ဦးေရႊမန္းသုိ႔ အိတ္ဖြင့္တုိင္စာ

Wednesday, July 11, 2012

~


အိမ္ ၂ လုံး ဆုံးရႈံးရတ့ဲ ရန္ကုန္က အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းတေယာက္အေၾကာင္း

ကိုယ္ခ်င္းစာနာသူတဦး


ပထမအႀကိမ္
ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ ဦးေက်ာ္သိန္း ေဒၚတင္ႏြယ္တ္ုိ႔မိသားစုသည္ ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္တြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းစစ္ေဒသႏွင့္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း ေဂါပက အဖြဲ႔တို႔က ၄င္းတို႔ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအား ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းပိုင္ေျမဟု ဆိုကာ အတင္းေမာင္းထုတ္ဆြဲခ်ခဲ့ပါသည္။

၄င္းမိသားစုက ေနစရာ မရွိသျဖင့္ အသနားခံစာတင္္ ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ယခု လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ အမွတ္(၈၆) သဇင္ျဖဴလမ္းသြယ္ (၄) အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ ရန္ကင္းျမိဳ့နယ္တြင္ ျပန္လည္ အစားထိုးေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းေျမကြက္အား စတင္ေနထိုင္စဥ္က ရြ႔ံႏြံအိုင္ၾကီးမွ်သာျဖစ္ပါသျဖင့္က ိုယ္ထူကိုယ္ထ ခက္ခက္ခဲခဲ ျပဳျပင္ ေနထိုင္ လာခဲ့ရပါသည္။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္သူ ဦးက်ာ္သိန္းမွာ အမွတ္(၂) စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမွ သာမန္ ရိုးသားေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၀န္ထမ္းေကာင္းလက္မွတ္ မ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အျငိမ္းစား တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္
၄င္းမိသားစု (၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနထုိင္ လာခဲ့ေသာယင္းေျမကြက္အား ယခုအခါတြင္စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ ၾကီးေဟာင္း ဗိုလ္မႈးၾကီး ခင္ေမာင္တင့္ ဆိုသူက ၄င္းပိုင္ဆိုင္သည္ဟု မတရားသျဖင့္စြပ္စြဲကာ လုပ္ၾကံတရားစြဲဆိုလာသည္ကို ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးက တစ္ဖက္သက္ စစ္ေဆးျပီး ဗိုလ္မႈးၾကီးေဟာင္းကုိ အႏိုင္ေပးလိုက္ပါသည္။

တစ္ဖက္သက္စစ္ေဆးျပီး အႏိုင္ေပးလုိက္သည္ ဆိုသည္မွာ ရံုးခ်ိန္းမ်ားသာ ပံုမွန္ေခၚယူျပီး မည္သည့္ ထိေရာက္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးကိုမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဗိုလ္မႈးၾကီးေဟာင္း ခင္ေမာင္တင့္အား အႏိုင္ေပးလုိက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ ဆရာ
ဗိုလ္မႈးၾကီးေဟာင္းခင္ေမာင္တင့္သည္ သူ႔ကုိယ္သူ သူရဦးေရႊမန္း၏ ဆရာ ဟုဆိုကာ ေျပာဆို အာဏာ သံုးခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ စစ္တကၠသိုလ္က ထုတ္ေ၀ေသာ ခ်ယ္ရီအလွ(၁၁) ပတၱျမားရတု မဂၢဇင္း မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္လည္း DSA အပါတ္စဥ္ (11) ဆင္း သူရဦးေရႊမန္း၏ ဆရာျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ဖက္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၾကီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရန္အတြက္ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏ဆရာဆိုသူက ယခုလိုအာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ အျပစ္မဲ့မိသားစု တစ္စုအေပၚကို မတရား အႏို္င္က်င့္ေနျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၾကိီးအေနျဖင့္ ယခုလိုလ်စ္လွ်ဴရႈမေနဘဲ သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အသနားခံတင္ျပအပ္ပါသည္။

ဗုိလ္မႈဳးၾကီးေဟာင္ းဥိီးခင္ေမာင္တင့္သည္ ယခင္ကလည္း အျခားသူမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေနအိမ္ျခံ၀င္းမ်ားအား အၾကိမ္ၾကိမ္ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ကာ ျခံစည္း ရိုးခတ္သျဖင့္(၄င္းပိုင္ဆိုင္သည့္ အေနျဖင့္ ျခံစည္းရိုးခတ္ ျခင္းျဖစ္သည္) ထုိစဥ္က ျမိဳ့နယ္ မ၀တရံုးတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေခၚယူေျဖရွင္းခဲ့ရဖူးပါသည္။

ဦးခင္ေမာင္တင့္သည္ ျပိဳင္ဘက္ေရွ့ေနမ်ားအားလည္း ျခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ လက္ရွိသမၼတ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကီးကဲမ်ား အားလံုးသည္ တစ္ခ်ိန္က ၄င္း၏တပည့္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အမႈအား လံုး၀ မႏိုင္ ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါသည္။ (ေျပာသည့္အတိုင္းလည္း အမွန္ပင္ မႏုိင္ခဲ့ပါ။)

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ခုိလႈံ
ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမိသားစု မွာယခုအခါ ေနထိုင္ခိုကိုးစရာ မရွိပါသျဖင့္ ပဥၥနိကာယ္ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္က ေခၚယူ ကယ္ဆယ္ထားရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ခင္ဗ်ား….
ယခုလို အျပစ္မဲ့ မိသားစု တစ္စုအား မတရားသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ေနျခင္းအား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔က ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္ စီစစ္ျပီး သင့္ေတာ္သလို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အသနားခံ တင္ျပ အပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား…..။

ဗိုလ္မႈဳးၾကီးေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္တင့္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ျဖစ္စဥ္က ဓါတ္ပံုအား ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္တင္ျပရျခင္းမွာ လူၾကီးမင္းတို႔ထံသို႔ ယခု စာေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ တင္ပို႔ ေပးမည့္သူ မရွိ ၊ မသိသျဖင့္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။

~

3 comments :

  1. Georgelwin said... :

    ုဥပေဒမဲ့တုိင္းၿပည္ ျဖစ္ေနသေ၇ႊ ့ဘယ္ေတာ့မွတုိးတက္မူ ့မ၇ုိနိူင္ .......

  1. Anonymous said... :

    စာေပစိစစ္ေရးက ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ တင့္ေဆြရဲ႕ အေဖ ထင္ပါရဲ႕။ သူ႔သားေတြ သမီးေတြလည္း ဒီပုတ္ထဲက ပဲေတြဆိုေတာ့ ဖေအတူေလးေတြေပါ့ေနာ။

  1. babagyi said... :

    ၾကည္း/၆၅၃၄ ဗိုလ္မႈးႀကီးခင္ေမာင္တင့္သည္ စစ္တကသိုလ္ (၇)ေယာက္ေျမာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးျဖစ္သည္။၁၉၅၆ မွစၿပီးစစ္တကသုိလ္တြင္တပ္စုမႈး။နည္းျပ၊ဒုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးစသည္ျဖင့္ တလည္လည္လုပ္ခဲ့ေသာ(sandhurst)မွသံခ်ပ္ကာတပ္စုမႈးသင္တန္းဆင္းျဖစ္သည္။စစ္တကသိုလ္မွတပည္႔မ်ားစြာရွိသည္။၁၉၉၉ေနာက္ပုိင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမႈပြဲစား၊အာဏာပြဲစားလုပ္လာသည္။သေဘာေကာင္းေသာ္လည္း အသက္ႀကီးသေလာက္ေလာဘပုိႀကီးလာေသာပုဂုိလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ေမာင္ေအးက စစ္တကသိုလ္ကဆင္းမွရာထူးေပးမည္၊တျခားစစ္ဗိုလ္(အလုပ္သင္၊အျခားအဆင့္၊ဘြဲ႕ရ)မ်ားကုိ သုတ္သင္ဖယ္ရွားၿပီးေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၀ါဒထူေထာင္လုိက္ေသာအခါ ပုိရ်္ပုိရ်္ေသာင္းက်န္းလာပါတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved