရြက္ေၾကြကက်ရာမွ စတင္ခဲ့ေသာ လဘက္ေျခာက္ခတ္ ေသာက္ေသာဓေလ့ေၾကာင့္ အာရွ နွင့္ အေရွ့ေတာင္ဥေရာပနိုင္ငံ မ်ားတြင္ အစာအိမ္နွင့္အူမျကီး ကင္ဆာျဖစ္သူ နည္းပါးသည္။

ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားမွာအျဖစ္မ်ားေသာ ကင္ဆာသည္ အေရွ့ေတာင္ အာရွရိွ ေရေႏြမ္းၾကမ္းေသာက္ ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈရာ နႈန္းနည္းသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ ရိွၾကသည္။

ေလျဖတ္ျခင္းသည္ လူမ ေသေသာ္ လည္း ဘဝဆံုးရေသာ ေရာဂါမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စီးပြား ေရးအရလည္း မိသားစုတစ္ခုလံုး ေငြကုန္ေျကး က်မ်ားျပီး နွစ္ရွည္ လမ်ားထိခိုက္ေစေသာေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ေလမျဖတ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ေရွာင္ၾကဖို႔လိုသည္။အမွန္ေတာ့ ေလျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္သည့္ေဆးဟူ၍ မရိွပါ။

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္သာ အကိ်ဳးရိွနိုင္ေသာေဆးမ်ားကိုသာ ေရာင္းေနၾကခင္း ျဖစ္သည္။

ေလ မျဖတ္ေအာင္ နားရြက္ေနာက္မွ အေၾကာျဖတ္သူမ်ားလည္း ေတြ႔ ဖူးသည္။ အလြန္မွားေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

နားေၾကာျဖတ္ျပီးမွ ေလျဖတ္လာသူကို လက္ေတြ႔ၾကံဳဖူးပါသည္။ သတၱုဳစပ္လက္ ေကာက္တစ္မ်ဳိးကို နိုင္ငံျခားမွ လာသည့္ ေလမျဖတ္သည့္လက္ေကာက္၊ ဤလက္ေကာက္ကို ဝတ္ထားလွ်င္ ေသြးမတိုးနိုင္ဟု ညာေရာင္း ေနျခင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။

( ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ နိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုကိုညွြန္ ျပပါဆိုလွ်င္ 'ေရေေႏြးၾကမ္း' တစ္ ခြက္ကိုပင္ ညွြန္ျပလိုပါသည္။)

သင္ ေလျဖတ္ျခင္းမွကာကြယ္ေသာ ေဆးတစ္ခြက္ကို ေသာက္လိုလွ်င္ အစာစားျပီး တိုင္း ေရေႏြြးၾကမ္း တစ္ခြက္ ေသာက္ပါ။

အစာစားျပီး တိုင္း အခိ်ဳရည္၊ ေရခဲရည္ ေသာက္သည္ထက္ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္သည္က အစာလည္းေၾက၊ ဆီးခ်ဳိေသြးတိုး ေရာဂါကို လည္း ကာကြယ္ျပီး ေသြးတြင္းအဆီက် ေစသည့္အျပင္ေလျဖတ္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္နိုင္သည့္ ေငြကုန္ေၾကး က်နည္းေသာ ေဆးေကာင္းျဖစ္ ေၾကာင္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

SHADE Journal

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved